ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחמני נגד איילון בע"מ - חברה לב :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 032999/07

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

22/09/2008

בעניין:

רחמני ערן

התובע

נ ג ד

איילון חברה לבטוח בע"מ

הנתבעת

פסק דין

על פי סעיף 4 ג' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975

ב"כ הצדדים הסמיכוני לפסוק בתובענה זו על דרך הפשרה על פי סעיף 4 ג' לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975.

התובע, יליד 1986, נפגע בתאונת דרכים שארעה ביום 15.1.05.

ד"ר גד ולן אשר מונה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט, קבע כי לא נותרה נכות בגין התאונה.

בעת התאונה, התובע היה חייל בצה"ל.

בנסיבות אלה, לא נגרמו הפסדי השתכרות בתקופה הסמוכה לאחר התאונה.

הוצאות רפואיות ונסיעות, לא הוכחו משהתובע היה חייל בעת ארוע התאונה, הרי שהטיפול הרפואי ניתן במסגרת השרות בצה"ל.

התובע, זכאי לפיצוי בגין כאב וסבל.

בנסיבות העניין, סבורה אני כי משלא נקבעה נכות, יש להתחשב בניכוי שכר המומחה, בסך של כ- 4,600 ₪ אשר שולם על ידי הנתבעת.

בהתחשב בפיצוי בגין כאב וסבל מחד ובניכוי שכר המומחה מאידך, ראיתי לחייב את הנתבעת, לפצות את התובע, בסך של 4,500 ₪, בצרוף החזר אגרה ושכ"ט עו"ד בשיעור 13% ומע"מ כחוק.

הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום מהיום, אחרת ישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

משהצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה, בטרם ישיבת קד"מ שלישית, אני מורה על פטור מיתרת אגרה.

המזכירות תעביר עותק פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום.

ניתן היום 22 בספטמבר, 2008 (כ"ב באלול תשס"ח) בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת

קלדנית: כהן מיטל.