ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הייב נגד דאהר פורסלאן בע"מ :


3

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

ד"מ 2357/09

בפני:

כב' הרשמת סלווא שאמי

תאריך:

02/03/2010

הייב רמודה קאסם

בעניין:

התובעת

ע"י מר זיאד עודה – נציג איגוד מקצועי

נ ג ד

דאהר פורסלאן בע"מ

הנתבעת

שפיק מסלם

ע"י ב"כ עוה"ד

נוכחים:

מטעם התובעת: בעצמה ומר עודה זיאד – נציג איגוד מקצועי

מטעם הנתבע: עו"ד שפיק מסלם

פרוטוקול

ב"כ הצדדים: הגענו הסכם פשרה כדלקמן:

1. לסילוק סופי, מלא ומוחלט של כל תביעות התובעת כנגד הנתבעת, ומבלי להודות בכל טענה שיש למי מהצדדים האחד כלפי משנהו, תשלם הנתבעת לתובעת סכום כולל של 8,000 ₪ נטו.

2. הסכום הנקוב לעיל ישולם ב- 4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כשהראשון על סך 2,000 ₪ ביום 15/3/10 ויתר התשלומים ישולמו בכל 15 לחודש לאחר מכן.

התשלום יבוצע באמצעות צ'קים אשר יירשמו לפקודת התובעת ויישלחו תוך 7 ימים מהיום לנציג התובעת בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת שצויינה בכתב התביעה.

3. היה וסכום לא ישולם במועדו, כי אז תעמוד כל היתרה לפרעון מיידי (בניכוי הסכומים אשר ישולמו נכון למועד ההפרה), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההפרה ועד ליום התשלום בפועל.

4. איחור של 7 ימים לא ייחשב הפרת הסכם זה ולא יביא לחיוב בהפרשי הצמדה וריבית לפי סעיף 3 לעיל.

5. בזאת מצהירים הצדדים שאין להם יותר כל טענות ותביעות הדדיות בגין כל תקופת העבודה וסיומה.

ה ת ו ב ע ת

נציג התובעת

בא-כח ה נ ת ב ע ת

פסק - דין

הריני מאשרת את הסכם הפשרה לעיל, ונותנת לו תוקף של פסק דין.

ניתן היום ט"ז באדר, תש"ע (2 במרץ 2010) במעמד הצדדים.

סלווא שאמי , רשמת

נבאל


מעורבים
תובע: הייב רמודה קאסם
נתבע: דאהר פורסלאן בע"מ
שופט :
עורכי דין: שפיק מסלם