ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טן חברה לדלק בע"מ נגד נביל חנות ואח' :


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

בש"א 000507/10

בתיק עיקרי: א' 000062/10

בפני:

כב' השופט יונתן אברהם

תאריך:

02/03/2010

ע"י ב"כ עוה"ד

שוקי אליוביץ ואח'

המבקשת

נ ג ד

1. נביל חנות, ת.ז. 56339500

2. ג'ריס חנות, ת.ז. 038173720

המשיבים

החלטה

בפניי בקשה להורות:

א. על מתן צו מניעה זמני שיאסור ביצוע כל פעולה ו/או עסקה ו/או התחייבות לעשיית עסקה ו/או התחייבות להימנע מעשיית עסקה לטובת צ"ג, לרבות מכירה ו/או שעבוד ו/או התחייבות למכירה ו/או התחייבות לשעבוד ולרבות רישום הערת אזהרה מכל מין וסוג שהוא ו/או כל פעולה אחרת במקרקעין, הידועים כגוש: 15620 חלקה: 7 והרשומים על שמו של משיב 2 בחלקו היחסי (1698/5760).

ב. להטיל עיקול זמני על המקרקעין בהתאם לס' 35 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז - 1967.

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני מורה כדלקמן:

א. אני דוחה על הסף את הבקשה למתן צו עיקול זמני. שכן, המבקש אינו "זוכה" כמשמעות המונח בס' 35 לחוק ההוצאה לפועל.

ב. לאחר ששוכנעתי, כי נתקיימו התנאים הנדרשים למתן צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, ניתן בזאת, במעמד צד אחד, צו מניעה זמני כמבוקש בבקשה.

צו המניעה ייכנס לתוקפו בכפוף לאמור להלן:

1. הפקדת ערבות צד ג' ע"ס 100,000 ש"ח.

2. הפקדת סך של 50,000 ש"ח במזומן, או בערבות בנקאית צמודת מדד.

אני קובע דיון בבקשה במעמד הצדדים ליום 11/03/10 שעה 08.40.

המבקשת תמציא הבקשה על נספחיה, לרבות החלטה זו, לידי המשיבים לא יאוחר מיום 07/03/10 שעה 10.00, שאם לא כן, יפקע צו המניעה.

להמציא לב"כ המבקשת.

ניתנה היום, ט"ז באדר, תש"ע (2 במרץ 2010), בהעדר הצדדים.

יונתן אברהם, שופט

סימי