ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקובאי נגד חברת אבידור בע"מ :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

ד"מ 2621/09

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

תאריך:

02/03/2010

יעקובאי ליאור

בעניין:

התובע

ע"י מר ע.אלעזיז שלבי - מזכיר איגוד מקצועי

נ ג ד

חברת אבידור בע"מ

הנתבעת

הראל עמית

ע"י ב"כ עוה"ד

נוכחים:

מטעם התובע: בעצמו ומר עבדאלעזיז שלבי – מזכיר איגוד מקצועי

מטעם הנתבעת: עו"ד עמית ומר יחיאל שלמה – משנה למנכ"ל

פרוטוקול

נציג התובע: לשאלת בית הדין אם היה ניהול של רישום ימי העבודה, אני משיב, שלא.

התובע: הם שלחו לנו סידור העבודה דרך האימייל. העבודה בוצעה בצפון, מחדרה עד רמת הגולן.

לא ביצעתי עבודה באיזור המרכז באותה תקופה. שנה לפני כן הייתי באיזור המרכז ובשנה האחרונה עבדתי במחוז הצפון.

לשאלת בית הדין אם בערבי חג עבדתי, אני משיב שזה תלוי, כי העבודה הייתה בשיבוצים. אני לא זוכר באיזה תאריך אני עבדתי בערב חג. אני זוכר שבערב חג סוכות ובחול מועד סוכות ויום אחרי אני עבדתי. זה היה בשנה שלפני כן, כי השנה לא שיבצו אותי.

לשאלת בית הדין אם אני עבדתי בפסח לפני שנה, אני משיב שאני לא זוכר.

נציג התובע: אני מציג בפני בית הדין תלוש שכר בגין חודש 3/09.

ב"כ הנתבעת: אני מציג בפני בית הדין ריכוז של תלושי שכרו של התובע. מעיון בריכוז של חודש 2/09 עולה שעבור יום בחירות שולם לתובע סך של 217.50 ₪.

התובע: לשאלת בית הדין אם יש לי תלוש שכר של חודש 2/09 אני משיב שלא קיבלתי וכשדרשתי את זה לא קיבלתי.

ב"כ הנתבעת: לעניין השיבוץ, ישבו עם נציגת ההסתדרות הגב' סימה הרמטי, דיברו איתה בעניינו של התובע ,ניהלו איתה מו"מ, ועל סמך בקשה שלה ולאור המגבלה הרפואית שלו כך שאינו יכול לעבוד היקף רב של שעות, לקחו מעובדים אחרים שעות לילה, למרות שאין הרבה כאלה באזור הצפון והחזירו אותו לעבוד. לבוא ולהגיד שאנו התעלמנו מהבקשה, זו לעג לריש.

אני מציג בפני בית הדין את אישור הרופא התעסוקתי מיום 11/10/09 ולפיו ממליץ להימנע מעבודה בשמש. לפני כן הוא נדרש להתייצב לעבודה והוא לא התייצב. לפני האישור מיום 11/10/09 טענו שהוא כשיר לעבודה, כאשר אני מחזיק בידיי אישור מחלה ולפיו התובע אינו כשיר לעבודה בין הימים 13/9/09 עד ליום 16/9/09. באותו יום שהוא לא היה כשיר לעבוד לפי אישור המחלה הוצא מההסתדרות מכתב שהוא דורש לשבצו לעבודה !

נציג התובע: אני מציג בפני בית הדין אישור של רופא תעסוקתי מים 30/8/09 ולפיו כבר באותו מועד לא היה כשיר לעבוד במהלך שעות היום.

ב"כ הנתבעת: מסמך זה לא הוצג בפני הנתבעת מעולם.

נציג התובע: אני שלחתי את כל המסמכים האלה יחד עם המכתבים שלי לנתבעת באמצעות הפקס.

ב"כ הנתבעת: באשר לימי מחלה, מדובר בתאונת עבודה, הוא צריך לפנות בבקשה לתשלום דמי פגיעה מהמל"ל.

לשאלת בית הדין אם הנתבעת חתמה על טופס 250 אני משיב שכן. אני מציג טופס למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה (בל 250).

נציג התובע: אין קשר בין התאונה לבין המחלה. אנחנו דורשים דמי מחלה עבור התקופה שלאחר מכן.

התובע: בנתבעת יש אנשים עם מגבלות שהם שלוש שנים עובדים רק לילה למשל דורון הורוביץ. אני לא ביקשתי שלוש שנים אני ביקשתי רק בתקופת הפגיעה, למשך שלושה חודשים.

היום אני עובד בחברה. במצב הנוכחי אני עובד בשעות היום.

בתקופה הרלוונטית הייתה השעייה שנעשתה על ידי הרכז מטעם החברה.

בשלב זה: בעזרת בית הדין הגיעו הצדדים להסכם פשרה כדלקמן:

1. התביעה לדמי חגים נמחקת ללא צו להוצאות. ככל שהתובע יציג בפני הנתבעת ראיות לכך שעבד בערבי חגים ויום לאחר החג, כי אז תשלם הנתבעת לתובע דמי חגים בהתאם.

2. התביעה לדמי מחלה נמחקת אף היא ללא צו להוצאות. התובע יפנה למל"ל בתביעה לתשלום דמי פגיעה. ככל שתידחה התביעה על ידי המל"ל, יהא רשאי התובע לפנות לנתבעת מחדש בדרישה לתשלום דמי מחלה בגין התקופה נשוא התביעה.

3. התביעה לתשלום שכר עבודה בגין יום הבחירות נדחית ללא צו להוצאות.

4. באשר לתביעה לתשלום שכר עבודה עבור החודשים 9,10,11/09, ולסילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תביעות התובע כנגד הנתבעת בגין רכיב זה, ומבלי להודות בכל טענה שיש למי מהצדדים האחד כלפי משנהו, תשלם הנתבעת לתובע סכום כולל של 4,000 ₪. הסכום ישולם במסגרת המשכורת של חודש 3/10.

5. היה והסכום לא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 (להלן: "החוק"), מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

6. בזאת מצהירים הצדדים שאין להם יותר כל טענות ותביעות הדדיות בגין התביעה נשוא התיק דנן, בכפוף לאמור בסעיפים 1 ו- 2 .

ה ת ו ב ע

נציג ה נ ת ב ע ת

נציג ה ת ו ב ע

בא-כח ה נ ת ב ע ת

פסק - דין

הריני מאשרת את הסכם הפשרה לעיל, ונותנת לו תוקף של פסק דין.

ניתן היום ט"ז באדר, תש"ע (2 במרץ 2010) במעמד הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת

נבאלמעורבים
תובע: יעקובאי ליאור
נתבע: חברת אבידור בע"מ
שופט :
עורכי דין: הראל עמית