ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלאך משה נגד הפול המאגר הישראלי לביטוחי רכב :

בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

לפני: כבוד השופטת אנה שניידר

א 11512/05

בעניין:

יעקב חובב, עו"ד

התובע

נ ג ד

יהושע שר שלום

הנתבע

פסק - דין

הרקע והשתלשלות ההליכים המשפטיים

1. עניינה של תובענה זו שהוגשה ביום 28/11/05, שכר טרחת עו"ד.

הצדדים הם שכנים. לטענת התובע, הוא ייצג את הנתבע בהליכים בבית המשפט המחוזי בירושלים (ת.א. 656/91) ובבית הדין הרבני, במסגרת פירוק שיתוף וגירושין בין הנתבע לבין אשתו (להלן – ההליכים).

בכתב התביעה טוען התובע כי הוא טרח רבות בהליכים נשוא התביעה, ועל אף שהנתבע אמר לו מדי פעם בעת פגישותיהם ששכר טרחתו מובטח – כשפנה אל הנתבע עם סיום ההליכים, לאחר מתן פסק הדין של בית הדין הרבני מיום 15.6.05, התעלם הנתבע מהפניה ולא שילם לו דבר.

התובע העמיד את תביעתו על סך של 12,000 $.

2. הנתבע, שלא היה מיוצג, טוען כי התובע לא המציא מעולם יפוי כח והוא מעולם לא חתם על יפוי כח. לטענתו, התובע לא ייצג אותו והפגישות עם התובע, שנערכו בחדר המדרגות, היו פטפוטים גרידא.

3. הנתבע טוען כי הוא יוצג על ידי עו"ד מנחם הכהן, שקיבל את שכרו, ובחלק מן ההליכים בבית הדין הרבני הופיע הנתבע בעצמו. לטענתו, מעולם לא יוצג על ידי התובע ולא היה כל הסכם בינו לבין התובע בנוגע לשכר טרחה.

4. בשלב מאוחר יחסית של הדיון, העלה הנתבע טענה שהיא מקדמית במהותה – טענת התיישנות.

בפסק דין שניתן ביום 14/2/07 התקבלה טענת ההתיישנות והתובענה נדחתה.

5. התובע הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים (ע.א. 11006/07).

בפסק דינו של בית המשפט המחוזי מיום 30/6/08 נקבע, בהסכמת הצדדים, כי פסק הדין של בית המשפט קמא מיום 14/2/07 יבוטל, והענין יוחזר לבית משפט קמא כדי שיפסוק במסגרת התובענה האם וכמה שכר טרחה מגיע לתובע מאת הנתבע.

6. לאחר שההוכחות בתיק נשמעו בימים 19/6/06 ו-7/11/06, ולמעשה לא נוסף כל חומר חדש בעקבות הערעור – ניתן פסק דין זה על סמך החומר שבתיק.

דיון

7. השאלה העיקרית שעומדת בפנינו הינה, האם התובע ייצג את הנתבע בהליכים, ואם כן – מהו שכר הטרחה המגיע לתובע.

האם התובע ייצג את הנתבע

8. מן המסמכים שהוצגו ומעדותו של עו"ד מנחם הכהן ביום 19.6.06 (פרוטוקול עמ' 2 שורות 9-15) עולה, כי התובע טיפל בשם הנתבע בהליך בבית המשפט המחוזי, ושמו מתנוסס על פרוטוקול הדיון מיום 29.8.93 בת.א. 656/91 כב"כ הנתבע. גם הנתבע היה נוכח באותו דיון. אילו סבר הנתבע שאין בידי התובע יפוי כח מדוע איפשר לו להופיע בשמו באותו דיון?

בנסיבות אלה, גם אם אין בידי התובע יפוי כח בכתב מאת הנתבע לגבי ההליכים בבית המשפט המחוזי – הרי שמשתיקת הנתבע במסגרת ההליך האמור ניתן להבין כי הוא נתן יפוי כח מכללא לתובע לייצגו בהליך האמור. ברור שאין לצפות מן התובע שיעשה עבודתו בהתנדבות והוא זכאי לשכר טרחה בשל הליך זה.

9. אשר להליכים בבית הדין הרבני – עיון בתיק בית הדין הרבני שצורף לתיק התובענה מעלה, כי התובע לא השתתף באופן פעיל בדיונים בפני בית הדין, אולם נשלחו למשרדו ברחוב כורש 2 בירושלים מספר הזמנות לדיונים, כמייצג הנתבע, (ראה הזמנות שנשלחו ביום 28.8.96, 16.10.96, 18.3.97 ו-11.5.97).

מאידך, הנתבע הגיש בעצמו בשנת 2003 תביעה למתן גט, ומאותו מועד ההזמנות לדיון במסגרת ההליך בבית הדין הרבני, נשלחו לנתבע ישירות. (ראה למשל הזמנות מיום 18.6.03, 29.1.04, 11.5.04, 3.1.05, 9.3.05). בדיון שהתקיים ביום 2.5.05 הופיע אמנם התובע אך הנתבע לא התייצב. כב' הדיין מרדכי טולידאנו קבע בהחלטתו שאין לתובע יפוי כח.

10. בנסיבות אלה אני קובעת כי לא הוכח שהתובע המשיך לייצג את הנתבע לאחר 11/5/97 אולם אין ספק שהתובע ייצג את הנתבע עד לתאריך האמור והוא זכאי לשכר טרחה בשל כך.

שכר הטרחה המגיע לתובע

11. הואיל וקבעתי כי התובע ייצג את הנתבע רק עד ליום 11/5/97, ולא עד למתן החלטת בית הדין הרבני בענין הגט לאשת הנתבע – אני מעמידה את שכר טרחתו של התובע בשל כל ההליך בבית המשפט המחוזי ובשל חלק מההליכים בבית הדין הרבני על סך כולל של 10,000$ בתוספת מע"מ כדין.

12. הנתבע ישלם לתובע, תוך 30 ימים, סכום בשקלים חדשים השווה ל-10,000$ לפי השער היציג של הדולר ביום הגשת התביעה (28/11/05), ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהמועד האמור ועד לתשלום המלא בפועל.

כמו כן, ישלם הנתבע לתובע, תוך המועד האמור, הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בשל התביעה דנן בסך 4,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תחזיר את התיק שצורף לתיק דנן לבית הדין הרבני בירושלים, ותעביר העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום כ"ב באלול תשס"ח (22 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת