ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ערוסי ערן נגד נגריית עין ראפה ר :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא002127/09

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

23/02/2010

בעניין:

1 . ערוסי ערן

2 . ערוסי גלית

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד אברגיל ארמון

המבקשים

נ ג ד

נגריית עין ראפה רמזי

ע"י ב"כ עו"ד

גולנזר

המשיבה

החלטה

1. כנגד המבקשים הוגשה בקשה לביצוע תביעה על פי הוראת סעיף 81 א' (1) לחוק ההוצאה לפועל.

2. המבקשים הגישו בקשה לרשות להגן. הבקשה נתמכה בתצהירו של המבקש מס' 1. בתצהירו טען המבקש מס' 1 כי כל האמור בנימוקי הבקשה הינם אמת.

3. במועד הדיון שהתקיים בבקשה הסכים ב"כ המשיבה למחוק את המבקשת מס' 2 מהבקשה לביצוע התביעה, כמו כן ויתר ב"כ המשיבה על חקירת המבקש מס' 1.

4. אין ספק כי תצהירו של המבקש מס' 1 אינו עונה לדרישות ההלכה הפסוקה ועל פיה על המבקש מס' 1 היה לפרט בתצהירו את המסכת העובדתית עליה מבוססת הגנתו ואין להפנות לנימוקי הבקשה. משמעות הדברים כי מתן רשות להגן היה תצהירו של המבקש מס' 1 הופך לכתב הגנה ומכאן שבתצהירו אין כל גרסה עובדתית.

5. יחד עם זאת, יש בנימוקי הבקשה גירסה עובדתית אשר יש בה לכאורה הגנה בפני התביעה. לפיכך ועל מנת שלא לחסום את המבקש מס' 1 מלברר את המחלוקת לגופה ולפנים משורת הדין אני מאפשר למבקש להמציא תצהיר משלים בתמיכה לבקשה וזה יוגש עד ליום 31.8.09.

הגשת התצהיר המשלים מותנית בכך כי המבקש מס' 1 ישא בהוצאות המשיבה בסך של 1,000 ₪ בצירוף מע"מ אשר ישולמו לידי ב"כ המשיב עד ליום 20.8.09.

6. ככל שהמבקש ישלם את הסכום הנ"ל ויגיש את התצהיר המשלים עד למועד הנ"ל, יגישו ב"כ הצדדים רשימת מועדים מוסכמת לדין חדש בבקשה.

ככל שהמבקש מס' 1 לא יפעל כאמור לעיל תידחה הבקשה.

ניתנה היום י"ב באב, תשס"ט (2 באוגוסט 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

אורי פוני, רשםמעורבים
תובע: ערוסי ערן
נתבע: נגריית עין ראפה רמזי
שופט :
עורכי דין: