ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עטרי נגד משרד המשפטים :


בתי המשפט

בבית משפט השלום

בבית - שמש

א 001288/06

בפני:

כב' השופטת חגית מאק קלמנוביץ'

תאריך:

23/02/2010

בעניין:

עטרי אריאל

התובע

נ ג ד

משרד המשפטים

הנתבע

החלטה

תצהירי עדות ראשית:

1. הצדדים יסיימו הליכי גילוי מסמכים ושאלונים תוך שלושים יום המצאת החלטה זו. אם למי מהצדדים יש השגה לעניין הליכים אלו, יודיע על כך בכתב לבית המשפט.

2. העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה, לרבות חוות דעת מומחים, אם יש כאלה, יוגשו בתצהירים.

3. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש.

4. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת באי כוח הצדדים.

5. אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל הנסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

6. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

7. תצהירי העדות מטעם התובע/ים יוגשו תוך 45 יום.

תצהירי העדות מטעם הנתבע/ים יוגשו תוך 45 יום.

8. התיק נקבע להמשך קדם משפט לאחר הגשת התצהירים ליום 3.5.2010 בשעה 11:30, בין היתר כדי לוודא שכל התצהירים הוגשו ושניתן לקבוע את התיק להוכחות. במועד קדם המשפט תשמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לתצהירים.

ניתנה היום ט' באדר, תש"ע (23 בפברואר 2010) בהעדר.

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטתמעורבים
תובע: עטרי אריאל
נתבע: משרד המשפטים
שופט :
עורכי דין: