ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רגבי נגד עירית ירושלים :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש"א 2832/07

(ת.א. 703017/06)

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

23/02/2010

בעניין:

1. רגבי גדיר

2. רגבי יוסף

המבקשים

נ ג ד

עירית ירושלים

המשיבה

החלטה

1. המשיבה הגישה תביעה כספית בהליך של סדר דין מקוצר כנגד המבקשים בגין חוב ארנונה המתייחס לנכס בשכונת שועפט בירושלים בו החזיקו ו/או מחזיקים.

2. המבקשים במסגרת בקשתם לרשות להגן טוענים כי החזיקו בנכס נשוא כתב התביעה בין התאריכים 1.4.03 ועד ליום 31.3.04 וביום 1.4.04 עזבו את הנכס שבו התגוררו ולא שבו אליו עוד, ועברו להתגורר בנכס אחר.

המבקשים ממשיכים וטוענים עוד כי לאחר עזיבתם את הנכס הושכר הנכס על ידי בעליו לידי צד ג'. לביסוס טענתם צירפו המבקשים תצהיר מבעל הנכס.

המבקשים אף טוענים כי המשיבה רשמה אותם אף כמחזיקים בנכס אחר המשמש כחנות אף כי נכס זה אינו קיים בפועל.

3. המשיבה בתגובתה עותרת לדחיית הבקשה תוך שהיא מציינת כי בתצהירם מודים המבקשים כי החזיקו בנכס בתקופה הנ"ל. עוד מציינת ב"כ המשיבה כי על פי הוראת ס' 325 לפקודת העיריות היה על המבקשים למסור הודעה בכתב על חדלות החזקתם בנכס וכל עוד לא עשו כן רשאית היא לראותם כמי שעדיין מחזיקים בנכס ולהטיל עליהם את חוב הארנונה.

לבסוף מציינת המשיבה כי כתב התביעה מתייחס אך ורק לדירת המגורים כמצויין בכתב התביעה.

4. ב"כ המבקשים בתגובתו מציין כי ביום 7.3.07 הוא הגיש השגה למשיבה בגין טענתם כי אינם מחזיקים ו/או החזיקו בנכס מעבר ליום 1.4.04. ב"כ המבקשים טוען כי הם משלמים את חוב הארנונה וזאת במסגרת תיק הוצאה לפועל משנת 2004 .

5. לאחר עיון בבקשה ובתגובות הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

ראשית – כתב התביעה הוגש ביום 18.5.06 והחוב הנטען מתייחס לשנים קודמות עובר להגשת התביעה. לפיכך, ככל שהמבקשים רצו לדעת בגין איזו תקופה הוגשה נגדם התביעה היו רשאים הם לפנות למשיבה ולקבל את הפירוט.

הגשת התביעה בצירוף דף פירוט החוב די בו כשלעצמו על מנת לעמוד בתנאי הסף להגשת התביעה בהליך של סדר דין מקוצר.

שנית – המבקשים מודים בתצהיריהם כי אכן החזיקו בנכס עד ליום 31.3.04. על המבקשים חלה החובה על פי הוראת סעיף 325 לפקודת העיריות למסור הודעה בכתב על עזיבתם את הנכס. חובה זו הינה חובה מהותית מכח הדין אשר התוצאה הנובעת מאי מילויה הינה כי כל עוד לא נמסרה הודעה בכתב למשיבה רשאית זו לראות בהם כמי שעדיין ממשיכים להחזיק בנכס.

אף בעל הנכס בתצהירו מיום 21.11.06 מאשר כי השכיר למבקשים את הנכס לתקופה הנ"ל. בעל הנכס אף אינו טוען כי עם עזיבתם את הנכס והשכרתו לידי צד ג' הוא פנה למשיבה וביקש לבצע שינוי מחזיקים.

שלישית – רק ביום 7.3.07, דהיינו לאחר הגשת התביעה הוגשה השגה למנהל הארנונה ובו הועלתה הטענה כי המבקשים לא החזיקו בנכס מעבר ליום 31.3.04.

השגה זו נדחתה על ידי מנהל הארנונה.

6. טענות המבקשים לגבי תשלום ארנונה במסגרת תיק הוצל"פ שנפתח כנגדם על ידי המשיבה, אין בו כדי להועיל שכן המדובר בתביעה שהוגשה בחודש מאי 2006 ומטבע הדברים אין תיק ההוצל"פ משנת 2004 יכול להתייחס לתביעה שטרם הוגשה, אלא המדובר בחוב קודם שאין לדעת האם הוא מתייחס לנכס הנדון או לנכס אחר בו החזיקו המבקשים.

7. המבקשים אינם טוענים כי עם עזיבתם את הנכס הם פנו למשיבה ומסרו לה הודעה בכתב. כל פניה למשיבה בלא מסירת הודעה בכתב אינה פוטרת את המבקשים ממילוי חובתם החוקית ובמחדלם זה אין להם אלא להלין על עצמם.

8. לאור האמור לעיל, הבקשה לרשות להתגונן נידחת.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיבה על פי כתב התביעה.

ב"כ המשיבה ימציא פסק דין פורמלי לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ניתנה היום ח' באדר, תש"ע (22 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מההחלטה לצדדים.

אורי פוני, רשםמעורבים
תובע: רגבי גדיר
נתבע:
שופט :
עורכי דין: