ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (.. הפנינג 2005 מע נגד בנק דסקונט ל)בתיק בנק דסקונט נגד הפנינג :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש"א 4305/09

בתיק א' 10288/06

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

23/02/2010

בעניין:

1 . הפנינג 2005 מעלה אדומים בע"מ

2 . זבולון אורי

המבקשים

נ ג ד

בנק דסקונט לישראל בע"מ

המשיב

החלטה

1. המבקשת מס' 1 (להלן החב'), פתחה חשבון אצל המשיב בחודש אוקטובר 2005.

המבקש מס' 2 חתם כערב למילוי מלוא התחייבות החב' כלפי המשיב.

2. על פי הנטען בכתב התביעה נטלה החב' ביום 20.12.05 הלוואה בסך של 25,000 ₪.

3. נכון ליום 10.7.06 עמד חובה של המבקשת בחשבון ע"ס של 65,248 ₪. למרות דרישות שהופנו למבקשים לסלק את החוב הנ"ל , לא סולק החוב ולפיכך הוגשה תביעה זו כנגד המבקשים בהליך של סדר דין מקוצר.

לכתב התביעה צורפו המסמכים הבאים: תנאי פתיחת החשבון, בקשה לקבלת ההלוואה הנ"ל וכן כתב ערבות בחתימת המבקש מס' 2 מיום 26.10.05.

4. המבקשים הגישו במסגרת בקשה זו רשות להגן כנגד התביעה. לבקשה צורפו שני תצהירים על ידי המבקש מס' 2.

מהתצהירים עולה הגירסה הבאה: המבקש מס' 2 היה במועדים הרלבנטיים זכיין של חב' הפנינג הארצית בישוב מעלה אדומים. המבקש מס' 2 הפעיל את הזכיון באמצעות חב' בבעלותו ששמה היה חב' הפנינג מעלה האדומים החדשה בע"מ (להלן החברה הראשונה). חברה זו ניהלה חשבון אצל המשיב. חשבונה של חברה זו הפך להיות חשבון מוגבל, אשר לטענת המבקש מס' 2 נגרם כתוצאה ממחדלי המשיב. לאור המצב אליו נקלעה החב' הראשונה ובעצה אחת עם נציגי המשיב, פתח המבקש את המבקשת מס' 1 (להלן החב' השניה).

בתצהיר מיום 15.2.07 מתאר המבקש מס' 2 את דרך התנהלות המשיב בכל הקשור לחשבון החב' הראשונה עד אשר הפך חשבונה למוגבל. בתצהיר זה אין כל התייחסות ולו ברמז לנטען בכתב התביעה אשר מתייחס אך ורק לחשבון החב' השנייה.

כמו כן טוען המבקש מס' 2, כי בעקבות מחדלי המשיב נגרם נזק למוניטין המסחרי שלו וכן אובדן דמי הזכיינות המגיע לסך של 80,000 $.

בתצהירו הראשון מיום 19.10.06 טוען המבקש מס' 2, כי לפחות בשני מועדים טעה המשיב טעויות טכניות בניהול החשבון בלא לציין באופן מפורש האם המדובר בחשבון החב' הראשונה או בחשבון החב' השנייה.

5. במסגרת חקירתו הנגדית הודה המבקש כי כל טענותיו כמפורט בתצהירים מתייחסות לחשבון החב' הראשונה שאינו נשוא התביעה הנידונה.

6. אכן, כפי שהמבקש הודה בחקירתו הנגדית ולמקרא תצהירו, הרי שאין בפני המבקש הגנה כנגד התביעה וזאת יש לזכור כי התביעה אינה מתייחסת לחשבון החב' הראשונה אלא דווקא לחשבון המבקשת, היא החב' השניה אשר נפתחה במועד מאוחר יותר לאחר שחשבון החב' הראשון הוגבל.

ככל שלמבקשים טענות לנזקים בגין מחדליו של המשיב ביחס לחשבון החב' הראשונה, יתכבדו ויגישו תביעה עצמאית נפרדת.

יתרה מכך, המבקשים לא רק שאינם מעלים טענות לגבי החוב נשוא התביעה ואף אינם מציגים תחשיב חשבונאי נגדי אלא אף הטענות המועלות בתצהירים הינם טענות שנטענו באופן כללי ללא כל ביסוס עובדתי. המבקשים אף נמנעו מלכמת את החוב המגיע למשיב ותחת זאת בחרו להכחיש באופן גורף את מלוא סכום התביעה מבלי להציג תחשיב נגדי מטעמם.

אמנם, המבקש מנסה לקשור בין שתי החברות והחשבונות, אך יש לזכור כי כל חב' הינו אישיות משפטית עצמאית אשר ניהלה בנפרד חשבונות נפרדים. המבקש אף לא טרח להציג כל זיקה בין שתי החשבונות שממנה ניתן ללמוד על מחדל כלשהו מטעם המשיב.

7. נוכח האמור לעיל לא מצאתי עילה להעתר לבקשה לרשות להגן והיא נידחת.

המבקש ישא בהוצאות הבקשה ובשכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיב על פי כתב התביעה.

ב"כ המשיב ימציא פסק דין לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום ב' בחשון, תש"ע (20 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מההחלטה לצדדים.

אורי פוני, רשםמעורבים
תובע: הפנינג 2005 מעלה אדומים בע"מ
נתבע: בנק דסקונט לישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: