ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה חברה לביטוח בע"מ נגד עבדין מראוון מחמד ואח' :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא 006442/08

ת.א.15779/06

לפני:

כבוד השופטת ענת זינגר

תאריך:

22/09/2008

בעניין:

מנורה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עוזי לוי ואח'

המבקשת

נ ג ד

עבדין מראוון מחמד

ע"י ב"כ עו"ד

מאליק מנצור

המשיב

ובעניין:

עזבון המנוח אמין נשאשיבי ז"ל ואח'

משיבים פורמאליים

פסק דין -

באשר להודעה שנשלחה לצד ד'1

הצדדים להליך ועניינה של הבקשה:

1. בהתאם לנטען בתביעה, נפגע המנוח, מר אמין נשאשיבי, יליד 24.3.00 והלך לעולמו בעקבות תאונת דרכים, שארעה ביום 28.10.06. עיזבון המנוח והוריו הגישו תביעה בגין הנזקים שנגרמו להם מהתאונה ובמסגרתה תבעו את מר היתם אבו רמילה, אשר לטענתם נהג ברכב שגרם למות המנוח (להלן: "הנהג" או "הנתבע 1") וכן את קרנית, קרן הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (להלן:"קרנית").

קרנית נתבעה מאחר ולטענת התובעים "אין בנמצא ביטוח בר תוקף לכיסוי השימוש ברכב אשר הביא לפגיעה ולנזק". (ר' סעיף 12 לכתב התביעה).

2. קרנית מצידה שלחה הודעות צד ג' לשניים, ראשית נשלחה הודעה לנהג, הוא גם הנתבע 1 ובנוסף נשלחה הודעה למר עבדין מרואן מחמד, אשר נטען כי הוא בעל הרכב הפוגע (להלן: "צד ג' 2" או "בעל הרכב").

יובהר כי מהודעה שנשלחה מטעם קרנית, לבית המשפט ביום 12.12.07, עלה כי היא נמנעה מלשלוח הודעה גם לחברת מנורה, אשר נטען על ידי הבעלים כי הייתה מבטחת הרכב - מאחר ובדיקה בתיק ב"ש 4468/06, בבית משפט השלום ברמלה, העלתה כי הנהג הפקיד את רישיונו במזכירות בית המשפט, עוד ביום 27.9.06 (כחודש לפני התאונה), בהתאם להחלטה שאסרה עליו לנהוג עד לתום ההליכים כנגדו בת.פ. 3248/06. מאותה הודעה עולה כי קרנית לא מצאה לשלוח הודעה לחברת מנורה, על אף היותה מודעת לכך שהנהג מכחיש את מעורבותו בתאונה.

3. צד ג'2, אשר כאמור נטען כי הוא בעל הרכב, שלח מצידו הודעות לשני צדדים רביעיים;

האחת למנורה חברה לביטוח בע"מ (לעיל ולהלן: "חב' מנורה"), כצד ד'1.

והשנייה לנהג, אשר כאמור הוא הנתבע 1 ואשר לו נשלחה הודעה גם מטעם קרנית.

לטענת צד ג'2, השימוש ברכב היה מבוטח אצל מנורה וככל שלא היה לנהג רישיון בר תוקף, הדבר היה ללא ידיעתו, ותוך הטעייתו ע"י הנהג.

4. הנהג מטעמיו לא הגיש כתב הגנה, לא ביחס לתביעה, לא ביחס להודעת צד ג' שנשלחה אליו ולא ביחס להודעת צד ד' שנשלחה אליו.

חב' מנורה עם זאת הגישה הגנתה, אך בד בבד הגישה גם בקשה לדחיית ההודעה כנגדה על הסף, הכרעה זו ניתנת בבקשתה זו.

טענות הצדדים:

5. חב' מנורה, היא המבקשת, טוענת כי יש למחוק את הודעת צד ד' שנשלחה אליה על הסף וזאת משני טעמים:

א. מאחר ובתובענה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (חל בהתאם לסעיף 8), עקרון ייחוד העילה, וסעיף 9 לאותו חוק, קובע זכות למשלוח הודעה, בהליך שכזה רק לרשימה מצומצמת של מקרים ובעלי דין מסוימים, אשר היא אינה נמנית עליהם.

ב. מאחר ובכל תרחיש אפשרי, אין ההודעה יכולה להתקבל.

6. בתגובתו לבקשה, לא התמודד בעל הרכב עם טענות אלה, אלא רק שב על טענתו כי קיימת לו עילה כלפי מנורה, מתוקף פוליסת ביטוח שזו הוציאה עבורו ואשר לטענתו הייתה בתוקף, בעת שארעה התאונה ברכבו. בעל הרכב שב ומדגיש כי נתן לנהג הרשאה לעשות שימוש ברכב, רק לאחר שזה הציג עצמו בפניו כבעל רישיון בר תוקף. לטענתו ככל שהוטעה ע"י הנהג לא הייתה לו שליטה על כך וחבותה של מנורה כלפיו, תתקיים בכל מקרה.

7. אעיר כי אף לאחר שניתנה לבעל הרכב הזדמנות להשלים טענותיו, ביחס לבקשה (ר' החלטה מיום 30.7.08) וזאת לאחר קד"מ מיום 14.7.08, במסגרתו הודיע כי הוא עומד על ההודעה, הוא לא מימש את אותה הזכות וזאת מטעמיו.

הכרעה:

8. אומנם לא בנקל יקבל בית המשפט בקשות למחיקה או דחייה על הסף, אך לאחר עיון בטענות הצדדים, אני מוצאת שיש ממש בבקשה ולכך די לי בטענה השנייה של המבקשת, כמובהר להלן.

9. מאחר ומנורה צורפה עקב הודעת צד ג' ששלחה קרנית לבעל הרכב, אשר מצידו שלח הודעת צד ד' למנורה, יש לבחון את שתי ההכרעות האפשריות באשר לקרנית;

ככל שתתקבל התביעה כנגד קרנית - משמעות הכרעה זו הינה כי לא היה ביטוח תקף לרכב ואזי ממילא לא יהא מקום לקבל את הודעת צד ד', שנשלחה למנורה.

וככל שהתביעה כנגד קרנית תדחה - ממילא לא יהא עוד צורך לדון בהודעת שזו שלחה לאחרים, על מנת שישאו בנטל התשלום תחתיה, וממילא גם הודעות אלה תדחנה.

10. צודקת אפוא מנורה כי אין כל תרחיש שבו עשויה להתקבל ההודעה כנגדה וככל שבפי בעל הרכב טענות כלפי הנהג, כי הוטעה לחשוב שיש בידו רישיון בר תוקף, ממילא אין למנורה כל מעמד בעניין זה ואין בהעדרה מההליך, כדי למנוע מבעל הרכב, לשטוח טענותיו ולהביא ראיותיו באשר לכך.

ככל שבעל הרכב יצליח להוכיח כי היה לרכב ביטוח אצל מנורה, ממילא תידחה התביעה כנגד קרנית וממילא גם הוא יהא פטור מלשאת במקומה בנזקי התאונה, שכן לא יוותר עוד צורך לדון בהודעה שקרנית שלחה אליו.

11. בהמשך לאמור יש מקום להיעתר לבקשה.

אעיר עם זאת כי ראוי שהתובעים ישקלו אם אין ברצונם לצרף את מנורה, בהינתן העובדה שככל שתועלה טענה שהיה ביטוח וזו תתקבל, תדחה התביעה כנגד קרנית, ללא שיהא ניתן להטיל החבות על המבטחת, משזו אינה צד להליך.

12. על אף שנמצא שיש לקבל את הבקשה, ניתן להסתפק במחיקה על הסף וזאת על יסוד תקנה 100(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, המתאימה לענייננו, שכן עולה בסופו של יום, שאין עילה כלפי מנורה, ככל שעסקינן בהודעת צד ד' שנשלחה אליה, על ידי בעל הרכב, בהמשך להודעת קרנית אליו.

הבקשה מתקבלת אפוא באופן שהודעת צד ג' 1 שנשלחה למנורה, נמחקת על הסף.

בהתחשב בשלב המקדמי בו התקבלה הבקשה ישלם שולח ההודעה למנורה הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין וזאת בתוך 30 יום מהיום.

המזכירות תשלח העתק לכל הצדדים לתיק.

ניתן היום, כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008), בלשכתי, בהעדר הצדדים.

ענת זינגר, שופטת