ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלחנן המאירי נגד פריניר (הדס 1987) בע"מ :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 001052/09

בפני:

כב' השופטת עידית איצקוביץ

נציג ציבור (עובדים): מר יוסף לוי

נציג ציבור (מעבידים): מר צבי הרשטיין

תאריך:

02/03/2010

בעניין:

אלחנן המאירי - ת.ז. 55663413

ע"י ב"כ עוה"ד

אורי דדו ואח'

התובע

נ ג ד

פריניר (הדס 1987) בע"מ - ח.פ. 511242943

ע"י ב"כ עוה"ד

א. רוטמן ואח'

הנתבעת

פסק דין

1. בתוקף סמכותנו, בהתאם להוראות סעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד - 1984 ולאור הסכמת הצדדים כי נפסוק לפשרה, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובע, סך של 40,000 ₪, אשר ישולם תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישא הסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

2. בפסיקת סכום זה נלקחו בחשבון הנימוקים הבאים:

א. התובע עבד אצל הנתבעת החל מיום 1.1.88 ועד ליום 31.1.07.

ב. ביום 30.11.97 נערך בין הצדדים הסכם בדבר מחיקת יתרת ימי חופשה, שבו סוכם כי יתרת החופשה של התובע נכון לאותו מועד (חודש אוקטובר 1997), בסך 27,683.98 ₪, תשולם לתובע בעתיד "בין אם ע"י פדיון ימי החופש ו/או עם סיום עבודתו בחברה".

ג. אין מחלוקת כי הסכום הנקוב בהסכם בדבר מחיקת יתרת חופשה לא שולם לתובע.

ד. בסיום העבודה של התובע הוא חתם על כתב קבלה וסילוק.

ה. הנתבעת טענה כי התובע עבד מספר שעות פחות ממספר השעות שבהן היה חייב לעבוד בהתאם להיקף משרה מלאה, בגינה הוא קיבל שכר. הנתבעת פירטה בכתב ההגנה את "השעות החסרות" החל משנת 2000 ואת הסכום שלטענתה התובע קיבל ביתר, שמתקזז כנגד פדיון החופשה לו טוען התובע.

ו. כנגד, טען התובע כי הוא עבד במשכורת גלובאלית, ללא קשר לשעות העבודה בפועל.

ז. מיותר לציין כי אין לקבל טענת הנתבעת באשר להעדר סמכות עניינית של בית הדין לעבודה לדון בתובענה, מאחר שמדובר בסכסוך בין עובד לבין מעביד הנובע מיחסי העבודה שביניהם ועל כן, בסמכות ייחודית של בית הדין לעבודה בהתאם לאמור בסעיף 24 (א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969.

ח. סכום הפשרה נקבע בהתחשב בטענות הצדדים, הראיות שהוגשו והנטל הראייתי.

ט. כל צד ישא בהוצאותיו.

3. לצדדים זכות ערעור בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים מתאריך המצאת פסק הדין.

ניתן היום ט"ז באדר, תש"ע (2 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

__________________ ________________ _________________

עידית איצקוביץ-שופטת מר יוסף לוי מר צבי הרשטיין

נציג ציבור (עובדים) נציג ציבור (מעבידים)

מיריתמעורבים
תובע: אלחנן המאירי
נתבע: פריניר (הדס 1987) בע"מ
שופט :
עורכי דין: