ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שטיינגרט נגד בנק לאומי לישרא :


בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

א 020065/08

לפני: כב' השופט אברהם רובין

תאריך:23/02/2010

בעניין:

1. שטיינגרט חנוך

2. שטיינגרט לידיה

3. יעקב מנחם

4. רות מנחם

5. רפפורט ניר

6. רפפורט שרונה

7. בנדק שוקי

8. בנדק מיכל

8. פינקר יוסף

10. פינקר דליה

11. נבי פור דורון

12. נבי פור ענת

13. נציגות הדיירים – שלב ב'

התובעים

ע"י ב"כ עו"ד רימר

נ ג ד

1. בנק לאומי לישראל

ע"י ב"כ עו"ד מויאל

2. אלי ראובן- בנייה והשקעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד בר הלל

3. ב. יאיר (333)- חברה קבלנית לעבודות בנייה 2000 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד נרי

הנתבעים

נ ג ד

1. בנק לאומי

2. טכנוקריט (1992) בע"מ

3. מסגריית אוחנה

צדדי ג'

ע"י ב"כ עו"ד דמביץ

החלטה

1. אני קובע את התיק לקדם משפט נוסף ליום 16/09/10 בשעה 08:40.

2. אני מורה שהעדויות הראשיות של הצדדים ושל כל העדים מטעמם יוגשו בתצהירים. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שצד מבקש להגיש באמצעות המצהיר, לרבות חוות דעת, ויסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

3. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, עד למתן החלטתו של בית המשפט לאחר שמיעת ב"כ הצדדים במקרה של התנגדות להגשת מסמך כל שהוא.

4. אם צד זה או אחר לא יצליח להשיג תצהיר עדות ראשית מאחד העדים, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפרט את שם העד, מענו, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בבקשה זו תיכלל תגובת הצד שכנגד.

5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

6. במועד שיקבע לשמיעת ההוכחות יהיה רשאי כל צד לבקש להעיד את המצהירים עדות ראשית משלימה קצרה, בעיקר בתגובה לתצהירים של הצד שכנגד.

7. תצהירי העדות מטעם התובעים יוגשו עד ליום 06/04/10.

תצהירי העדות מטעם הנתבעים יוגשו עד ליום 06/06/10 ותצהירי עדות מטעם צדדי ג' יוגשו עד ליום 06/08/10, למעט תצהירי חוקרים אשר ייגבו עד אותו מועד ויוגשו בתום פרשת התביעה.

8. כל צד ימציא למשנהו במישרין, בתוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, עותק מכל תצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

9. במועד הקד"מ הנ"ל תשמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לקבילות התצהירים וצרופותיהם.

ניתנה היום ז' באדר, תש"ע (21 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

אברהם רובין, שופט


מעורבים
תובע: שטיינגרט חנוך
נתבע: בנק לאומי לישראל
שופט :
עורכי דין: