ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עקיטה נגד המוסד לביטוח לאומי :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002617/09

בפני:

כב' השופט מירון שוורץ

תאריך:

25/02/2010

ע"י ב"כ

עו"ד אבו רחמון כמאל

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ

עו"ד מוניר ח'יר

המשיב

נוכחים:

מטעם המערער: עו"ד אבו רחמון כמאל

מטעם המשיב: עו"ד מוניר ח'יר

פרוטוקול

ב"כ המערער: אני חוזר על נימוקי הערעור.

ב"כ המשיב: הועדה שמעה תלונותיו של המערער והיתה מודעת לגילו ולליקויים הרפואיים שנקבעו לו. היא ציינה אותם במפורש, הוסיפה כי עפ"י חוות דעת רופא מוסמך, מסוגל לעבודה חלקית לא גופנית. הועדה היתה מודעת לעבר התעסוקתי של המערער. גם דו"ח השיקום מתאריך 10/6/09 תומך במסקנת הועדה. הועדה קבעה שהמערער מסוגל לעבוד יום עבודה חלקי בעבודות שאינן דורשות מאמץ גופני ואינן דורשות ראיה חדה, כגון הרכבות ומיון ועבודת חרושת קלה.

המשיב טוען כי לא נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה, לא כל שכן טעות בולטת המצדיקה התערבות בית הדין הנכבד.

לכן, מבוקש בזאת לדחות את הערעור.

ב"כ המערער: לעניין הגיל, בפרוטוקול הועדה לא התייחסו כלל לגילו של המערער, כלל לא התייחסו לקריטריונים שנקבעו בפסק הדין המנחה בקביעת אי-הכושר. עצם העניין שההחלטה לא מנומקת, זאת טעות בפני עצמה.

פסק - דין

לפניי ערעור על החלטת הועדה לעררים לקביעת דרגת אי-כושר מיום 10/9/09, אשר קבעה למערער דרגת אי-כושר בשיעור 60% מיום 1/8/09.

המערער טוען כי ועדת העררים שגתה בקביעותיה, הואיל ולטענתו לא נימקה את החלטתה או מסקנתה כפי המתחייב בהלכה הפסוקה, וכי לא יעלה על הדעת כי תציע למערער עבודות כגון חרושת קלה, הרכבות ומיון, בעוד שמגבלותיו של המערער, אינן מאפשרות לו לבצע עבודות מעין אלה.

עיון בחוות-דעת רופא מוסמך מיום 19/5/09 מלמד, כי בשים לב לתלונות המערער, הליקויים מהם סובל והטיפול הרפואי הניתן והעומס המוטל בעטיו, הביא את הרופא המוסמך לקביעה ולפיה המערער מסוגל לעבודה חלקית בתנאים מיוחדים תוך שהוא מוסיף בכתב ידו "לא גופנית".

הגבלת המערער לעבודה לא גופנית, לא באה לידי ביטוי במכלול שיקוליה של ועדת העררים, שהרי זו סבורה כי המערער מסוגל לעבוד יום עבודה חלקי בעבודות "שאינן דורשות מאמץ גופני".

קיים הבדל משמעותי בין מגבלה מעבודה גופנית לבין מגבלה לעבודה שאינה דורשת מאמץ גופני, אולם ניכר כי הועדה הקלה ראש בקביעת הרופא המוסמך ובחנה את עניינו של המערער תחת מגבלת מאמץ גופני בלבד. בהתאם לכך קבעה כי המערער יכול לעבוד בעבודות כגון "חרושת קלה, הרכבות ומיון לא של דברים קטנים" (זאת לנוכח בעיות ראיה של המערער).

קביעות הועדה כאמור, בדבר יכולתו של המערער לעבודות אלה בעוד הוא מוגבל לעבודה שאינה גופנית, אינן סבירות ואינן מתקבלות על הדעת וניכר כי אלה מקורן בשגגה שנפלה בהחלטת הועדה אשר בחנה הגבלה של עבודה במאמץ גופני במקום הגבלה של עבודה גופנית, כפי שקבע הרופא המוסמך.

ברור כי עבודת בחרושת קלה, הינה עבודה גופנית גם אם אינה דורשת מאמץ גופני, וכך גם יתר העבודות שצוינו ע"י הועדה.

לפיכך, יוחזר עניינו של המערער לועדת העררים באותו הרכב על מנת שתיתן תשומת-ליבה לקביעת הרופא המוסמך ותבחן בהתאם לכך את יכולתו של המערער לעבודות שאינן גופניות.

החלטת הועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

המשיב ישלם למערער בגין הליך זה, סך של 1,500 ₪ שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק, שישולמו בתוך 30 יום מקבלת פסק-דין זה.

הצדדים רשאים לפנות בבקשת רשות ערעור לנשיא בית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום י"א באדר, תש"ע (25 בפברואר 2010) במעמד הצדדים.

מירון שוורץ, שופט

רינתמעורבים
תובע: עקיטה גיריס
נתבע:
שופט :
עורכי דין: עו"ד אבו רחמון כמאל