ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בוטח נגד מזרחי :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א005783/09

א. 0005783.1/0

לפני:

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

23/02/2010

בעניין:

בוטח אסף

התובע והנתבע שכנגד

נ ג ד

מזרחי יוסי

הנתבע והתובע שכנגד

פסק דין

1. תביעה ותביעה שכנגד הוגשו, בגין שירותיו של התובע והנתבע שכנגד (להלן- "התובע") לנתבע והתובע שכנגד (להלן –"הנתבע").

2. התובע טוען כי לא שולם לו מלוא שכר הטרחה עליו הוסכם בעל פה בינו לבין הנתבע בסך של 30,000 ₪ בצירוף מע"מ עבור יצוגו במספר הליכים. הייצוג, היה לשביעות רצונו של הנתבע בפרט לאור זכיותיו בכל אותם הליכים. התמורה ששולמה לתובע היא בסך של 15,000 ₪ בלבד כולל מע"מ, כמקדמה עבור שירותיו. כך גם נטען, כי מלוא המסמכים שהיו בתיק המשפטי של הנתבע במשרדו של התובע, נלקחו ממנו ע"י הנתבע ללא נטילת רשות והוגשה על כך תלונה למשטרה.

3. הנתבע, מודה כי הוסכם בינו לבין התובע על שכר הטירחה בסכום הנטען ע"י התובע, אך לטענתו התובע, התרשל בייצוגו בגין הימנעותו מהגשת התנגדות לבצוע שטר באופן, שהסב לו נזקים בגין עיקולים שהוטלו על חשבונותיו. לפיכך, נאלץ הנתבע לשכור את שרותיו של עו"ד אחר וקודם לכן, הוא נאלץ להגיש בעצמו את ההתנגדות לביצוע שטר. לעניין התלונה שהוגשה כנגדו בגין גניבת התיק ממשרדו של התובע, טען הנתבע כי לא גניבה היא, כי אם נטילה באישור מזכירתו של התובע, על מנת שיוכל לטפל בענייניו, בעצמו.

הנתבע, טען לנזקיו הממוניים ולעגמת נפש עקב מחדלי התובע והוסיף וטען בדבר נזקיו, בגין הסכם פשרה שהושג ואושר, לאחר שהתובע חדל ממתן שירותיו לנתבע.

4. התובע, דחה את כל טענותיו של הנתבע כנגדו וטען כי לא היתה הסכמה ביניהם על ייצוגו את הנתבע בתיק ההוצאה לפועל נשוא התביעה שכנגד ומלוא שכר הטירחה עליו הוסכם, הגיע לו בגין ההליכים שטופלו על ידו, בהם הוא קצר הצלחה.

5. הצדדים, הסמיכו אותי לפסוק על דרך הפשרה מכוח סמכותי לפי סעיף 79 א. לחוק בתי המשפט.

6. שמעתי את עדויות בעלי הדין בדבר ההבנות לגבי היקף הייצוג וכן עיינתי בכתבי בי-דין שהוגשו על ידם. לאחר בחינת הראיות ובחינת השירות שניתן לנתבע ובחינת שאלת אחריותו של התובע לנזקיו הניטענים של הנתבע, שגם הם נבחנו על ידי ובשים לב, למסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לתביעה, אני קובעת כי לסילוק סופי ומוחלט של התביעה והתביעה שכנגד, ישלם הנתבע לתובע סך של 19,000 ₪.

7. הנתבע, ישלם לתובע את הוצאותיו לאגרת בית משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ בצרוף מע"מ. התשלומים, ישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק דין ועד ליום התשלום בפועל.

עותק ישלח לצדדים.

ניתן היום ט' באדר, תש"ע (23 בפברואר 2010) בהיעדר הצדדים

ליפשיץ-פריבס מרים, שופטת

קלדנית: מ.א.מעורבים
תובע: בוטח אסף
נתבע: מזרחי יוסי
שופט :
עורכי דין: