ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד סימן טוב :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

פ 002311/07

בפני:

כב' השופט דניאל בארי

תאריך:

22/09/2008

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

טלי פלדמן

המאשימה

נ ג ד

סימן טוב שלום

ע"י ב"כ עו"ד

עידן פסח

הנאשם

גזר דין

ביום 23.12.07 הודה הנאשם בכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טעון.

לאחר הרשעתו הופנה הנאשם לשירות המבחן שהתבקש לבחון את ביטול ההרשעה וקביעת של"צ ללא הרשעה.

התביעה הבהירה כי היא מתנגדת לבטול ההרשעה והצהירה כי תגביל את עצמה בטיעוניה לעונש למאסר בפועל בן שישה חודשים שירוצה בעבודות שירות מאסר מותנה ופיצוי למתלוננים.

עקב עיצומים ממושכים בשירות המבחן, התסקיר בעניינו של הנאשם התקבל בסוף חודש מאי 2008. טיעוני הצדדים נשמעו ביום 4.9.08.

שירות המבחן נתן תסקיר מפורט בעניינו של הנאשם והמליץ על ביטול ההרשעה וקביעת של"צ בהיקף 400 שעות ללא הרשעה.

ב"כ הנאשם השמיע עדים מטעמו והגיש מסמכים נוספים וביקש לקבל את המלצת שירות המבחן.

המדינה התנגדה בתוקף לקבלת המלצת השירות וציינה כי נוכח חומרת המעשים בהם הודה הנאשם אין כל הצדקה לאי הרשעה.

על מנת לבחון את טענות הצדדים ראוי לפרט את העובדות בהן הודה הנאשם.

במועדים הרלוונטיים שירת הנאשם כבלש בתחנת שכונות במרחב יפתח.

במסגרת תפקידו הכיר הנאשם את השוטר יובל בן שושן ששירת במפלג מוסר.

בתאריך 3.2.05 בלילה בשיחת טלפון סיפר יובל לנאשם כי מחלק המוסר מתכוון לפשוט על בית הימורים ברחוב הר ציון 3 בת"א.

עם סיום השיחה התקשר הנאשם לעידן אור שלום, עבריין מתחום ההימורים והתריע בפניו כי אמורה להתבצע פשיטה בבית ההימורים הנ"ל.

בעקבות ההתרעה נמלטו האנשים מן המקום ובכך סוכלה פעילות המשטרה במקום.

בשני מועדים נוספים התקשר הנאשם לחברו יובל וניסה לברר על פעילות מחלק המוסר בעיר, זאת במטרה להתריע לפני "עידן" על הפשיטות המתוכננות על בתי הימורים בעיר ולסכל את פעילות המשטרה במקום.

באישום נוסף בו הודה הנאשם צוין כי בליל 23.8.06 שעה שסייר בתפקיד שמע הנאשם צעיר מקלל בנות שישבו עימו. הנאשם עצר את הניידת, ביקש מהצעיר תעודת זהות. הצעיר השיב כי אין לו תעודת זהות כיוון שהוא קטין. בתגובה הנאשם סטר בחוזקה בלחי הימנית של אותו קטין שהשתטח ארצה לאחר שנפל, הנאשם ניגש לעברו, היכה בצווארו וגידף אותו.

באישום שלישי בו הודה הנאשם צוין כי ביום 1.2.06 בעקבות ויכוח שהיה לו עם קופאי בחניון צנטרל פארק בתחנה המרכזית בת"א, הנאשם ניגש אל המתלונן, משך אותו מעמדת השמירה בה ישב ותקף אותו באמצעות בעיטות ואגרופים. המתלונן נפל ארצה ואף במצב זה הנאשם המשיך להכותו.

במהלך התקיפה שתוארה לעיל, השליך הנאשם את הכיסא שהיה בעמדת השמירה, הפיל את המגרה שהכילה את דמי הפדיון שגבה המתלונן.

המתלונן הזעיק למקום מאבטחים. כאשר הגיעו המאבטחים הזדהה הנאשם כשוטר, ביקש מהם שלא להתערב ואיים כי יעצור אותם אם יתערבו.

כתוצאה מתקיפתו של הנאשם נגרמו למתלונן מספר חבלות.

שירות המבחן היה מודע לחומרת מעשיו של הנאשם אולם נוכח העובדה כי הנאשם יפוטר מעבודתו אם ההרשעה תישאר על כנה וכן נוכח נסיבות האישיות המשפחתיות של הנאשם סבר השירות כי ראוי לבטל את הרשעתו.

שירות המבחן סבר כי היתה זאת טעות להציב את הנאשם בשכונה בה גדל וכי הנאשם לא ידע להתמודד בהתנגשות בין מניעיו המקצועיים לבין נאמנותו ומחוייבותיו כלפי קרוביו.

בחנתי את הראיות לעונש שהוצגו בפניי, נתתי דעתי לתסקיר שירות המבחן ולטיעוני הצדדים והגעתי לידי מסקנה כי אין מקום לקבל את המלצת שירות המבחן.

כל אחד מהמעשים בהם הודה הנאשם הם חמורים, אולם מעשיו הקשורים לסיכול פעולות המשטרה נגד עבריינים וכן ניסיוניו לסכל פעילויות כאלה הם חמורים ביותר.

לא ניתן להשלים עם שיתוף פעולה בין שוטר לעבריינים והעברת מידע מבצעי ע"י שוטר לעבריין.

צריך להיות ברור כי מי שמפר את חובת הנאמנות שלו למשטרה ועושה יד אחת עם עבריינים, גם אם מדובר בעבריין שהוא קרוב משפחה, דינו להרשעה ולעונש הולם.

גם המעשים האחרים הם חמורים ובוודאי שהצטברות כל המעשים אינה מאפשרת את ביטול ההרשעה.

באשר לעונש, לולה נסיבותיו האישיות של הנאשם, העובדה כי ככל הנראה יפוטר מעבודתו וכן מעשיו החיובים בעבר היה מקום לגזור עליו עונש חמור יותר מהעונש שהתבקש על ידי התביעה.

לאחר שבחנתי את מכלול הנסיבות אני גוזר על הנאשם בגין העבירות של שיבוש וניסיון שיבוש מהלכי משפט 14 חודשי מאסר מהם 6 חודשים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי למשך שלוש שנים והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור עבירה לפי סעיף 244 לחוק העונשין.

בגין העבירות של תקיפה, תקיפה חבלנית ושימוש לרעה בכח המשרה אני גוזר על הנאשם 9 חודשי מאסר מהם 3 חודשים לריצוי בפועל והיתרה על תנאי לשלוש שנים, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור עבירה שמהותה אלימות כלפי גופו של אדם וכן עבירה לפי סעיף 280 (1) לחוק העונשין.

אני קובע כי עונשי המאסר בפועל יהיו חופפים ביניהם.

לאור הנסיבות שפורטו לעיל, הנני שוקל לקבוע כי עונש המאסר ירוצה בדרך של עבודות שירות.

העתק מגזר דין זה יועבר לממונה על עבודות השירות לצורך מתן חוות דעתו.

ניתן ליצור קשר עם הנאשם לפי הכתובת: רח' האסיף 4 ת"א טל': 0578884191.

בהתחשב במצבו הכלכלי של הנאשם החלטתי שלא להחמיר ברכיב הכלכלי של הענישה.

לעונש זה אני מצרף קנס בסך 750 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו.

הקנס ישולם עד יום 15.1.09.

הנאשם יפצה את המתלוננים ב.ח ו – ד.ח בסך של 600 ₪ כל אחד. הפיצוי יופקד בקופת בית המשפט עד יום 15.12.09 ויועבר למתלוננים על פי פרטים שימסרו ע"י מח"ש.

התיק ידחה להשלמת גזר הדין ליום 9/11/08 שעה 09:00.

ניתן היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

דניאל בארי, שופט