ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזין סוכנות לביטו נגד רונן משי :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב – יפו

עב 004126/09

בפני:

כב' השופט שמואל טננבוים

23/02/2010

בעניין:

משיח רונן

התובע

נ ג ד

1. רוזין סוכנות לביטוח (1997) בע"מ

2. רוזין ראובן

הנתבעים

החלטה

1. בהחלטה מיום 28.6.09 נקבע, כי הצדדים יגישו חוות דעת חשבונאיות מטעמם אשר יכללו את כל הנתונים הנחוצים להכרעה בתיק. לאחר הגשת חוות דעת מטעם שני הצדדים, שקל בית הדין מינוי מומחה מטעמו על מנת להכריע בשאלות החשבונאיות.

2. עמדת ב"כ התובע הינה, כי קיימות מחלוקות עובדתיות או משפטיות בהן על בית הדין להכריע ולא למנות מומחה מטעמו. לטענתו של ב"כ התובע, יש להכריע בשאלה האם במסגרת חוות הדעת מטעם הנתבעים, הם היו רשאים לחזור בהם מנתוני התפוקה להם טענו בכתבי הטענות ובתצהיר העדות הראשית שהגישו. עוד על בית הדין להכריע בנוגע לתפוקה בשנים 96 – 97 וכן באשר לעמלת המקדמה המחושבת כאחוז מהתפוקה. שאלה נוספת הינה, האם רשאים הנתבעים לחזור בהם מעמדותיהם לענין החזרים שהתקבלו בשנת 2003. באשר להוצאות על בית הדין להכריע במחלוקת המשפטית הנוגעת לניסיון הנתבעים להתכחש לנתונים להם טענו בעבר. יש להכריע במחלוקת בנוגע לשאלה איזה חלק מהתשלום ששולם לתובע יש לכלול בחישוב הוצאות הסניף. בשאלת ההוצאות העקיפות, על בית הדין לקבוע האם ההסדר שנקבע במאי 99', הינו בעל תחולה רטרואקטיבית. גם רכיב הכנסה בגין עבודת התובע בסניף חדרה, שנויה במחלוקת. על בית הדין לקבוע את הזכויות הסוציאליות להם זכאי התובע מכח ההכרעה, כי התקיימו בין הצדדים יחסי עובד ומעביד. קיימים נושאים נוספים לגביהם דרושה הכרעה משפטית כמו החזר תשלומי ביטוח לאומי, היוון זרם תקבולים עתידי משוער ושיערוך הסכומים המגיעים לתובע. בכל הנוגע לכספים המגיעים לנתבעים, מתעוררות שאלות בדבר עצם הזכאות לתשלום בסך של 250,000 ₪ והמועד בו יש לקזז את הסכומים שהתובע היה חייב לנתבעים מהסכומים שהנתבעים היו חייבים לתובע.

לפי עמדת ב"כ התובע, יש לשמוע את טענות הצדדים בענין זה ולא למנות מומחה מטעם בית הדין ומכל מקום, ככל שבית הדין יחליט על מינוי מומחה מטעמו, מתבקש בית הדין ליתן הנחיות מפורשות בנוגע להיקף המנוי והמחלוקות בהם מתבקש המומחה להכריע.

3. עמדת הנתבעים הינה, כי יש מקום למנות מומחה מטעם בית הדין על מנת לסיים את המחלוקות שבין הצדדים. המחלוקות המשפטיות שעליהם מצביע ב"כ התובע אינן אמיתיות אלא מדומות. באשר לנתוני התפוקה, אלו מתבססים על דוחות מעודכנים של חברת הביטוח ואין מדובר בשינוי חזית. לענין נתוני ההוצאות, אין מדובר בשאלה משפטית אלא בשאלה של ביקורת חשבונאית הנתונה לשיקול דעתו של המומחה המקצועי. לענין עמלת המקדמה, קיימת הכרעה ברורה של בית הדין ואין מדובר במחלוקת שיש להכריעה בהמשך. חלק ניכר מהשאלות אשר לטענת ב"כ התובע טעונות הכרעה, כבר הוכרעו בהחלטתו של בית הדין והשאלות שנותרו לדיון הינן שאלות חשבונאיות – עובדתיות בלבד. הואיל ובית הדין קבע, כי ההסכמים שבין הצדדים שרירים וקיימים, הרי שניתן לקבוע את הנתונים הרלוונטיים בהתאם לאותם הסכמים. לענין הזכויות הסוציאליות, רשאים הנתבעים להסתמך על סעיף "גדרון" הכלול בתוספת 99'.

4. משטוען ב"כ התובע, כי קיימות מחלוקות משפטיות וגם עובדתיות בין הצדדים, אין מקום שלא לאפשר לו לטעון לגבי מחלוקות אלו. עצם העובדה, כי צד טוען שהנתונים אינם ברורים וקיימת מחלוקת משפטית או עובדתית, היא אשר יוצרת את המחלוקת. גם מעמדת ב"כ הנתבעים עולה, כי הצדדים חלוקים בשאלות שונות העולות מהנתונים שהוגשו לבית הדין, לרבות בשאלות דיוניות וחשבונאיות.

לאחר עיון בעמדות הצדדים כמפורט לעיל, אני קובע, כי הצדדים יסכמו טיעוניהם בכתב באשר לשאלות הטעונות הכרעה בתיק זה. בסיכומיהם יתייחסו הצדדים לכל השאלות שבמחלוקת, הן אלו הדיוניות והן המהותיות לרבות השאלות העולות משתי חוות הדעת החשבונאיות. לאחר קבלת הסיכומים, יקבע האם יש מקום למינוי מומחה מטעם בית הדין.

סדר הסיכומים הינו כדלקמן:

ב"כ התובע יגיש סיכומיו תוך 21 יום מקבלת החלטה זו.

ב"כ הנתבעים יגיש סיכומיו תוך 21 יום מקבלת סיכומי ב"כ התובע.

לב"כ התובע הזכות להגיש תשובה לסיכומים תוך 10 ימים מיום קבלת סיכומי ב"כ הנתבעים.

5. לעיוני ביום 5.4.10.

ניתנה היום א' באדר, תש"ע (15 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

שמואל טננבוים, שופט

קלדנית: אתי.מעורבים
תובע: משיח רונן
נתבע: רוזין סוכנות לביטוח (1997) בע"מ
שופט :
עורכי דין: