ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מי עדן בר בע"מ נגד י.ב.מ.א.ש.בע :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 042463/06

בפני:

כב' השופט אהוד שוורץ

תאריך:

22/09/2008

בעניין:

מי עדן בר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עוה"ד

ה ת ו ב ע

נ ג ד

1 . י.ב.מ.א.ש.בע"מ

2 . יפהר בני

ע"י ב"כ עו"ד

עוה"ד

ה נ ת ב ע י ם

החלטה

ביום 22.01.07 קבעתי, כי התביעה בתיק שבנדון התיישנה ביחס לחשבוניות שמועדן קודם ב-7 שנים למועד הגשת התביעה, הואיל והתיק נפתח ביום 19.07.06, ניתן עפ"י אותה החלטה לתבוע רק בגין חשבוניות שמאוחרות ל-19.07.99.

בהמשך לדיון והחלטה, לא הוגשה הודעה מוסכמת וכל צד הגיש הודעה מטעמו.

התובעת טוענת, שחשבוניות שמאוחרות ליום הקובע, מסתכמות בסך 11,013.81 ₪, ומסכימה למחיקת יתרת התביעה, כן מתנגדת למחיקת התביעה האישית כנגד נתבע 2 אם כי מוכנה למסור פירוט נוסף בעניין.

הנתבעים טוענים, שלפי כתב התביעה ונוכח סכום החשבוניות שמועדן מלפני היום הקובע, יתרת החוב שניתן לתבוע ולא התיישנה מגעת לסך 2,630 ₪, אותם מוכנה לשלם כערך מטרד ולסילוק התובענה כולה, לחילופין עומדת על הבקשה לדחיית התביעה האישית כנגד נתבע 2 וחיוב בהוצאות.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות המקוריים על נספחיהם וכן הדיון והודעות הצדדים, אני מקבל את עמדת התובעת לגבי יתרת החוב שניתן לתבוע ומגיעה כאמור לסך 11,013.81 ₪, בערכי קרן, משנקבע שהמועד הקובע הינו מועד הוצאת החשבוניות ואילך, ומשצורפו לתביעה המקורית החשבוניות האמורות, יש בכך לבסס תביעה אפשרית ולאחר מועד ההתיישנות שנקבע וביחס לסכום האמור, ככל שלנתבעת טענת פירעון ביחס לחשבוניות האמורות ושקשורה לכרטסת – תוכל להעלותן במהלך המשפט עצמו.

לגבי התביעה האישית כנגד הנתבע 2, אני מקבל את עמדת הנתבעת לפיה דחייה על הסף נקבעת על סמך כתבי הטענות המקוריים, ולא על סמך אפשרות לתקנם ו/או לפרטם בהמשך, יש לבחון את העניין עפ"י כתב התביעה וההגנה שהוגשו לתיק, אני מקבל לעניין זה את עמדת הנתבע 2, לפיה התובענה לגביו כללית וסתמית ונעדרת פירוט מינימאלי המלמד על עילת תביעה אישית ראויה, מדובר בכותרות הנעדרות תוכן ממשי בתביעה עצמה, ומשום כך יש לדחות את התביעה כנגד נתבע 2.

נוכח האמור, התובעת תגיש תצהיר עדות ראשית ותיק מוצגים לעניין סכום התביעה שהותר ביחס לנתבעת 1, דהיינו לגבי הסך 11,031.81 ₪, ובתוך 45 יום מהיום. הנתבעת 1 תגיש תצהיר עדות ראשית ותיק מוצגים בתוך 45 יום מקבלת תצהיר התובעת, כל צד ימסור ישירות לצד שכנגד, התיק נקבע בעניין זה לדיון מקדמי ליום 31.12.08, שעה 10:40.

התביעה ביחס לנתבע 2 נדחית והתובעת תשלם לנתבע 2 הוצאות דיון בעניין בסך 2,500 ₪ בצירוף מע"מ צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008), בהעדר הצדדים.

אהוד שוורץ, שופט

קלדנית: ציפי בסלי