ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.נגדס. אלקאץ תחנה למילוי ושיווק גז בע"מ נגד לאומית חברה לביטוח רמאללה :


1

בתי המשפט

בבית המשפט השלום בירושלים

א 004321/09

לפני:

כבוד השופט שמעון פיינברג- סגן נשיא

בעניין:

מ.נ.ס. אל קאץ תחנה למילוי ושיווק גז בע"מ

התובעת

נגד

לאומית חברה לביטוח רמאללה

הנתבעת

החלטה

על תיק זה חלות הוראות פרק ז'(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984.

משהוגשה התובענה ונסתיימה הגשת כתבי הטענות, יש חובה סטטוטורית לקיים פגישת מהו"ת לבחינת אפשרות ליישוב התובענה בגישור, בהתאם לתקנות וכמפורט בהזמנה לפגישת המהו"ת, לא ידון בית המשפט או הרשם בתובענה, אלא לאחר שהתקיימה פגישת מהו"ת.

מבקשות ב"כ התובעת וב"כ הצדדים השלישיים, לא עולה כל טעם למתן פטור מפגישת מהו"ת. לפיכך הבקשות נדחות.

למותר לציין, כי הליך גישור לאחר המהו"ת, הינו הליך וולנטרי.

ככל שהצדדים סבורים, כי ראוי שתיק זה יתנהל במאוחד עם תיק נוסף המתנהל בבית משפט השלום בתל אביב, יגישו בקשה מתאימה.

על אף שלא קיים הצדק סביר להעברת התיק למגשר אחר, למען הזהירות ועל מנת להפיס דעתם של הצדדים, התיק מועבר למגשר המהו"ת, עוה"ד ביני בר לב.

המגשר בר לב יתן עדיפות לקיום פגישת מהו"ת בתיק זה בהקדם האפשרי.

בצמוד להחלטה זו תומצא לצדדים החלטה חדשה ובה פרטי הצדדים והמגשר.

אם תושג הסכמת כל הצדדים, אין מניעה לקיים את פגישת המהו"ת בתל אביב בכפוף לתיאום מועד עם המגשר בר לב.

על פי תקנה 99ז' לתקנות, חלה חובת התייצבות לפגישת המהו"ת על בעלי הדין עצמם.

לשון התקנה ברורה והיא אינה מאפשרת קיום הפגישה ללא נוכחות בעלי הדין.

יתירה מזו, קיימת חשיבות רבה להתייצבותם לפגישה העשויה להוביל לפתרון הסכסוך או למצער, להאיר את העובדות הרלוונטיות.

משכך, אין מקום לפטור את צדדי ג' 1 ו-2 מהתייצבות. ביחס לצד ג' 3, הואיל ומדובר בחברת ביטוח שממילא נציגה אינו בקי בפרטי התובענה, ניתן להסתפק בנוכחות בא כוחה.

ניתנה היום כ"ה בטבת, תש"ע (11 בינואר 2010) בהיעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

שמעון פיינברג, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: מ.נ.ס. אל קאץ תחנה למילוי ושיווק גז בע"מ
נתבע: לאומית חברה לביטוח רמאללה
שופט :
עורכי דין: