ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמחי זוהר נגד פטר אבוקה :


בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

בשא001789/10

בתיק עיקרי: עב 008421/09

בפני:

כב' הרשמת עדי ריכטמן

תאריך:

23/02/2010

בעניין:

1. שמחי זוהר

2. יעד מטרה בטחון ומאגרי אנוש בע"מ

המבקשים (הנתבעים)

נ ג ד

PETER EBUKA

המשיב (התובע)

החלטה

1. בפני בקשה להורות למשיב להפקיד ערובה להבטחת תשלום הוצאות משפט לטובת המבקש, אם תדחה תביעתו של המשיב.

2. להלן, בתמצית, נימוקי ב"כ המבקש לבקשה:

א. המשיב פליט בעל אזרחות ניגרית, מתגורר מחוץ לתחום השיפוט. באם יחוייב בהוצאות משפט לא ניתן יהיה לגבות אותם ממנו.

ב. סיכויי התביעה אינם גדולים. הנתבעים אינם מעסיקים של התובע אלא צד ג' חברת מישר אשר התקשרה עם הנתבעים בהסכם למתן שירותי שמירה. הנתבעים לא הכירו את התובע.

ג. יש להתיחס למצבו הכלכלי של התובע כגורם משפיע על הקושי הצפוי בגביית הוצאות משפטיות שייפסקו.

בש"א 7472/09 בנק הפועלים בע"מ נ. אריה עובדיה.

ד. התובע נטול נכסים במדינת ישראל.

3. להלן, בתמצית, נימוקי ב"כ המשיב לדחיית הבקשה:

א. אין מקום להענות לבקשה. בקשת המבקש נסמכת על מקום מגוריו של התובע, וטענה של העדר קיומם של יחסי עובד מעביד דבר שיש לברר לגופה של התובענה.

ב. אין למשיב יכולת כלכלית בשלב זה להפקיד ערובה והחלטה כזו תימנע ממנו להמשיך ולתבוע את המגיע לו, ולממש את זכויותיו ע"פ דין.

ג. בהתאם להילכת קיניאנג'ו נ. אוליצקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ, יש להחיל על העובדים מן השטחים אותו דין כמו על עובדים זרים.

ד. סיכויי הצלחת התביעה הינם מוצקים, זכויות מוגנות עפ"י חוק. תביעת התובע כוללת מרכיבים שונים אשר בחלק מהן נטל ההוכחה על הנתבעים.

ה. המבקש מנסה לנעול שערי ביהמ"ש בפני המשיב.

ו. הנתבעים מכחישים הכרות עם התובע ומנסים להעביר הנטל לחברה אחרת.

ז. המשיב מפנה לע"ע 1424/02 פתחי אבו נאסר נ. סנט פיטר, לפיה די בקיומה של ראשית ראיה שהתביעה אינה מופרכת על פניה או טובים סיכוייו לזכות בה, הרי אין המדובר בהליך סרק.

4. עד כאן טיעוני ב"כ הצדדים.

5. ההכרעה:

6. התשתית הנורמטיבית:

א. נושא הפקדת הערובה לתשלום הוצאות הוסדר בתקנה 519. (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 וזו לשונה:

"בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".

ב. עיון בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, מגלה כי תקנה 129 לא אימצה את התקנה הנ"ל, ותקנה זו אומצה בהליכים המתקיימים בבתי דין לעבודה מכח סעיף 33 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

7. כבר ניפסק כי בית הדין רשאי לחייב תובע במתן ערובה לכיסוי הוצאות הנתבע.

(ראה דיון נה / 281 – 3 עלי איוב הל הדיה – שרפן דוד בע"מ, פד"ע כט, 391)

בית המשפט חייב תובע במתן ערובה, בין היתר כאשר "התובע מתגורר בחוץ לארץ, מחוץ לתחום השיפוט, והנתבע, אם יזכה בהוצאות יתקשה משום כך לגבות את המגיע לו, ואין בידי התובע להצביע על נכסים הנמצאים בארץ, שמהם יוכל הנתבע להפרע"

(דר' י. זוסמן, סדר הדין האזרחי מהדורה שביעית, 1995 בעמ' 900).

8. לצורך הכרעה בתיק זה יפים דבריו של כב' השופט ס. אדלר, נשיא ביה"ד הארצי לעבודה, שאמר בפסק דין בתיק עע 1064/00 דניאל קיניאנג'וי ואחר' נגד אוליציקי עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ (פורסם בפד"ע ל"ה, 625):

"הזכויות והאינטרסים המתנגשים:

9. המדיניות השיפוטית הראויה בכל הנוגע להטלת ערובה להבטחת כיסוי הוצאות משפט, על תובע שאינו תושב המדינה ושיעורה של הערובה, הינה פרי מלאכת איזון בין אינטרסים מתנגשים, לרבות, איזון בין הזכויות החוקתיות של בעלי הדין.

בקשת נתבע לצוות על תובע להפקיד ערובה להבטחת כיסוי הוצאות המשפט, במקרה שבו תביעת התובע תיכשל, מעמתת בין שתי קבוצות של זכויות ואינטרסים. מחד, הערובה באה להבטיח את זכות הנתבע להיפרע מן התובע, במידה ויפסיד התובע בדינו, בגין הוצאות המשפט שהוציא עקב תביעתו. מאידך, הטלת הערובה של התובע פוגעת בזכותו הקניינית, שהנה זכות חוקתית, אותה הוא מבקש לממש בתביעתו בבית הדין. בנוסף, יש בהטלת ערובה משום הכבדה, צמצום ופגיעה בזכות הגישה של התובע אל ערכאות המשפט, לצורך הגשמת זכויותיו. להלן ..... המדיניות של בית דין זה מאז הקמתו הינה להימנע מהטלת הוצאות בשיעור ניכר, ובמיוחד כאשר התובענה היא למימוש זכויות שנקבעו בחוק מגן ...

10. זכותה של המשיבה להבטיח את כיסוי הוצאות המשפט הנה זכות עתידית, במובן זה שהיא מותנית בהתקיימם של מספר תנאים וביניהם, דחיית תובענת המערערים והשתתת הוצאות משפט עליהם. לפיכך, ההגנה על זכות זאת הינה מטבעה מוגבלת ותזכה למשקל ממשי כאשר יוכח חשש ממשי שהתובע לא יוכל... ברי, כי מתעורר קושי בלתי מבוטל בגביית הוצאות משפט מתובע שאינו תושב הארץ או מתושב הרשות הפלשתינאית. משכך, יכולה הטלת ערובה, בנסיבות מסוימות, על אף פגיעתה בזכות הקניין של התובע, לעמוד במבחן התכלית הראויה. יחד עם זאת אין להניח בהכרח, כי כל תושב זר לא יפרע יציאות שיטיל עליו בית הדין אלא, על המבקש את הפקדת הערובה להניח את התשתית הראייתית לכך."

(להלן – פסק דין אוליצקי)

9. יצויין כי על ההלכה שנקבעה בפסק דין אוליצקי, חזר בית הדין הארצי בפסק דין עע 1075/00 קיריאק פטרו נ' אם.אס.סי.אס כוח אדם הנדסה ובנייה בע"מ ואחר', (פס"ד מיום 21.11.00 , טרם פורסם), וכן בפסק דין עע 1155/00 אניקה ג'ונג'נו נ' אם.אי.סי.אס כוח אדם, הנדסה ובנייה בע"מ ואחר' (פס"ד מיום 22.12.00, טרם פורסם).

10. לאחר ששקלתי את השיקולים הנדרשים בהתאם לפסקי הדין הנ"ל, בשוקלי את האינטרס של המבקשת מצד אחד, והאינטרס של המשיב מצד שני, לא מצאתי מקום לחייב את המשיב בהפקדת ערובה.

11. לסיכום, הבקשה נדחית, ללא צו להוצאות.

ניתנה היום ח' באדר, תש"ע (22 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

ע. ריכטמן – רשמת

קלדנית: איילת מוגרבימעורבים
תובע: שמחי זוהר
נתבע:
שופט :
עורכי דין: