ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגודת הספורט נגד עיריית ירושלים :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 003034/09

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

25/02/2010

בעניין:

אגודת הספורט הערבית

התובעת

נ ג ד

עיריית ירושלים

הנתבעת

החלטה

  1. עניינה של התובענה שלפנינו, השבת תשלומי ארנונה שנגבו ביתר, לטענת התובעת, בהיותה גוף הפטור מארנונה.

2. התובעת הינה עמותה רשומה המחזיקה בנכס המשמש למוסד ספורט (להלן- הנכס).

לטענת התובעת, מיום החזקתה בנכס חויבה על ידי הנתבעת (להלן- העירייה) בשיעור ארנונה מלא חרף היותה משתייכת לסוג גופים שסווגו כפטורים מארנונה.

לפי האמור בכתב התביעה, בשנת 2007 פנתה התובעת לעירייה לצורך בירור חיובה בתשלום הארנונה, ובעקבות הליך זה הוענק לה הפטור מתשלום הארנונה, אולם מתאריך 1.1.07 בלבד.

לטענת התובעת, הנתבעת התרשלה בכך שלא העניקה לה בשנים 2002-2006 את הפטור מתשלום הארנונה וכעת היא תובעת מהעירייה את השבת תשלומי הארנונה שנגבו ממנה בתקופה האמורה.

  1. בכתב ההגנה טענה הנתבעת, בין היתר, לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר סמכות עניינית.

לטענת הנתבעת, בית משפט זה נעדר סמכות לדון בזכאותה של התובעת לפטור מארנונה והסמכות הייחודית לתביעה מסוג זה, מוקנית למנהל הארנונה או וועדת הערר בלבד.

  1. לאחר עיון בטענות הצדדים, ראיתי לקבל את עמדת התובעת כי אין תביעתה באה לתקוף את עצם חיובה בתשלום הארנונה, אלא מהות תביעתה היא אזרחית, להשבת תשלומי הארנונה בעילה נזיקית, אשר ככזו, המבחן לקביעת סמכותו העניינית של בית המשפט הוא מבחן הסעד, אשר בענייננו הוא סעד כספי.

ברע"א 3879/05 עיריית חדרה ואח' נגד חג'ג' אמריקה ישראל בע"מ [פורסם בנבו ביום (12.7.05)] הבהיר בית המשפט העליון, בסוגיה דומה לזו שבענייננו, את שאלת הסמכות העניינית בתביעה לסעד כספי גם כשהולדתה של עילת התביעה הינה בתחומי המשפט המנהלי:

".... שכן אין כאן תקיפה ישירה של ההחלטה המינהלית, אלא תובענה כספית שההחלטה המינהלית נבחנת אגבית לה. עניין זה מצוי בסמכותם של בתי המשפט ה"רגילים", בהתאם לגובה התביעה הכספית, ולענייננו – בית משפט השלום.

...

לא כן, משעסקינן בסעד כספי, שאזי עומדת על מכונה הלכת ר רע"א 483/88 מפעלים פטרוכימיים נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(3) 812 (השופט – כתארו אז – ש' לוין), וכדברי בית המשפט שם, כי המבחן היחיד הקובע הוא מבחן הסעד "ואין נפקא מינה לדינא, אם עילתה של התובענה נולדה בתחום המשפט המינהלי, שגם במקרה זה אין מדובר אלא ב'תביעה אזרחית', שהסמכות לדון בה נקבעת לפי סכום התביעה ומי שתובע כסף אין לומר עליו שתביעתו היא 'כיסוי' לדבר אחר" (עמ' 815)".

5. לפיכך, הבקשה לסילוק התביעה על הסף נדחית. שאלת ההוצאות תישקל בסיומו של ההליך.

6. נקבע לקד"מ ליום 23.6.10 בשעה 9:00.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י"א באדר, תש"ע (25 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהביתמעורבים
תובע: אגודת הספורט הערבית
נתבע: עיריית ירושלים
שופט :
עורכי דין: