ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שולמן נגד המרכז רפואי בני ציון :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

א 000404/04

בפני:

כב' השופטת ר. למלשטריך-לטר

תאריך:

22/09/2008

בעניין:

1. שולמן יצחק אלחנן (קטין) ת"ז 208742346

2. שולמן אסתר ת"ז 54918115

3. שולמן נחום ת"ז 54190665

ע"י ב"כ עו"ד

ה. מונק ואח'

התובעים

- נ ג ד -

1. המרכז הרפואי בני ציון חיפה

2. מדינת ישראל - משרד הבריאות

3. מכבי שירותי בריאות

ע"י ב"כ עו"ד

1-2. סהר ואח'

3. כרמי ואח'

הנתבעים

החלטה

1. בתיק זה הוגשה תביעה שעניינה טענה לרשלנות רפואית במהלך לידה.

2. הצדדים הגישו חוות דעת רפואית לעניין מצבו של הקטין התובע.

3. בשל הפער בין חוות הדעת מצאתי לנכון למנות מומחה מטעם בית המשפט.

א. אני ממנה בזה כמומחה את פרופ' סודרי בשטח האורטופדיה על מנת שיבדוק את התובע ויחווה דעתו בקשר למצבו של התובע עקב התאונה הנידונה בתיק זה.

ב. כל אחד מהצדדים ימציא העתק של כל המסמכים הרפואיים שברשותו הנוגעים לעניין שבמחלוקת, לרבות חוות דעת, הן למומחה והן לצדדים האחרים בתיק זה. התובע ימציאם תוך 15 ימים מהיום וכל יתר הצדדים תוך 15 ימים מיום שיקבלו את מסמכי התובע.

ג. התובע מתחייב לעמוד לבדיקות על ידי המומחה או כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעת. על ב"כ התובע לתאם בהקדם עם המומחה מועד לבדיקת התובע.

ד. הפניה למומחה תעשה רק לאחר שהתובע יפקיד בקופת ביהמ"ש או במשרד באי-

כוחו את חלקו לכיסוי שכ"ט המומחה, טרם בדיקתו ע"י המומחה.

על התובע להמציא למומחה את שובר ההפקדה טרם הבדיקה.

ה. שכר טרחתו של המומחה יקבע על ידי המומחה וישולם לו בחלקים שווים ישירות על ידי התובע מצד אחד והנתבעים מצד שני מיד בסמוך לאחר שהמומחה יקבע את שכר טרחתו.

הצדדים יפנו במשותף ישירות למומחה

4. לתיק נקבע קדם משפט ליום 27.11.08 שעה 09:50.

5. המזכירות תשלח העתק החלטה זו לצדדים ולמומחה.

ניתנה היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ר. למלשטריך-לטר, שופטת

קלדנית: מיכל זבטני