ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רביבו נגד יפרח :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 004999/06

בפני:

כב' השופטת שירלי רנר

תאריך:

25/02/2010

בעניין:

רביבו דוד

ע"י ב"כ

עו"ד מיעארי איאד

התובע

נ ג ד

1 . יפרח אייל

2 . יפרח קרן

ע"י ב"כ

עו"ד אלחיאני אילן

הנתבעים

החלטה

1. העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה, לרבות חוות דעת מומחים, אם יש כאלה, יוגשו בתצהירים. כל האמור בהחלטה זו ביחס לתצהירים ולמצהירים יחול גם על חוות דעת המומחים ועל המומחים.

2. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש אשר יסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

3. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת ב"כ הצדדים.

4. אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פרוט הנסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

6. תצהירי העדות מטעם התובע יוגשו בתוך 30 יום מהמצאת החלטה זו.

תצהירי העדות מטעם הנתבעים יוגשו בתוך 30 יום מיום שיומצאו להם תצהיר העדות מטעם התובע.

כל צד ימציא למשנהו עותק מתוך התצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

7. התיק נקבע לקדם משפט ליום 15.7.10 בשעה 11:00, בין היתר כדי לוודא שכל התצהירים הוגשו ושניתן לקבוע את התיק להוכחות. במועד קדם המשפט תישמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לתצהירים.

ניתנה היום י"א באדר, תש"ע (25 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

שירלי רנר, שופטתמעורבים
תובע: רביבו דוד
נתבע: יפרח אייל
שופט :
עורכי דין: עו"ד אלחיאני אילן,עו"ד מיעארי איאד