ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמזי נגד רשות הפיתוח מנהל מקרקע :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 47874/04

בפני:

כב' השופטת תמר אברהמי

תאריך:

22/09/2008

תובעים

נגד

רשות הפיתוח מנהל מקרקעי ישראל, מדינת ישראל

נתבעת

נגד

י.ג.מתאר ניהול ופיתוח בע"מ

צד ג'

נגד

1. עירית תל אביב יפו

2. הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב יפו

צד ד'

החלטה

בהמשך ובהתאם לישיבת 21.9.08, להלן החלטה בסוגיות העומדות על הפרק:

בענין העדה רודיקה רבינוביץ - הבקשה בענין זה מועלית באיחור. גם אם תאמר כי הצורך עלה רק עם שמיעת עדותו של מר פרידמן, עדות זו ניתנה בראשית חודש יוני, והבקשה הוגשה רק ערב הדיון שנקבע לסיום שמיעת הראיות למחצית חודש ספטמבר. במקביל, בשים לב לטענה עובדתית בסע' 15 לכתב התביעה ויכולתה של העדה לשפוך אור על הסוגיה, ובשים לב לכך שתצהירו של מר פרידמן אינו נוקב בשנים אליהן יכול העד להתייחס מידיעה אישית, אני מוצאת לאשר את זימונה של העדה (בכפוף לאמור להלן). מובהר כי השאלה האם המצב העובדתי בסוגיה זו (של ידיעה לגבי ההפקעה) הינו בעל משמעות לחזית המריבה (עיין טעוני עו"ד נתנאל בעמ' 42 ו-51 לפרוטוקול), תיוותר לשלב הסיכומים. בשים לב לשלב הדיוני ולצורך בקיום דיון נוסף, הזימון יתאפשר בכפוף לתשלום סך של 750 ₪ לכל אחד מהצדדים האחרים קודם לדיון הבא. כמו כן, יש להפקיד סך של 500 ₪ להבטחת הוצאותיה של העדה לא יאוחר מיום 7.10.08 ולוודא כי יוצא זימון כדין לעדה למועד שנקבע. התובעים יודיעו עד ליום 7.10.08 האם בדעתם לזמן את העדה, בשים לב לאמור.

באשר לעד דורון צפריר – בשים לב לאמור בפרוטוקול ישיבת 11.4.07, ומשחלקו של זה היה ברור זה מכבר, וכן היה ידוע כי האדריכלית אנטמן עבדה בעיריה רק מ- 1998, לא מצאתי לנכון לאשר את זימונו בשלב דיוני מאוחר זה. מה גם שלא שוכנעתי כי תרומתו להכרעה בסוגיה דנן מצדיקה את העיכוב (שלא ניתן לו הסבר) בבקשה.

באשר לתיק המידע והמפה הטופוגרפית – בהמשך להחלטת 10.6.08 (עמ' 5 לפרוטוקול) ועל יסוד הצהרת ב"כ התובעים כי נתבקשה המפה הטופוגרפית (עמ' 41 לפרוטוקול), תומצא המפה הטופוגרפית האמורה. יובהר כי בשלב זה אין בפני בית המשפט תאריך המסמך. ככל הנראה מדובר במועד המאוחר למכרז ומשכך הרלוונטיות לטעוני התובעים היא מוגבלת. יחד עם זאת, כדי שתהיה התמונה שלמה לפני בית המשפט וכאשר נקבע מפורשות בהחלטת 10.6.08 כי יש להביא מסמכים פרטניים שיתבקשו (להבדיל מתיק המידע כולו), ומבלי שיש באמור כדי להכריע בדבר תרומת המפה לטעוני התביעה, אני מוצאת להורות כאמור לעיל (כי המפה תומצא).

התיק יועלה לעיוני ביום 12.10.08 על מנת לבחון הודעת התובעים. יובהר כי ככל שיתקיים דיון נוסף לשמיעת העדה רבינוביץ, ידחו המועדים שנקבעו להגשת סיכומים.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים, מיידית, בפקס'.

ניתנה היום, כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008), בהעדר.

תמר אברהמי, שופטת