ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד חוטר נגד מידני :


בתי המשפט

בבית משפט השלום בירושלים

א 019073/08

בפני:

כב' השופטת עירית כהן

תאריך:

23/02/2010

בעניין:

חוטר ארנון ישי, עו"ד

ע"י ב"כ עו"ד

ששון דוד

התובע

נ ג ד

מידני יצחק

ע"י ב"כ עו"ד

כהן מאיר

הנתבע

החלטה

1. לפניי בקשה ליתן צו המורה לתובע ליתן תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים בהתאם לדרישה שהועברה אליו, ולהשיב לשאלות עליהן נמנע מלהשיב או השיב תשובה מתחמקת במסגרת תצהיר התשובות לשאלון שהגיש.

2. בהחלטה מיום 23.6.09 ניתן תוקף להסכמת הצדדים לפיה "ינתן צו הדדי לגילוי מסמכים, גילוי מסמכים ספציפי, ומתן תשובות לשאלונים, לרבות משלוח שאלונים. התשובות והתצהירים ינתנו עד ליום 30.7.09. אם יטען אחד הצדדים כי המסמכים אינם ברשותו, או כי אין מקום להשיב על שאלה שנשאלה, יתייחס לכך במסגרת הגילוי".

3. לטענת הנתבע, תצהיר גילוי המסמכים ותצהיר התשובות לשאלון אשר התקבלו מטעם התובע מתייחסים באופן חלקי ביותר לדרישות אשר נשלחו אליו. לטענתו לא התייחס התובע כלל לדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים, ואילו על חלק הארי של השאלון נמנע התובע מלענות או השיב תשובות מתחמקות.

4. לטענת התובע, נשאל שאלות לא רלוונטיות הנוגעות לפרטים קטנים, אשר נכתבו תוך ידיעה כי לא יוכל לענות על כולן. עוד טוען התובע כי ענה על כל השאלות שנשאל וכי אם סבור הנתבע שתשובותיו אינן מפורטות דיין היה עליו להסביר בבקשתו מדוע נדרש פירוט זה, ומאחר והדבר לא נעשה יש לדחות את הבקשה. התובע מוסיף כי השאלות אליהן מתייחס הנתבע נוגעות להלוואות שנתן התובע לאחי הנתבע ואינן רלבנטיות למחלוקת שבין הצדדים, וכי בעניין אחד או שניים אינו זוכר את הפרטים.

באשר לגילוי המסמכים, טוען התובע כי הצהיר באופן מפורש כי מעבר למסמכים אותם צירף אין בידו מסמכים נוספים.

5. מטרת השאלונים וגילוי המסמכים איננה רק לספק למבקש גילוי נאות של גרסת המשיב וראיותיו, אלא אף להעניק למבקש מידע אשר יסייע לו בהוכחת טענותיו שלו או בסתירת עמדת יריבו (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 152 (מהדורה שביעית, 2003)).

הכלל הוא שעל השאלות להיות רלבנטיות למחלוקות בין הצדדים.

6. בכתב התביעה נטען כי התובע רכש מהנתבע דירה וכי הנתבע הפר התחייבויות שונות במסגרת חוזה המכר שבין הצדדים. עם התקדמות ההליך הסתבר כי למעשה אין העובדות כה פשוטות, וכי ההסכם שנערך בין התובע והנתבע, אשר על טיבו הם חלוקים, נערך בעקבות חוב שחב אחי הנתבע לתובע, כאשר לטענת התובע נמכרה לו הדירה בתמורה למחיקת חוב, ואילו לטענת הנתבע אין מדובר בהסכם מכר אלא בשעבוד של הדירה באמצעות "משכון מוסווה".

7. עיון בתצהיר התשובות שנתן התובע, מעלה כי התובע ענה על השאלות, למרות שהוא טוען כי חלקן אינן רלבנטיות.

8. בין אם מדובר בעסקת מכר ובין אם בשעבוד של הדירה באמצעות "משכון מוסווה", אין רלבנטיות להלוואות הקודמות ולפרטי הפרטים הנוגעים אליהן, מעבר למה שנענה בתצהיר התשובות לשאלון.

9. אני מקבלת, אפוא, את טענת התובע לפיה מרבית השאלות אשר עליהן הוא לא השיב באופן מלא אינן רלבנטיות לתביעה הנדונה.

10. השאלות הרלבנטיות אשר לא נענו הן 82 ו- 84.

11. התובע ישיב על שאלות אלה בתצהיר תוך 14 יום מהיום.

12. במסגרת תצהיר גילוי המסמכים הצהיר התובע כי מצויים בחזקתו "המסמכים הנוגעים לעניינים השנויים במחלוקת בתביעה הנדונה, המפורטים להלן". בתצהיר זה נמנו 23 מסמכים. בתצהיר התשובות לשאלון הצהיר התובע "להלן רשימת המסמכים הנמצאים ברשותי ו/או בשליטתי ואשר יש להם רלוונטיות לתיק הנדון". בתצהיר זה נמנו 37 מסמכים.

התובע לא הצהיר במפורש מהם המסמכים אשר התבקש גילויים הספציפי ואשר אינם ברשותו, ולא מה ידוע לו אודותיהם.

התובע יגיש תוך 14 יום תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים כפי שנתבקש, במסגרתו יצהיר כנדרש על המסמכים שגילויים התבקש המצויים בידיו וכן על אלו שאינם מצויים בידיו.

13. התובע לא הגיש תגובה לבקשה למתן צו לעיון במסמכים ולהעתקתם אשר הוגשה ביום 12.11.09. עפ"י בקשת הנתבע ניתן צו כמבוקש, לביצוע תוך 14 יום.

14. הנתבע יגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 25.3.10.

15. קדם משפט מורחב נקבע ליום 13.4.10 בשעה 8:30.

16. לקדם המשפט יתייצבו בעלי הדין עצמם.

ניתנה היום ט' באדר, תש"ע (23 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים באמצעות הפקסימיליה.

עירית כהן, שופטתמעורבים
תובע:
נתבע: מידני יצחק
שופט :
עורכי דין: