ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דסה נגד המוסד לביטוח לאומי - וי :


בית הדין הארצי לעבודה

עבל000360/09


דסה עזרא
ה מ ע ר ע ר

-

המוסד לביטוח לאומי ה מ ש י ב

החלטה

1. עיון בחוות דעתו של המומחה הרפואי, ד"ר יעקב פעילן, מגלה כי הוא השיב די הצורך לשאלת ההבהרה שהופנתה אליו בהחלטה מיום 23.12.09, ולכן אין הצדקה להפניית השאלה שוב למומחה או להפניית שאלת הבהרה נוספת.

2. לפיכך, הצדדים יסכמו את טענותיהם בערעור בכתב, אשר יוגשו על יסוד תקנה 103 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי-דין), התשנ"ב-1991.

3. סדר הגשת כתבי סיכום הטענות יהא כדלקמן:

א. המערער יגיש את סיכום טענותיו, אשר לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי תוך הותרת שוליים סבירים, עד ליום 25.3.10.

ב. המשיב יגיש את סיכום טענותיו, אשר לא יעלה על 5 עמודים מודפסים ברווח של שורה וחצי, תוך הותרת שוליים סבירים, עד ליום 2.5.10.

ג. המערער יהא רשאי להשיב לטענות המשיב, עד ליום 9.5.10. תשובת המערער לא תעלה על 2 עמודים.

4. עותקים מכתבי הסיכומים יוחלפו בין הצדדים במקביל להגשתם לבית הדין. לא ימלא בעל דין אחר הנדרש כמפורט לעיל, ישקול בית הדין אחד מאלה, לפי העניין – מחיקת הערעור או הטלת הוצאות.

5. פסק הדין יינתן על יסוד הסיכומים בכתב, כלל החומר שבתיק בית דין זה, ובתיק בית הדין האזורי, אלא אם כן יחליט מותב בית הדין שיש מקום לזמן את הצדדים להשלמת טיעון בעל פה בפני המותב.

ניתנה היום, ט' באדר תש"ע (23 בפברואר 2010) ותישלח לצדדים.

_____________________

ורדה וירט-ליבנה, שופטת