ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאנה נגד פולטי :


1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

תאח000191/09

לפני:כב' השופט אברהם רובין

תאריך: 21/02/2010

בעניין:

מאנה אילנה

התובעת

נ ג ד

1 . פוליטי ציפורה

2 . פוליטי כלב

הנתבעים

פסק דין

1. זוהי תביעה לפינוי מושכר אשר הוגשה בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

2. הנתבעים שכרו מהתובעת דירת ארבעה חדרים המצויה ברחוב שלמה 19/5 בירושלים. ההסכם נכרת ביום 1.9.09 ותוקפו עד ליום 31.8.10.

3. התובעת טוענת כי הנתבעים הפרו את הסכם השכירות בכך שהפכו את הדירה למחסן, בכך שהם לא שילמו לה דמי שכירות מאז חודש נובמבר, ובכך שהם קיזזו מדמי השכירות סכום כסף שלא כדין.

4. דין התביעה להידחות.

הסכם השכירות איננו קובע אילו חפצים יהיו רשאים השוכרים להכניס לדירה. לא שוכנעתי כי הנתבעים הפרו את הדירה למחסן, כיוון שלפי עדותם הם גרים וישנים בדירה ואין שום ראיה לפיה הם הכניסו לדירה מיטלטלין שלא מקובל להכניס לדירת מגורים. אכן, לנתבעים יש כנראה מטלטלין רבים מאד שמאוחסנים בדירה בצפיפות, זאת מפני שדירתם הקודמת היתה בת שבעה חדרים, ברם אין בכך משום הפרה של הסכם השכירות. התובעת גם לא הוכיחה את טענתה לפיה המטלטלין בהם מדובר ואופן הנחתם בדירה, מקימים סכנת שריפה מעבר לסכנה סבירה ומקובלת בדירות מגורים.

5. טענתה של התובעת לפיה הנתבעים לא שילמו לה שכר דירה מאז נובמבר איננה מדויקת. מן העדויות עולה כי בחודש נובמבר ביקשו הנתבעים לשלם את שכר הדירה בקיזוז סך של 600 ₪ בגין תיקונים שהם ביצעו בדירה, אך הנתבעת סירבה לקבל את השיק. כמו כן, מעדותה של הנתבעת שלא נסתרה עולה כי בחודשים שלאחר מכן שלחו הנתבעים לתובעת את שכר הדירה בדואר רשום, אך התובעת סירבה לקבלו (ראה נ/3 – נ/5).

6. באשר לקיזוזים; מן העדויות עולה כי לפחות חלקם בוצע כדין. בחודש נובמבר 2009 קיזזו הנתבעים משכר הדירה סך של 115 ₪ בגין החלפת ברז, ולאחר שהוצגה קבלה בגין כך (נ/1), הסכימה גם התובעת שמדובר בהוצאה סבירה.

בחודש ינואר 2010 ביקשו הנתבעים לקזז משכר הדירה סך של 200 ₪ בגין תיקון נזילה באסלה (ראו נ/5). התובעת הודתה כי קיזוז זה נעשה לאחר שהנתבעים פנו אליה בעניין והיא החליטה להתעלם מהפניה בטענה ש"נמאס לה". כיוון שכך לא ניתן לטעון שמדובר בהפרה מצד הנתבעים. יחד עם זאת, הזכות לקיזוז סכום זה לא הוכחה כיוון שלא הוצגה קבלה להוכחת התשלום.

נותר אם כן קיזוז אחרון (ראו נ/2), בסך של 400 ₪ בגין פתיחת שתי סתימות. מעדויות הצדדים השתכנעתי כי גם במקרה זה סירבה התובעת לבדוק את טענת הנתבעים, ולכן אין לראות בקיזוז הפרה של הסכם השכירות. מאידך, גם קיזוז זה לא הוכח באמצעות חשבונית מס וקבלה כדין.

7. התוצאה היא, אם כן, שהתובעת לא הוכיחה כי הנתבעים הפרו באופן יסודי את הסכם השכירות, ולכן דין תביעת הפינוי להידחות. הצד השני של המטבע הוא שעל הנתבעים לשלם לתובעת לאלתר את דמי השכירות מאז חודש נובמבר בקיזוז סך של 115 ₪ בלבד.

8. מקריאת נ/4 – נ/6 ומדברי הצדדים בדיון לפניי עולה תמונה עגומה לפיה יחסי הצדדים עלו על שרטון. דומה כי שני הצדדים תרמו למצב דברים זה, בין אם בפניות מצד הנתבעים לתובעת בגין עניינים של מה בכך, ובין אם בשימוש בשפה לא נאותה מצד התובעת ובהחלטתה ש"נמאס לה" להתייחס לפניות הנתבעים. במצב דברים זה סברתי כי רצוי שהצדדים יסכימו על סיום החוזה לפני תום התקופה המקורית, ברם לצערי הנתבעים סירבו להצעה. כך או כך, תקופת השכירות תסתיים ב-31.8.10, ואין לי אלא לכתוב את אשר אמרתי לצדדים בעל פה במהלך הדיון; על התובעת כמשכירה להתייחס לגופה של כל פניה מצד השוכרים לגבי פגם במושכר, ואין מנוס מכך שהיא תבדוק כל פניה לגופה באמצעות אדם מטעמה. מנגד, על הנתבעים להימנע מפניות סרק לתובעת בכל עניין של מה בכך. כך, למשל, ספק בעיני אם היה מקום לתלונה בדבר הפרשות היונים במרפסת (נ/4).

9. התביעה נדחית וכתוצאה מכך ישלמו הנתבעים את שכר הדירה שהתובעת סירבה לקבל עד כה, בניכוי סך של 115 ₪.

בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות.

ניתן היום ז' באדר, תש"ע (21 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט


מעורבים
תובע: מאנה אילנה
נתבע: פוליטי ציפורה
שופט :
עורכי דין: