ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המאגר הישראלי נגד ניר עברון :


1

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בר"ע 004016/10

לפני כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ

בעניין:

המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול")

ע"י עו"ד עוזי לוי

המבקשת

נ ג ד

ניר עברון

ע"י עו"ד ע' אגרון

המשיב

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטות בית משפט השלום (כב' השופטת י' ייטב) מיום 14.12.09, לפיהן הורה בית המשפט על מינויים של מומחים רפואיים בתחום הנוירולוגיה והפסיכיאטריה לבחינת מצבו הרפואי של המשיב בעקבות תאונת דרכים מיום 20.4.03.

לאחר שעיינתי בבקשה ובטעמיה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות ללא צורך בתשובה.

באשר למינוי המומחה בתחום הפסיכיאטריה, בית משפט קמא מצא כי יש בחומר הרפואי שהוצג ע"י המשיב ראשית ראיה, אף כי קלושה, המצדיקה מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה. עיון ברישומים הרפואיים שנערכו ע"י ד"ר יאבסטטי קרצנר מעלה כי אכן יש באלה את ראשית הראיה הדרושה למינויו של מומחה בתחום הפסיכיאטריה, לרבות ראשית ראיה לקיומו של קשר סיבתי בין מצבו של המשיב לבין התאונה (ור' רישומים רפואיים מיום 13.2.09 ומיום 2.10.09). אכן, כטענת המבקשת, החומר הרפואי בכללותו, לרבות חומר הראיות שהוצג בפני בית המשפט, מעלה ספק ביחס לקיומו של קשר סיבתי בין תלונותיו של המשיב בתחום הנפשי לבין התאונה. יחד עם זאת, לצורך מינויו של מומחה מטעם בית המשפט די בראשית ראיה לקיומו של קשר סיבתי ואין בספק ביחס לקשר הסיבתי כדי למנוע המינוי. אף לא ניתן לקבוע בשלב זה, רק על יסוד המסמכים שהוצגו בפני בית המשפט, כי לא קיים קשר סיבתי כזה.

ויודגש, סוגיית הקשר הסיבתי היא סוגיה המורכבת משאלות שבעובדה ושאלות שבמומחיות, ולפיכך אין בחוות דעת המומחה כדי להכריע בה. בפני המבקשת פתוחה הדרך, גם לאחר מתן חוות דעתו של המומחה, לשכנע את בית המשפט, בראיות ובטענות, כי לא קיים קשר סיבתי בין תלונותיו של המשיב לבין התאונה. מאידך, דחיית בקשתו של המשיב למינוי מומחה רק בשל ספק בקיומו של קשר סיבתי תסתום את הגולל על אפשרותו להוכיח את נזקיו בתחום זה.

באשר למינוי המומחה בתחום הנוירולוגיה, הודיע ב"כ המבקשת לבית המשפט כי המשיב ביקש "להקפיא" את המינוי בתחום זה ובית המשפט נעתר לבקשתו. לפיכך, הפכה הבקשה בעניין זה לתיאורטית ואין מקום לדון בה. ככל ש"יופשר" המינוי, תהא המבקשת רשאית לחדש בקשתה ולהעלות טענותיה גם לעצם המינוי.

הבקשה נדחית.

משלא נדרשה תשובה, איני עושה צו להוצאות.

מזכירות בית המשפט תעביר העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט' באדר תש"ע (23 בפברואר 2010), בהעדר הצדדים.

גילה כנפי-שטייניץ, שופטת