ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרץ נגד משרד החינוך התרבות והספ :


בתי המשפט

בית משפט השלום בית שמש

א 001104/09

לפני:

כב' השופטת חגית מאק-קלמנוביץ

תאריך:

23/02/2010

בעניין:

1 . פרץ לידור

2 . פרץ קוטי

3 . פרץ אליעזר

ע"י ב"כ עו"ד

ביטון שמעון

תובעים

נ ג ד

1 . משרד החינוך התרבות והספורט

2 . ענבל חב' לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

איבצן שאול

נתבעים

החלטה

תצהירי עדות ראשית:

1. הצדדים יסיימו הליכי גילוי מסמכים ושאלונים תוך שלושים יום המצאת החלטה זו. אם למי מהצדדים יש השגה לעניין הליכים אלו, יודיע על כך בכתב לבית המשפט.

2. העדויות הראשיות של הצדדים ועדיהם בתיק זה, לרבות חוות דעת מומחים, אם יש כאלה, יוגשו בתצהירים.

3. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש.

4. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות של הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בית המשפט לאחר שמיעת באי כוח הצדדים.

5. אם לא יעלה בידו של מי מהצדדים להגיש תצהיר מטעם אחד מעדיו, יכלול בתצהירו פרטים בדבר שם העד, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל הנסיונות והפעולות שנעשו בקשר לכך.

6. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שייקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

7. תצהירי העדות מטעם התובע/ים יוגשו תוך 45 יום.

תצהירי העדות מטעם הנתבע/ים יוגשו תוך 45 יום.

8. התיק נקבע להוכחות וסיכומים ליום 3.11.2010 בין השעות 11:00-12:00.

ניתנה היום ח' באדר, תש"ע (22 בפברואר 2010) בהעדר.

חגית מאק-קלמנוביץ, שופטתמעורבים
תובע: פרץ לידור
נתבע: משרד החינוך התרבות והספורט
שופט :
עורכי דין: