ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודאי נגד בטוח לאומי-סניף ירוש :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 011856/08

בפני:

כב' השופטת אורנית אגסי

נציג ציבור מר אלון

נציג ציבור מר קליינר

02/03/2010

בעניין:

יהודאי אלברט

ע"י ב"כ עו"ד

גבי פרידמן

תובע

נ ג ד

המוסד לבטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

הלנה מרק

נתבע

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה בה הלין כנגד שלילת זכאותו לתשלום גמלת הבטחת הכנסה לחודשים 9/08 ו – 10/08. הנתבע, שלל את זכאותו של התובע לגמלה בחודשים אלו עקב יציאתו של התובע לחו"ל מספר פעמים.

2. ואלה הן העובדות הרלוונטיות לענייננו, כפי שהן עולות מהראיות אשר הוצגו בפני:

א. התובע יליד 1955 מתגורר בירושלים.

ב. התובע מחוסר עבודה ונמצא זכאי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה מהנתבע החל מחודש 10/07. התובע הגיש לנתבע תביעה לקצבת נכות אשר נכון ליום 7/10/07, הייתה עדיין בטיפול.

ג. בשנת 2008 יצא התובע לטאבה 4 פעמים. מטופס ביקורת הגבולות של מסוף טאבה עולים הנתונים הבאים:

ביום 29/9/08 יצא התובע לטאבה בשעה 21:33 וחזר ביום 30/9/08 בשעה 02:16.

ביום 30/9/08 יצא התובע לטאבה בשעה 20:44 וחזר ביום 1/10/08 בשעה 03:46.

ביום 1/10/08 יצא התובע לטאבה בשעה 20:07 וחזר ביום 2/10/08 בשעה 02:33.

ביום 20/10/08 יצא התובע לטאבה בשעה 20:02 וחזר ביום 21/10/08 בשעה 04:16.

3. סוגיה העיקרית השנויה במחלוקת בין הצדדים הנה, האם זכאי התובע לגמלת הבטחת הכנסה בחודשים ספטמבר אוקטובר 2008 בכפוף ליציאתו לחו"ל באותם חודשים.

4. התובע הגיש תצהיר עדות ראשית מטעמו והעיד בפני.

דיון והכרעה

5. סעיף 14 א (ב) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980, (להלן: "חוק הבטחת הכנסה") קובע כדלקמן:

"לא תשולם לזכאי שיצא את ישראל גמלה בעד החודש שבו יצא (להלן - חודש היציאה) ובעד החודש הקלנדארי שבו חזר לישראל (להלן – חודש השיבה) אם הוא אחד מאלה:

1. לפני שיצא את ישראל כאמור, הוא יצא פעם נוספת באותה שנה קלנדארית".

בית הדין הארצי (ראה עבל 470/06 ג'נט פולד נ' המל"ל, לא פורסם, ניתן ביום 23/7/07, להלן: "פס"ד ג'נט פולד"), התייחס לתכלית החקיקתית העולה מסעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה, לפרשנות הראויה של אותו סעיף ולבעייתיות ביישום החוק בהקשר של משך זמן השהייה בחו"ל השולל זכאות לגמלה:

"אי תשלום גמלה עבור חודש היציאה ועבור חודש החזרה לארץ, ליוצא את ישראל פעם נוספת באותה שנה קלנדארית לפי סעיף 14 (ב)(1) לחוק, בא למנוע מצב בו אדם שיצא את ישראל מדי חודש קלנדארי ל – 29 ימים רצופים, יטען לזכותו לתשלום הגמלה באשר ס' 14א (א) לא חל לגביו.

מעבר לכך, ההנחה בס' 14א (ב)(1) היא כי היוצא פעמיים את ישראל במהלך שנה קלנדארית אחת, הוא בעל הכנסה השוללת ממנו זכאותו לתשלום גמלה לחודשי היציאה והשיבה לארץ.

אלא שס' 14א(ב) לחוק בעייתי ביישום משמשך הזמן שנמנה לאי תשלום גמלה, הוא של שנה וחודש קלנדריים ולא של ימים. לפי ס' 14א' לחוק "לא תשולם גמלה ליוצא את ישראל", ובכלל זה גם יציאה למדינות שכנות, כולל טאבה, היא בגדר יציאה את הארץ".

לגבי משך השהות המינימאלית בחו"ל אשר תחשב יציאה מן הארץ לצורך יישום החוק על המבוטח נקבע, כי "רק היוצא את ישראל ולן מחוצה לה, ולו לילה אחד ראוי להיחשב כמי שיצא את הארץ, שכן בכך יש משום ניתוק הזיקה לארץ באופן המצדיק החלת ס' 14 א (ב)(2) על היוצא לחו"ל פעמיים באותה שנה קלנדארית".

6. במקרה שלפנינו הגענו לכלל מסקנה, כי התובע לא בא בגדר דרישות סעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה לצורך שלילת זכאותו לקבלת קצבה ואין לראות בו כמי שלן בטאבה במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה.

7. לטענת הנתבע, יש לראות את התובע כמי שיצא את הארץ פעמיים באופן השולל זכאותו לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בחודשים ספטמבר אוקטובר 2008 – פעם אחת ביום 30/9/08 מהשעה 20:44 וחזרה ביום 1/10/08 בשעה 03:46 ופעם שניה ביום 20/10/08 בשעה 20:02 וחזרה ביום 21/10/08 בשעה 4:16.

בחנו כפי שפורט לעיל, מדובר בפרקי זמן של 7 שעות ו – 8 שעות. ועל כן עלינו לבחון האם ניתן לראות בפרק זמן זה יציאה מן הארץ בהתאם לפס"ד ג'נט פולד – האם ניתן לראות בתובע כמי שלן לילה שלם מחוץ לישראל.

8. לגבי יום 30/9/08 - מעדותו של התובע בפנינו עלה, כי זה יצא סביב השעה 9 למסוף טאבה. התובע טען, כי יצא את הארץ כדי לפגוש בחורה והעיד, כי ישב וחיכה לה שתגיע ולאחר מכן ישבו שניהם בגן ציבורי ושוחחו.

התובע נחקר ארוכות לגבי מעשיו בטאבה באותו הלילה כאשר ב"כ הנתבע ניסתה לייחס לתובע לינה בטאבה ויציאה למטרת משחקי הימורים. ברם, מחקירתו של התובע עלה כי התובע נסע למטרה אחרת – פגישה עם חברתו וכי לא לן בטאבה אלא שהה בגן ציבורי במקום:

"ש. כמה פעמים יצאת וחזרת?

ת. לפי מה שאני זוכר פעמיים או שלוש, אני פגוע ראש. הלכתי לפגישה עם בחורה, נפגשתי איתה שעתיים היינו בגן שם בטאבה, לקחה ממני כסף 100 או 150 לא זוכר, פעם שנייה הלכתי היא קבעה איתי לקחה ממני 100 או 200 ₪ אני לא זוכר וקבעה איתי עוד פעם והיא לא באה יותר גם לא החזירה לי את הכסף. אני חשבתי, היא אמרה לי שהיא רוצה לחיות איתי אני 6 שנים יותר...", (עמ' 2 לפרוט' ש' 14-10).

התובע נחקר על משך הזמן ששהה בטאבה ועל מעשיו שם. מעדותו עלה שוב, כי לא לן בטאבה אלא שהה ביחידות עם חברתו:

"ש. מיד חזרת?

ת. יצאתי לדוג' נגיד ב 9 10 בלילה עד שעברתי שם, יש תור ארוך של אנשים שעוברים חיכיתי בתור שעה שעתיים הייתי איתה בגן, בערך וחזרנו. התאריך של החזרה היה יום למחרת", (עמ' 4 לפרוט' ש' 16-14).

ב"כ הנתבע שבה וחקרה את התובע על מעשיו בטאבה וזה חזר על האמור לעיל:

"ש. אני אומרת לך שהיית 5 שעות.

ת. טוב בסדר.

ש. 5 שעות דיברתם?

ת. לא, חיכיתי לה עד שבאה, קצת טיילנו, קצת ישבנו בגן, אז 3,4 שעות", (עמ' 4 לפרוט' ש' 22-19).

9. לגבי יום 20/10/08. התובע טען, כי גם בפעם הזאת ככל הנראה יצא לפגוש את אותה חברה למרות שלא היה בטוח בכך בעדותו, אנו מקבלים את עדות התובע שהייתה אמינה בעיננו וקובעים כי כך היו פני הדברים וכי יציאתו גם בפעם הזאת הייתה ככל הנראה לאותה מטרה וכי לא לן במקום:

"ש. בפעם הרביעית היא גם קבעה איתך?

ת. יכול להיות. אני לא זוכר. מה שאמרה אמרתי לה בסדר. אם תבוא אליי בחורה ותגיד לי לבוא איתה לחיפה אני אלך איתה גם לחיפה. אני 6 שנים לבד בין הקירות. אני רוצה מישהי שתהיה איתי זה מה שאני מחפש", (עמ' 7 לפרוט' ש' 4-1).

יוער, כי מטרת נסיעתו של התובע - האם אכן להיפגש עם חברתו אם לאו איננה רלוונטית ואין בה כדי להכריע האם יש לשלול את זכאותו של התובע לקבלת קצבה.

אין חולק, כי התובע שהה בטאבה מספר שעות וכי חזר עוד טרם עלות השחר לישראל. לטעמנו, לא ניתן לראות בפרקי זמן אלו לילה שלם ולא ניתן לקבוע, כי התובע לן בטאבה באותם המקרים. לא ניתן ליישם על המקרה של התובע את ההלכה שנקבעה בפס"ד ג'נט פולד לגבי משך שהות מינימאלית הנדרשת כדי להיחשב יציאה מהארץ וכדי לנתק את הזיקה לארץ.

10. לאור האמור לעיל התביעה מתקבלת. אין לראות את התובע כמי שיצא את הארץ פעמיים בחודשים ספטמבר אוקטובר 2008 ולכן, אין לשלול את זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה בחודשים הללו.

סוף דבר

11. התביעה התקבלה.

משמדובר בתיק סיוע משפטי, אין צו להוצאות.

ניתן היום 2.3.10 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

________________ __________________ ________________

מר אלון, נציג ציבור אורנית אגסי, שופטת מר קליינר, נציג ציבור

011856/08בל 730 מיטל מלכהמעורבים
תובע: יהודאי אלברט
נתבע: המוסד לבטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: הלנה מרק,גבי פרידמן