ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..וגיהה חוסין עלי נגד פואד דבש )בתיק פואד דבש נגד גוואד עבד :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש"א 5441/07

בתיק עיקרי א 12808/05

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

23/02/2010

בעניין:

וגיהה חוסין עלי גאדאלה

המבקשת

נ ג ד

פואד דבש אוסאמה

המשיב

החלטה

1. כנגד המבקשת הוגשה תביעה לסילוק יד מנכס מקרקעין המצוי בשכונת צור בהר ירושלים.

2. ביום 4.4.06 ניתן פסק דין לטובת המשיב בהעדר הגנה מטעם המבקשת ואח'.

3. פסק הדין ניתן לאחר שהמשיב הציג אישורי מסירה של כתב התביעה לכל אחד מהמבקשים. מסירת כתב התביעה לידי המבקשים בוצעה על פי אישורי המסירה ביום 8.2.06.

4. במסגרת בקשה זו עותרת המבקשת לביטול פסק הדין.

המבקשת טוענת, כי אינה יודעת קרוא וכתוב של השפה העברית.

כמו כן הצהירה, כי לא קיבלה את כתב התביעה ולא ידעה על ההליך המשפטי שנפתח נגדה עד לאחר שבניה הודיעו לה, כי נפתח נגדה תיק הוצל"פ וכן ממשטרת ישראל אשר ככל הנראה סייעה למשיב בביצוע פסק הדין לפינוי.

כמו כן פירטה המבקשת את גירסת הגנתה לכתב התביעה.

5. ב"כ המשיב בתגובתו עותר לדחיית הבקשה. לטענתו כתב התביעה נמסר לידי בנה של המבקש אשר חתם על אישור המסירה. עוד טען הוא, כי לאחר המצאת כתב התביעה, ניהלה היא עימו מו"מ לסיום הסכסוך מחוץ לכותלי בית משפט. לאור עובדה זו, הרי שהבקשה לביטול פסק הדין הוגשה קרוב לשנתיים מאז מתן פסק הדין וזאת בלא שהמבקשת עתרה להארכת מועד להגשת הבקשה. לטענתו, על פי הוראת תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, היה על המבקשת להגיש את הבקשה בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין. כמו כן טען, כי המבקשת, למעט הטענה כי לא קיבלה את כתב התביעה דבר המוכחש על ידה, לא הביאה בבקשתה ובתצהירה כל נימוק לאיחור הרב בהגשת הבקשה.

6. מן החומר שבתיק אין מחלוקת, כי האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל נמסרה למבקשת ואף בא כוחה לא הכחיש עובדה זו עת נחקרה המבקשת על תצהירה. האזהרה נמסרה לה ביום 28.3.07, מכאן שהמבקשת ידעה בתאריך זה על פסק הדין שניתן כנגדה. במקרה זה היה עליה להגיש את הבקשה בתוך 30 יום, בפועל הוגשה הבקשה רק ביום 12.7.07, דהיינו כשלושה חודשים. לאיחור זה אין כל הסבר והמבקשת אף לא טרחה להגיש בקשה להארכת המועד.

יתר על כן, המבקשת לא הביאה כל ראיה כי בנה החתום על אישור המסירה לא היה מורשה מטעמה לחתום על אישור המסירה, מה עוד שהיא העידה, כי בנה מתגורר עמה בבית בנוסף לבני משפחה נוספים הגרים עימה.

לאור עובדות אלה יש לקבוע, כי המסירה בוצעה בכתובת מגוריה של המבקשת וכי המצאת כתב התביעה בוצעה לבן משפחתה הגר עימה. לפיכך המצאת כתב התביעה לידה היתה כדין.

7. לעניות דעתי יש מקום לקבל את הבקשה ולהורות על ביטול פסק הדין מתוקף שיקול דעת בית המשפט. המבקשת טוענת, כי הסכם המכר על פיו מכרה את הנכס המתואר בכתב התביעה אינו תקף שכן לא הייתה רשאית לעשות זאת בהעדר הסכמת יתר יורשי בעלה המנוח.

עסקת המכר נעשתה על פי יפוי כח נוטריוני עליו חתמה המבקשת בפני נוטריון השולט בשפה הערבית והוא אף מנוסח בשפה הערבית.

כנגד המבקשת עומדת החזקה לפיה אדם החותם על מסמך בלי לדעת את תוכנו, לא ישמע בטענה שלא קרא אותו ולא ידע על מה חתם ובמה התחייב שכן חזקה עליה שחתמה לאות הסכמתה.

8. למרות האמור לעיל, מחקירת המבקשת עולה, כי היא מכרה 2 דירות מתוך ה-4 שקיימות על הנכס. המבקשת טוענת וטענתה זו לא הופרכה, כי בינה לבין המשיב לא התנהל כל מו"מ למכירת הנכס וכי לא מינתה את בנה לייצג אותה במו"מ למכירת המחצית השניה של הנכס. כמו כן העידה, כי לא קיבלה כל תמורה עבור הנכס.

המבקשת אף טוענת, כי אין לה כל מקום מגורים אחר וכי ביצוע פסק הדין משמעו, כי תיוותר ללא קורת גג. עובדה זו אף מסבירה את גירסתה, כי אין זה הגיוני, כי תמכור את דירתה שהיא הנכס היחידי הקיים ברשותה.

9. בנסיבות האמורות ניתן לומר, כי למבקשת גירסת הגנה לכאורה כנגד התביעה וכי חרף מחדלה באי הגשת כתב הגנה במועד, יש להורות על ביטול פסק הדין ולאפשר לה להוכיח את גירסתה. יחד עם זאת, יש מקום לחייב את המבקשת בהוצאות הליך זה.

10. לאור האמור לעיל אני קובע, כי פסק הדין יבוטל בכפוף, כי המבקשת תישא בהוצאות הליך זה ובשכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ אשר ישולמו לידי ב"כ המשיב בתוך 15 יום מיום קבלת ההחלטה.

עם ביצוע התשלום הנ"ל במועד, תגיש המבקשת כתב הגנה בתוך 15 יום מיום ביצוע התשלום.

ככל שהמבקשת לא תשלם את סכום ההוצאות הנ"ל במועד, תידחה הבקשה והמשיב יהא זכאי ליטול פסק דין בהתאם לכתב התביעה.

ניתנה היום כ"ט באב, תשס"ט (19 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

אורי פוני, רשםמעורבים
תובע: וגיהה חוסין עלי גאדאלה
נתבע: פואד דבש אוסאמה
שופט :
עורכי דין: