ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ"י נגד שרוונה :


1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

פ 001291/07

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

מדינת ישראל

באמצעות אגף המכס ומע"מ

בעניין:

המאשימה

מיכל הדני-ברקי ועו"ד דפנה אורגיל

ע"י ב"כ עוה"ד

נגד

שרוונה סמיר

הנאשם

ואסים דכוור - סנ"צ

ע"י ב"כ עוה"ד

גזר דין

1. הנאשם הורשע לאחר ניהול הוכחות בביצוע עבירות הכוללות הפצת 306 חשבוניות מס מבלי שהיה זכאי לעשות כן, עבירה לפי סעיף 117(א)(5) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975 (להלן: החוק), בביצוע פעולה במטרה להביא לכך שאדם אחר יימחק או ישתמט מתשלום מס אותו אדם חייב בו [עבירה לפי סעיף 117(ב1) לחוק] ובשימוש במירמה או תחבולה או שהרשה לאחר להשתמש בהם או עשה מעשה אחר, במטרה להתחמק מתשלום מס [עבירה לפי סעיף 117(ב)(8) לחוק]. בהכרעת הדין נקבע כי הנאשם הוציא לחברת תותי בע"מ, חברה העוסקת במתן שירותי ניקיון באמצעות מנהלה יוסף תותי (להלן: תותי) 306 חשבוניות מס של שתי חברות מבלי שהיה זכאי לכך, מבלי שהיה לו כל קשר לחברות הללו ומבלי שהחברות הללו ביצעו או התחייבו לבצע עסקאות עם חברת תותי. אותן חשבוניות מס שימשו ככסות להוצאות שהוציאה חברת תותי עבור פועלים שהעסיקה, במטרה לקזז מע"מ שנגבה במסגרת הכנסות החברה כנגד סכומי המס שבחשבוניות הפקטיביות של שתי החברות.

2. בטיעונים לעונש הדגישה ב"כ המאשימה את נפיצות התופעה הנפסדת של הפצת חשבוניות פקטיביות והנזק הנגרם כתוצאה מעבירות אלה לאוצר המדינה. במקרה הנדון, מדובר במספר רב של עבירות. המאשימה ביקשה שלא לסטות ממדיניות הענישה המקובלת בעבירות מסוג זה של מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס גבוה.

3. הסניגור ביקש להקל בענישה. לטענתו, קיימת פסיקה מגוונת באשר לענישה מקובלת בעבירות מסוג זה, כאשר לעיתים קרובות בתי המשפט גוזרים עונשים שאינם כוללים מאסר בפועל. עוד טען הסניגור שיש לגזור עונש שלא יעלה על העונש שקיבל שותפו של הנאשם במעשה, תותי, אשר נשלח ל- 6 חודשי מאסר בעבודות שירות בנוסף לעונש של מאסר על תנאי וקנס בסך 25,000 ש"ח. כמו-כן, התייחס הסניגור לנסיבותיו האישיות של הנאשם. הנאשם נשוי ואב ל- 4 ילדים, כאשר אשתו בהריון. הוא טען כי הוא משתכר כפועל תמורת משכורת נמוכה. עוד נטען כי הנאשם צבר חובות בסכום שלמעלה מ- 600,000 ₪ שבגינם נעשה לו איחוד תיקים במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. לבסוף, ביקש הסניגור להתחשב במידע אודות הנאשם שהובא לידיעת בית המשפט ולתביעה במסגרת דיון בדלתיים סגורות.

4. לאחר הטיעונים לעונש, הוגשה ביום 30.7.09 חוות דעת של הממונה על עבודות השירות הקובעת שהנאשם אינו מתאים לבצע עבודות שירות. בחוות הדעת נאמר כי על הנאשם הוטלו בעבר מספר מאסרים לריצוי בעבודות שירות. בשנת 2002 הוא ריצה מאסר שאותו סיים באיחור של כחודשיים. מאסר אחר שהוטל לריצוי עבודות שירות, הופסק בהפסקה מינהלית והוא ריצהו בשנת 2004 בכלא. לדעת הממונה, היות ופעמיים בעבר ריצה הנאשם מאסר בעבודות שירות באורח לא תקין, הוא אינו מתאים לריצוי מאסר בעבודות שירות.

5. אין צורך להרבות במילים באשר לנפיצות תופעה של הפצת חשבוניות מס פקטיביות והנזק שהדבר גורם לאוצר המדינה. רבות נכתב על כך בפסיקה. במקרה זה, ריבוי העבירות מחייב את שליחתו של הנאשם למאסר בפועל. האופציה של עבודות שירות אינה עומדת על הפרק משום שנמצא בלתי מתאים על ידי הממונה על עבודות שירות.

עם זאת, יש להתחשב בשיקולים לקולא, וביניהם תוצאות גזר הדין שניתן בעניין תותי, שהיה "בצד המקבל" של העסקה הפלילית ושנהנה מהחשבוניות הפקטיביות שהוציא הנאשם. בהקשר זה, טענה ב"כ המאשימה כי אין לגזור גזרה שווה בין שני המקרים, משום שתותי הסיר את המחדלים נסיבה שאינה מתקיימת ביחס לנאשם שבפנינו. הטענה כבודה במקום מונח. ואולם אין להתעלם מכך כי הסרת המחדל על ידי תותי הביאה עמה להסרת המחדל גם ביחס לנאשם שבפנינו, משום שמדובר באותן חשבוניות מס.

גם למידע אודות הנאשם שהובאה לידיעת בית המשפט בדלתיים סגורות משמעות רבה בקביעת העונש.

6. לאור כל האמור, אני גוזר על הנאשם עונשים כמפורט להלן:

א. מאסר בפועל של 6 חודשים, בניכוי ימי מאסרו. ב"כ המאשימה תגיש הודעה בכתב המפרטת את ימי המעצר, וזאת עד ליום 16.9.09.

ב. מאסר על תנאי של 9 חודשים, למקרה שהנאשם יעבור עבירה על חוק מס ערך מוסף במשך 3 שנים.

ג. קנס כספי בסך 10,000 ₪ או 60 ימי מאסר כנגדם.

זכות הערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 יום.

ניתן היום י"ז באלול, תשס"ט (6 בספטמבר 2009) במעמד הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שרוונה סמיר
שופט :
עורכי דין: ואסים דכוור - סנ"צ,מיכל הדני-ברקי ועו"ד דפנה אורגיל