ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נחמני נגד סינר :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

בשא017822/07

בתיק עיקרי: א 001087/06

בפני:

כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

תאריך:

22/09/2008

בעניין:

שלמה נחמני

ע"י ב"כ עוה"ד

אבי קלינגהופר

המבקש

- נ ג ד -

תמי סינר

ע"י ב"כ עוה"ד

ירון בן ארי

המשיב

- נ ג ד -

משה פנחסי

ע"י ב"כ עוה"ד

יואב דרוקר

צד ג'

ישיבת יום: 22.9.08

נוכחים:

ב"כ המבקש: עו"ד אבי קלינגהופר + המבקש בעצמו

ב"כ המשיב: עו"ד ירון בן ארי

ב"כ צד ג: עו"ד יואב דרוקר + צד ג' בעצמו

פרוטוקול

בן ארי:

בית המשפט נתן פסק דין, הוא מולא במלואו, הומצאו האישורים, התובע המבקש יוצג על ידי עורך דין במעמד פסק הדין ובמהלך, ואף חתם על פסק הדין, כעת ממשיכים בסגה ההזויה הזאת.

בקשות על בקשות, הטרדה וגרימת הוצאות.

אני מבקש למחוק את הבקשה ולפסוק הוצאות. אין מחלוקת שפסק הדין מולא.

אני הייתי צריך להדפיס את המדבקות ולמסור אותן לצד שלישי עו"ד דרוקר. ומילאתי את פסק הדין.

וידאתי את הנוסח והמצאתי את מה שביקש.

דרוקר:

הצד השלישי קיבל את המדבקות במהלך נובמבר 07. מדובר ביהודי שמתקרב לגיל 80 שמייד שקיבל את המדבקות עשה כדי למלא אחר פסק הדין כאשר למעשה מדבקה אחת בעיר לוד הוא לא הספיק להדביק אז הגיעה אותה בקשה שעומדת בפנינו, בינתיים גם על אותה חוברת בעיר לוד. הוא הצליח להגיע בתחבורה ציבורית לצורך העניין. מעבר לכך, בפסק הדין לא נקבעו מועדים, בסופו של דבר למלא אחר פסק הדין ב-99% בתוך חודשיים שזה כוולל תיאום נוסח המדבקה קבלת המדבקות והדבקתן זהו זמן שהוא סביר לכל הדעות, אני באמת לא מבין מה אנו עושים כאן היום.

קלינגהופר:

מדובר על חמישים כרכים, יש עניין של סבירות, מגיע המבקש אחרי חודש וחצי מוצא כרך ולא מוצא מדבקות, זה אומר העברתי, זה אומר הספקתי כמעט הכל.

אם בית המשפט שואל אותי למצב דהיום, תשובתי איני יכול להיות בטוח שפסק הדין אמנם מולא, שלא אמצא עוד כרכים ללא הקרדיט לתובע, הוא לא מבקש ממון ופיצוי, הוא מבקש את הקרדיט.

דרוקר:

יצהיר כעת הצד השלישי שכל המדבקות הודבקו על הקטלוגים למעט קטלוג אחד שנעלם באגודת הציירים.

קלינגהופר:

התמונה שהוצגה בבית המשפט זה בכלל בחיפה, לא בלוד. הוא מצהיר לפרוטוקול שהוא מילא.

בן ארי:

אבקש מחברי להסביר מה הוא מבקש בדיוק?

הנתבע:

הדבקתי כפי שנאמר לי על ידי העורך דין, אני לא נוהג, נסעתי מספר פעמים במיוחד להדביק.

החלטה בתיק בש"א 17822/07

אחרי ששמעתי בהרחבה את עמדות הצדדים בכתב ובעל פה, ועל בסיס ההנחה, שלמעשה אין חולק עליה היום, כי פסק הדין בפשרה קויים הגם באיחור, נראה לי ראוי לקבוע הוצאות לזכות התובע-המבקש.

החלטתי לקבוע הוצאות אלה על הצד הנמוך וזאת בהתחשב בתקופת החגים.

צד ג' ישלם לתובע את הוצאות הישיבה בפניי בסך של 750 ₪ + מע"מ, להיום.

אורכה לתשלום עד יום 22/10/08.

אין צו להוצאות בין יתר בעלי הדין.

ניתנה והודעה בפומבי היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים. כל אחד מהנוכחים קיבל העתק הפרוטוקול במעמד השימוע.

סגן נשיא

מיכל נ.