ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דאנה נגד רוזה חן- זכיינית רשת :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

דמ 5766/09

בפני:

כב' הרשמת בר"ג-הירשברג רחל

תאריך:

02/03/2010

בעניין:

דאנה שמואל – בעצמו

תובע

נ ג ד

רוזה חן

נתבעת

פסק דין

1. בהמשך להחלטת בית הדין מיום 28.12.2009 ומשלא התקבלה כל הודעה מאת הנתבעת הריני מורה כמפורט מטה.

2. בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת, על יסוד כתב התביעה בלבד.

3. הריני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת בתוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבעת פסק הדין את הסכומים כדלקמן:

א. שכר עבודה בסך 3673 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.2009 ועד לתשלום בפועל.

ב. פדיון חופשה בסך 434 ₪ ברוטו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.2009 ועד לתשלום בפועל.

ג. בנוסף הריני מחייבת את הנתבעת למסור לתובע תלושי שכר לחודשים פברואר 2009 ומרץ 2009 וכן אישור בדבר ביצוע ניכויים כדין לכל תקופת ההעסקה.

ד. הוצאות משפט בסך 2500 ₪. לא ישולמו הוצאות המשפט במועדן, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה.

בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום ט"ז באדר, תש"ע (2 במרץ 2010) בהעדר הצדדים.

בר"ג הירשברג רחל, רשמתמעורבים
תובע: דאנה
נתבע: רוזה חן
שופט :
עורכי דין: