ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאג'ד זועבי נגד ביטוח לאומי :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002690/09

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

23/02/2010

בעניין:

מאג'ד זועבי

ע"י ב"כ עוה"ד

מוקטרן ויסאם

המערער

- נגד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עוה"ד

שי צדקה

המשיב

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (להלן:"הוועדה") אשר התכנסה ביום 3/9/09 וקבעה כי נכותו היציבה של המערער בגין פגיעה בעבודה שארעה לו ביום 24/1/2006 הינה בשיעור של 0%.

2. עניינו של המערער הוחזר לוועדה מכח פסק הדין שניתן על ידי כבוד השופטת איצקוביץ ביום 25.6.09 בתיק בל 1025/09 (להלן: "פסק הדין").

3. על פי פסק הדין שניתן בהסכמת ב"כ הצדדים עניינו של המערער הוחזר לוועדה באותו הרכב כדי שתפעל כדלקמן:

"תתייחס לממצא שבבדיקת CT מיום 10/4/06 לפיו למערער בקע דיסק L5-S1 עם לחץ על השק הדורלי, ותקבע האם יש למערער נכות בתחום הנוירולוגי, כאשר הוועדה עצמה קבעה בפריט 21 לפרוטוקול שלמערער "ירידה בתחושה בפיזור L5-L4 ו- S1 חלקי ברגל שמאל".

על הוועדה לנמק את קביעתה".

4. מהלך הדיון

ביום 14.10.09 הגיש המערער הודעת ערעור.

ביום 12.1.10 התקיים דיון בפני כבוד הרשמת סלווא שאמי, במהלכו שטחו הצדדים את טענותיהם ובסיומו נקבע כי התיק יועבר לשופט למתן פסק דין.

ביום 14/2/10 הונח התיק על שולחני.

5. המערער ולאחר שפירט באריכות את ההחלטות השונות שניתנו על ידי הוועדה והתייחס לשלושת הערעורים שכבר הוגשו בעניינו, טען כי הוועדה לא מילאה אחר הוראות פסק הדין.

המערער, המבקש כי עניינו יועבר לוועדה בהרכב אחר, טען כי הוועדה לא שללה באופן וודאי את הממצא שעניינו נזק שורשי אך בכל זאת קבעה בצורה סתמית ולקונית שלא ניתן לקבוע חד משמעית שמדובר בנזק שורשי.

המערער חזר על האמור בחוות הדעת של ד"ר סלאמה מיום 6.2.07 והוסיף כי הוועדה שינתה את קביעתה הקודמת והמפורשת אשר לפיה ישנה ירידה בתחושה בפיזור L5-L4 ו- S1 ללא כל הסבר המניח את הדעת.

המערער הבהיר כי הוועדה לא התייחסה לממצאים שאובחנו בבדיקת הCT-.

6. ב"כ המשיב טען כי לאחר שהוועדה עיינה בתוצאות ה-CT, היא ציינה את ממצאיה וקבעה באופן חד משמעי שממצאי הדימות אינם קובעים אחוזי נכות אלא משמשים כאמצעי עזר בלבד.

המשיב הוסיף כי הוועדה ציינה שיחד עם שאר הבדיקות שבוצעו בגפיים התחתונות לא ניתן לקבוע שמדובר בנזק שורשי.

באשר לטענות המערער, ציין המשיב כי לכל היותר מדובר בחשד לפגיעה שורשית וכי אין המדובר בקביעה חד משמעית.

ב"כ המשיב עמד על כך שלא נפל פגם כלשהו המצדיק את התערבות ביה"ד בהחלטת הוועדה.

7. דיון והכרעה:

א. הלכה פסוקה היא, כי משהוחזר עניינו של מבוטח לוועדה בצירוף הנחיות, על הוועדה לקיים את ההנחיות המפורטות בפסק הדין.

ב. במסגרת פסק הדין נדרשה הוועדה להתייחס לממצא שבבדיקת CT מיום 10/4/06 לפיו למערער בקע דיסק L5-S1 עם לחץ על השק הדורלי, ולקבוע האם יש למערער נכות בתחום הנוירולוגי, כאשר הוועדה עצמה קבעה בפריט 21 לפרוטוקול שלמערער "ירידה בתחושה בפיזור L5-L4 ו- S1 חלקי ברגל שמאל".

כמו כן הוועדה נדרשה לנמק את קביעתה.

ג. מעיון בסעיף 21 לפרוטוקול הוועדה עולה, כי מלבד העובדה שצוינה בפסק הדין אשר לפיה בבדיקת ה- CT קיים בקע דיסק מרכזי שמאלי L5-S1, לא הוסיפה הוועדה דבר.

אומנם, בסעיף 23 לפרוטוקול הוועדה צוין כי ממצאי הדימות אינם קובעים אחוזי נכות וכי מדובר באמצעי עזר לאבחנה, מה שנחשב לחלק ממושכלות היסוד, אך היא לא התייחסה להשפעת תוצאות בדיקת ה-CT על קביעת ליקוי כלשהו ובכך נפל פגם באופן בו פעלה הוועדה.

ד. באשר לנכות הנוירולוגית, הוועדה ציינה כי קיים חשד לנזק שורשי דו צדדי "מבוסס על גלי F מוארכים. וכי לא בוצעה בדיקת שרירים".

הוועדה הוסיפה כי בהתחשב ביתר הבדיקות שבוצעו בגפיים תחתונות לא ניתן לקבוע חד משמעית שמדובר בנזק שורשי.

מקביעתה של הוועדה נראה כי לו היתה מבוצעת למערער בדיקת שרירים ייתכן שהוועדה יכלה להגיע למסקנות חד משמעיות באשר לקיומו של נזק שורשי.

במקום לבקש מהתובע לעבור בדיקת שרירים, בחרה הוועדה לציין כי לא ניתן לקבוע חד משמעית שמדובר בנזק שורשי ובחרה להסתפק בקביעה זו.

כבר נאמר כי נפלה טעות בהתנהלות הוועדה עת החליטה לקבוע ממצאים שאינם חד משמעיים ועת החליטה לזקוף ספק זה לחובתו של המערער דווקא. הוועדה צריכה הייתה להגיע למסקנות חד משמעיות, ככל שהדבר אפשרי, ולאחר בדיקת המערער ו/או לאחר הפנייתו לביצוע כל בדיקה שיכול להיות בה כדי לסייע לה להגיע למסקנות ולממצאים חד משמעיים וברורים.

ה. על אף שעניינו של המערער הוחזר לוועדה שלוש פעמים, היא לא מילאה אחר הנחיות בית הדין כפי שפורטו בפסק הדין, מדובר בהתנהלות המעלה חשש שהוועדה נעולה בעמדתה.

לפיכך, אין מנוס מלהחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר.

8. לסיכום

הרינו מורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר.

בפני הוועדה, בהרכבה החדש, לא יונחו הפרוטוקולים של הוועדות השונות שהתכנסו בעניינו של המערער (למעט הוועדה מדרג ראשון, העומדת בבסיס הערר הראשון שהוגש) וכן לא יונחו לפניה פסקי הדין שניתנו בעניינו לרבות פסק דין זה.

9. הוצאות

המשיב ישלם למערער סכום של 1,800 ₪ בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק. שאם לא יעשה כן, יישא סכום זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

10. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק הדין.

ניתן היום ט' באדר, תש"ע (23 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס, שופטת

ענבל