ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דקל תמיר נגד ביטוח לאומי :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 002840/08

בפני:

כב' השופטת אורית יעקבס

23/02/2010

ע"י ב"כ עוה"ד

פילובסקי בנימין

התובע

- נגד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עוה"ד

סאוסן קאסם ואח'

הנתבע

החלטה

1. בהמשך להחלטת בית הדין מיום 26/1/10 ובשים לב להודעת התובע מיום 23/2/10 במסגרתה הוא הודיע כי "נראה כי אין מנוס אלא לנהל הוכחות כדת וכדין", הריני מורה לתובע להגיש את העדויות הראשיות של כל עדיו (לרבות שלו), בתצהירים.

2. התובע יצרף לתצהיריו את כל המסמכים שהוא מבקש לעשות בהם שימוש במסגרת פרשת ראיותיו.

כל מסמך אשר צורף לתצהיר יחשב כראיה שהוגשה כדין לתיק, אלא אם הצד שכנגד יביע במפורש את התנגדותו לכך בטרם סיום שלב הראיות.

3. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני על ידי המגיש אותם במועד שנקבע בהחלטה, הצדדים ירשמו על גבי התצהירים או במסמך לוואי את התאריך והדרך בה הועברו תצהירים לצד השני כאמור.

4. על התובע להגיש תצהיריו בתוך 45 יום מהיום.

5. הנתבע יהיה פטור מהגשת תצהירים אם הגנתו מבוססת על הודעות שגבה חוקר המוסד, אשר יהיה פטור מלהתייצב לישיבת ההוכחות, אלא אם התובע יבקש זימונו.

לגבי מוסרי תעודת עובד ציבור כמשמעותם, מגישיהם יהיו פטורים מלהתייצב לישיבת ההוכחות, אלא אם התובע יבקש זימונם.

6. לא יוגשו תצהירי התובע במועד, ישקול ביה"ד מחיקת התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות ביה"ד לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי אזהרה נוספת.

7. על התובע ועדיו להתייצב לחקירה שכנגד על תצהיריהם בבית הדין ביום 29/6/10 בשעה 12:00, אלא אם כן יודיע הנתבע בכתב שהוא מוותר על חקירת אותו עד.

8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי התובע לבוא עמו בדברים יגיש התובע למזכירות ביה"ד בתוך המועד להגשת תצהיריו בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד, כאשר העתק מהבקשה ישלח ישירות לצד השני.

בבקשה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו.

9. במועד בו יגיש התובע תצהיריו, הוא יודיע אם הוא עומד על חקירת גובה ההודעה, אם לאו.

10. ישיבת ההוכחות תתקיים כאמור ביום 29/06/2010 בשעה 12:00.

ניתנה היום ט' באדר, תש"ע (23 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס, שופטת

ענבל