ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ששון אייל נגד בטוח לאומי-סניף ח :

12

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 004245/07

בפני:

כב' השופט ר. כהן - נשיא

תאריך:

22/09/2008

נציג מעבידים – מאיר זמיר

נציגת עובדים – ראיה רטיג

בעניין:

ששון אייל

ע"י ב"כ עו"ד

קינן רונן

תובע

- נ ג ד -

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

אסתר הלפרין

נתבע

נוכחים:

התובע וב"כ עו"ד רונן קינן

מטעם הנתבע עו"ד הלפרין

התובע מעיד לאחר שהוזהר כחוק:

אני מאשר את חתימתי על התצהיר, תוכנו על נספחיו אמת - התצהיר עדות ראשית

השלמת חקירה ראשית:

ש. נתחיל שבוע קודם טרם אותו מקרה שאנחנו טוענים שקרה, מה קרה שבוע קודם?

ת. שבוע קודם הרגשתי רגישות בצד שמאל כאבים קלים אבל לא התייחסתי לזה, המשכתי לעבוד רגיל, עד שהגיע יום שישי הרגשתי, יום שישי הגעתי לעבודה, הדפסתי כרטיס, ולקחתי חבילות לכיוון האוטו שמתי על העגלה, ואיך שהלכתי לכיוון האוטו עם העגלה, הרמתי חבילה כבדה בזמן ההרמה הרגשתי כאבים בצד ימין, כאבים אדירים, ממש אדירים והודעתי למנהל שיש לי כאבים.

ש. מה עשית עם העגלה והחבילות?

ת. השארתי את העגלה באוטו והפסקתי לעבוד באותו רגע. מדובר בעגלת צד מתקפלת, מריצה כזאת. זאת היתה החבילה האחרונה, ברגע שהרגשתי את הכאבים הפסקתי לעבוד והודעתי למנהל. נחתי בצד בעבודה ואחרי שעתיים שלוש אבי בא ולקח אותי מהעבודה הביתה ובערב התפניתי לבית החולים.

ש. איך אביך ידע שהוא צריך לבוא לקחת אותך?

ת. אני התקשרתי אליו ואמרתי לו שיש לי כאבים ואני לא יכול לעבוד, שיש לי כאבים חזקים והוא בא לאסוף אותי.

חקירה נגדית

ש. אמרת עכשיו לפרוטוקול שאתה באותו יום 23.2.07, הרגשת כאבים חזקים בצד ימין לפני הארוע או לפניו?

ת. אחרי הארוע, בזמן הרמת החבילה הכבדה הרגשתי כאבים חזקים בצד ימין.

ש. אני מפנה למכתב המחלקה לרפואה דחופה מ – 23.2.07, שם כתוב "בן 32 עובד פיזית מזה מס' ימים סובל מכאבים במפשעה בצד שמאל ונפיחות". איפה כתוב פה שאתה מרגיש כאבים בצד ימין?

ת. אני הרגשתי באותו יום שהרמתי את החבילה הכבדה כאבים בצד ימין.

הוגש וסומן נ/1

ש. כשאתה הלכת למר"מ מה אמרת להם? כי הם רשמו את הנפיחות שהיתה מס' ימים.

ת. הם רשמו את הנפיחות שהיתה מס' ימים אבל אני אמרתי להם על הכאבים החזקים מצד ימין שבאותו היום התחילו. ב – 23.2.07 באתי בגלל הכאבים החזקים האלו בצד ימין.

ש. אתה מאשר חתימתך על טופס התביעה מיום 6.3.07?

ת. כן.

הוגש וסומן נ/2

ש. בטופס התביעה אתה לא מזכיר את כל האמור בסעיף 2 לתצהירך כלומר אותו ארוע של הרמה שבמהלכו לא חשת בכאבים אלא מדבר באופן כללי ביותר על הרמה של חבילות כבדות במשקל 40 ק"ג מספר פעמים רב במשך המשמרת... (מצטטת), אתה לא מתייחס לארוע ספציפי.

ת. אני בכל מקרה אמרתי שב – 23.2.07 בזמן הרמת חבילה כבדה הרגשתי כאבים חזקים בצד ימין.

ש. אני מראה לך את נ/2, האם כתב היד הוא שלך?

ת. לא. זה לא כתב ידי.

ש. מי כתב וניסח?

ת. אהה זה הכתב יד שלי, אני התבלבלתי. אני גם ניסחתי.

ש. אני מפנה אותך לקטע באותו טופס שבו אתה מתאר את הפגיעה, ושם אתה לא מתאר ארוע ספציפי אלא את שגרת עבודתך.

ת. לא תיארתי את הארוע ספציפי אלא את שגרת העבודה באמת.

ש. למה לא תיארת את הארוע הספציפי?

ת. כי התייחסתי גם לשבוע לפני שהיתה לי רגישות בצד שמאל.

ש. אני מפנה להודעתך לחוקר מ – 3.5.07, זאת חתימתך?

ת. כן.

הוגשה וסומנה נ/3.

אני הייתי אצל החוקר במשרדו.

ש. קראת את מה שסיפרת לחוקר לפני הדיון היום?

ת. לא זוכר כל מה שכתוב שם.

ש. הוא הקריא לך לפני שחתמת? או שהוא הקריא תוך כדי שהוא כותב.

ת. אם אני לא טועה זה היה לפני הרבה זמן הוא הקריא תוך כדי כך שהוא כתב.

ש. אני מפנה לעמ' 2 שורה 3 ואילך (מקריאה), אתה מזכיר חבילות, אתה לא מזכיר חבילה אחת ביום ספציפי?

ת. אני לא עבדתי ביום הספציפי הזה. הרגשתי את הכאבים הפסקתי לעבוד. לא יצאתי לעבודה בשטח, נשארתי ואבא שלי בא ואסף אותי.

באותו יום הרמתי אבל אני אומר שוב כשהרמתי את החבילה הכבדה הפסקתי לעבוד. זה מה שאני טוען, לא יצאתי לעבודה.

ש. מתי נזכרת שהרמת את החבילה? כשהכנת את התצהיר ביוני 2008?

ת. ב – 23.2.07 באותו יום הרמתי את החבילה לא המשכתי לעבוד.

ש. אז למה לא אמרת את זה בטופס התביעה שהוגש במרץ 2007 וגם לא בהודעה לחוקר שמסרת במאי 2007?

ת. אין לי תשובה.

ש. מי זה ד"ר אהרון מיכאל?

ת. רופא כירורג.

ש. מתי הגעת אליו?

ת. באתי אליו ב – 27.2.07.

ש. עד אז המשכת לעבוד?

ת. לא. לא עבדתי. אחרי תאונת עבודה מה פתאום שאעבוד. מ – 23.2.07 לא עבדתי.

ש. אז למה בתעודה לא כתוב שיש אי כושר מ – 23.2.07 אלא רק מ – 27.2.07?

ת. לא יודע, אני לא עבדתי מ – 23.2.07. כשהייתי ב – 23.2.07 בלילה בבית חולים אמרו שיתקשרו אלי מתי לבוא לניתוח, אבל התקשרתי וקבעו לי תור ל – 27.2.07.

ב – 23.2.07 הייתי בבית חולים כרמל בלילה.

ש. היית ב – 27.2.07 אצל ד"ר אהרון מיכאל, מה סיפרת לו?

ת. אמרתי לו שיש לי כאבים וזהו, כאבים בצד שמאל וגם בצד ימין, כאבים אדירים מהעבודה.

סוף חקירה נגדית

חקירה חוזרת

ש. קודם לפי טופס התביעה נ/2, ציינת שם שאתה מרים חבילות במשקל 30 ו – 40 ק"ג, באותו יום הרמת משקל כבד יותר או אותו משקל, מה קרה בדיוק?

ת. באותו יום הרמתי חבילה כבדה, טלויזיה אני חושב לפי הצורה של הקרטון.

ש. למה לא רשמת שבאותו יום הרמת טלויזיה?

ת. אמרתי חבילה כבדה, לא ידעתי בדיוק מה יש בתוך הקרטון. זה חבילה ענקית וכבדה מאוד.

ברשות בית הדין עונה לב"כ הנתבע:

ש. גם בסוף ההודעה לחוקר מפנה לעמ' 3 שורה 3 ואילך (מקריאה) גם שם לא ציינת הרמה ספציפית ביום ספציפי, מה יש לך לומר?

ת. אין לי שום דבר להגיד.

עונה לבית הדין:

ש. כמה חבילות העמסת על העגלה באותו יום בדרכך למכונית?

ת. כל כך הרבה זמן עבר אני לא זוכר, אולי 5-4 חבילות.

ש. תיארת קודם שהעגלה היא מתקפלת, עד לאיזה גובה אפשר לשים עליה חבילות?

ת. אפשר לשים למטה את הטלויזיה ו – 3, 4 קרטונים גדולים, אני שם חבילה רחבה ועוד שתיים שלוש קטנות.

באותו יום אני לא זוכר מה שמתי, אבל היתה חבילה כבדה שאותה הרמתי וממנה הרגשתי את הכאבים בצד ימין, את החבילות הקלות יותר הכנסתי לרכב לפני החבילה הכבדה.

ש. מי שם את החבילות על העגלה?

ת. אני שמתי את החבילות. קודם את הכבדה ואחר כך 3-4 קלות. הגעתי לרכב הכנסתי את הקטנות ואיך שבאתי להרים את החבילה האחרונה הכבדה הרגשתי את הכאב ואז הפסקתי לעבוד. זה מה שאני זוכר.

ב"כ התובע:

אלו עדיי.

ב"כ הנתבע:

אין לי עדים.

ב"כ התובע מסכם:

התובע עובד מזה כ – 10 שנים ברשות הדואר דרך חב' כוח אדם תיגבור באותו תפקיד כאיש שליח או דוור של חבילות. בעבר לא סבל ולו פעם אחת ולא עבר רפואי לעניין פגיעה של בקע או עבר רפואי המעיד מזה שסבל בעבר, התובע גם בהגשת התביעה וגם כאשר החוקר ישב עימו להערכתי מילא וגם ניתן לראות, ענה בתום לב על השאלות, לא ניסה ליצור מצג שווא, יתרה מזאת, לעניין הכאב או המיחושים בצד שמאל אנחנו לא התכחשנו ואמרנו שקרו את הכאבים אך מנגד ועל פי המסמכים הרפואיים התובע הגיע לבית החולים לאחר הרמת משא כבד, לראיה גם המנהל שלו ביקש ממנו לנוח, נתן לו טופס אשר תואם לכך שהוא נפגע בעבודה, הגיע לבית החולים נשאל לגבי הבעיות הרפואיות הסביר בקצרה ולאחר בדיקה שנעשתה התברר שהתובע סובל מבקע גם בשמאל וגם בימין, אני חושב שהיתממות מצד הנתבע לבוא ולטעון שבעקבות זאת שטען שבצד שמאל הרגיש כאבים עדיין יכול להיווצר מצב רפואי כי יכול להיווצר בקע בצד ימין בעקבות הרמת משא כבד באותו רגע.

אי לכך אני חושב שאנחנו ממלאים על כל הדרישות מבחינת התקנה. אם מבחינת הארוע, אם מבחינת האישור בפני המעביד לעניין הפגיעה ואם זה לעניין זמן קבלת הטיפול הרפואי.

לסיכום המסמכים מעידים על כך שהיה בקע בצד שמאל וימין.

על כן יש להכיר זאת כתאונת עבודה.

ב"כ הנתבע מסכמת:

אני מפנה לעב"ל 397/97 חיות נ. המוסד לביטוח לאומי שקבע הלכת המחוקק היתה בעינה כי מי שמופיע אצלו לראשונה בקע מפשעתי חש כאבים עזים והוא נזקק לטיפול רפואי ללא דיחוי.

במקרה זה התובע מודה שהוא חש בכאבים במפשעה שמאל 5 ימים לפני מועד הארוע הנטען.

אני מבקשת להפנות לפס"ד מדיון ל"ה 0 – 26 המוסד לביטוח לאומי נ. מרסל טנגיו שם עומד בית הדין הארצי על כך שגם לעניין בקע מפשעתי כמו לכל ארוע תאונתי בעבודה נדרש כי יתקיים יסוד הפתאומיות.

במקרה שלנו על פי הראיות שהומצאו לבית הדין, לא התקיים יסוד הפתאומיות, והכוונה היא לטופס התביעה שאותו הגיש לנתבע וניסח אותו בעצמו והזכיר רק עבודה שכרוכה במאמצים ולא הזכיר ארוע תאונתי של הרמת משא ותוך כדי ההרמה הרגשה של כאבים במפשעה.

כמו כן אני מפנה להודעתו של התובע לחוקר שגם שם ייחס את הכאבים לעבודה מאומצת ולא ייחס אותם להרמת משא והרגשה של כאבים תוך כדי הרמה ביום ספציפי.

הגרסה של התובע בסעיף 2 לתצהיר נולדה לראשונה כשנה ורבע לאחר התאונה.

אני מבקשת שבית הדין יעדיף את טופס התביעה ואת ההודעה לחוקר שזו הגרסה הראשונית של התובע לפני שהיא תוקנה ושופצה בתצהירו.

התובע העיד היום בבית הדין כי ביום הארוע, 23.2.07, חש לראשונה כאבים בצד ימין וראה זה פלא באותו יום הוא מגיע למח' לרופאה דחופה בבית חולים כרמל ומספר רק על הכאבים שהחלו כמה ימים קודם לכן במפשעה בצד שמאל, הוא איננו מזכיר את הכאבים שטוען לכאורה שקרו לו באותו יום בצד ימין.

משלא התקיימו הוראות סעיף 84 לחוק ס"ק 1 (מקריאה) וס"ק 2 (מקריאה) אבקש לדחות את התביעה.

ב"כ התובע:

כל מה שהנתבע טוען היה נכון אם היינו טוענים לתאונת עבודה בקרות המקרה שבוע קודם, אני לא טוען שתאונת העבודה נגרמה שבוע קודם, אני טוען שהתאונה נגרמה ביום שישי, הווה אומר שאם אנחנו לוקחים את כל מה שאנחנו צריכים לעמוד אנחנו עומדים בכל.

פסק דין

1. השאלה העומדת לפתחנו והדורשת הכרעה בתיק זה היא האם השכיל התובע להוכיח שארעה לו בעבודה תאונה מסוג בקע מפשעתי. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 קובע בסעיף 84 תנאים מיוחדים שקיומם נדרש על מנת שבקע מפשעתי יחשב כתאונה בעבודה, היינו תוצאה של פגיעה בעבודה.

שלושה הם התנאים אשר נדרשים בסעיף 84 לחוק כדי להכיר בבקע מפשעתי כתאונה בעבודה:

"(1) הופעת הבקע באה תוך כדי העבודה כתוצאה ממאמץ לא רגיל או עקב פגיעה במישרין באזור קיר הבטן;

(2) עקב הופעת הבקע הפסיק המבוטח את עבודתו וקיבל טיפול רפואי תוך 72 שעות מהופעת הבקע;

(3) הודעה על התקף הכאבים עקב הבקע נמסרה למוסד או למעביד תוך 72 שעות מהופעתם ..."

2. דין הוא שהתוצאה המעשית של סעיף 84 היא צימצום המושג "תאונה בעבודה" עת מדובר בבקע מפשעתי. כך שבמקרה כזה רק בעת שהוכחו התנאים המצטברים המפורטים מעלה שבסעיף 84 ניתן יהיה להכיר בארוע תאונתי שהביא לבקע מפשעתי כתאונה בעבודה.

אי לכך לא רק קיומם של שלושת התנאים המצטברים נדרש אלא יש להוכיח גם את הארוע התאונתי שהתרחש במהלכה של העבודה.

3. העדות היחידה בפנינו היא עדותו של התובע אשר הגיש גם תצהיר עדות ראשית ואשר בו (בסעיף 2) מתאר הוא ארוע שלעדותו קרה לו ביום 23.2.07 בסביבות השעה 08:00 בבוקר (יום הארוע).

בתצהירו מתאר הוא שביום הארוע הוא הרים חבילה כבדה במשקל של 50 עד 40 ק"ג לערך. בעת ההרמה הרגיש כאב חד ועז במפשעה. עוד מוסיף הוא ומעיד שלפגיעה הזו קדמה מספר ימים לפני כן רגישות במפשעה מצד שמאל. (סעיף 2 לתצהיר). בהמשך התצהיר, בסעיף 5, מתאר התובע שעת התפנה לטיפול בבית החולים כרמל אובחן בקע מפשעתי בצד ימין ובצד שמאל.

אם נסכם את העולה מעדותו של התובע בתצהירו בעניין הארוע שהוא מתאר ביום הארוע נוכל לשים לב לכך שגם בעת שתיאר את הרמת החבילה הכבדה לא ציין הוא כלל ועיקר שאת הכאב החד במפשעה הוא חש בצד ימין דווקא. הוא מעיד שאת הכאב הוא חש במפשעה וממשיך באותו הבל פה ומעיד שימים קודם חש רגישות במפשעה בצד שמאל. לאורך כל התצהיר לא נמצא עדות התובע המתאר בלשונו ובעצמו שאת הכאבים כתוצאה מההרמה המתוארת הוא חש בצד ימין. גם האמירה שבבית החולים אובחן בקע מפשעתי בצד ימין ובצד שמאל היא בעצם תיאור עובדתי של ממצאי בית החולים ולא תלונות התובע.

4. בהשלמת חקירה ראשית מעיד התובע ביתר פירוט לגבי מה שלעדותו ארע ביום הארוע. העדות כפי שנמסרה במסגרת ההשלמה גם כן לוקה בחוסר מהותי. התובע בלשונו שלו מתאר שביום הארוע :

"יום שישי הגעתי לעבודה, הדפסתי כרטיס, ולקחתי חבילות לכיוון האוטו שמתי על העגלה, ואיך שהלכתי לכיוון האוטו עם העגלה, הרמתי חבילה כבדה בזמן ההרמה הרגשתי כאבים בצד ימין, כאבים אדירים, ממש אדירים והודעתי למנהל שיש לי כאבים."

הנה כי כן אין התובע מתאר את המקום שבו החל לחוש את הכאבים אלא מתאר שאת הכאבים חש תוך כדי הרמת חבילה בדרך אל המכונית לכיוון האוטו, לכן תמוה שבהמשך החקירה כאשר הוא מתייחס להרמת חבילה הוא מתאר אותה כחבילה האחרונה שהכניס לאוטו אולם ראה זה פלא מיד בהמשך הוא מציין שהוא הוסיף והכניס את העגלה למכונית. לא ברור כלל מכאן מה בדיוק התרחש, מתי התרחש.

אגב, זו הפעם הראשונה ששמענו מהעד אמירה המפרטת את המקום בו חש את הכאבים האדירים היינו בצד ימין. (פרוטוקול עמ' 3).

5. מתקשים אנו ליתן אמון בעדותו של התובע בחקירה ראשית לא רק מחמת אי הבהירות לגבי מה התרחש מתי התרחש אלא בעיקר משום שבעדות זו הוא מציין באופן חד וברור שהכאבים שהוא חש היו אדירים ובצד ימין. אם כך הם פני הדברים וזו הסיבה אשר בגללה הוא ביקש מאביו לבוא ולקחתו מהעבודה ובערבו של אותו יום פנה למחלקה לרפואה דחופה, לא ברור כיצד ברישום של המר"מ (בנ/1) לא מצויינת כלל עובדת הכאבים האדירים שהוא חש בצד ימין דווקא, אלא הדגש הוא על כך שמספר ימים הוא סובל מכאבי מפשעה בצד שמאל ונפיחות, רק בהמשך בבדיקה מצויין שנמצא בקע מפשעתי דו צדדי לא כלוא.

העובדה שהתובע לא ציין במר"מ את הכאבים האדירים שחש בצד ימין אותם ידע לתאר היטב בפנינו היום מעוררת סימני שאלה לגבי מהימנות עדותו היום.

6. גם בהמשך אם נבחן את התביעה שהגיש התובע, לעדותו, בכתב ידו ובעצמו, לתשלום דמי פגיעה (נ/2) לא זו בלבד שאין הוא מתאר ארוע בודד, בסעיף ג' לטופס התביעה, אלא הוא מתאר את עבודתו הרגילה ומייחס לה את הפגיעה שנפגע בה, וכך מתאר הוא:

"כתוצאה מהרמת חבילות כבדות במשקל של 40 ק"ג מידי פעם מספר פעמים רב במשך המשמרת שהיא העמסה לרכב של הדואר שליחים ועד לבית הלקוח ושוב פעם להרים את החבילות הנ"ל עד ללקוח גם עולה במדרגות ..."

אין בתיאור האמור שום התייחסות לארוע תאונתי ספציפי שארע לו ביום הארוע. בהמשך נ/2 כאשר מתבקש הוא לתאר את האיבר שנפגע הוא קובע קביעה רפואית לכאורה, בקע מפשעתי דו צדדי ועם כאבים חזקים מאוד. היינו שוב אין כל איזכור או ציון לכאבים אדירים בצד ימין, צד ימין אינו מוצא ביטוי בשום מקום בנ/2.

7. אם נעיין גם בתעודה הרפואית הראשונה לנפגע בעבודה שניתנה לתובע 4 ימים אחרי יום הארוע על ידי ד"ר אהרון מיכאל לא נמצא תיאור עובדתי של ארוע תאונתי ביום הארוע, בשום מסמך רפואי מהמסמכים הרפואיים שלפנינו, גם מביקוריו אצל ד"ר אהרון מאיר וגם מסיכום המהלכים כפי שמופיע בתוך התיאור הזה אין בשום מקום תיאור של ארוע תאונתי היינו הרמה של חבילה, כל שנאמר בכל התיעוד הרפואי שבפנינו הוא שבזמן עבודתו הרגיש כאבים בבטן תחתונה משמאל המשיך לעבוד הופנה לבית החולים כאמור נבדק על ידי כירורג ואובחן כסובל מבקע מפשעתי דו צדדי.

8. הנה כי כן מסקנתנו מכל האמור לעיל היא שהתובע סבור היה בעת שפנה לטיפול רפואי ואז בעת שהגיש את טופס התביעה למוסד לביטוח לאומי שהכאבים שהוא חש ואשר כנראה התעצמו ביום הארוע הם המשך ישיר של הכאב שהוא חש במפשעה בצד שמאל, רק האבחנה הקלינית היא זו שמאבחנת בקע דו צדדי. העובדה שלא נמצא איזכור הארוע התאונתי כפי שמתואר בשפה רפה, יש לומר, בסעיף 2 לתצהיר אשר אינו מציין כאבים בצד ימין דווקא; ועדותו של התובע שיש לומר בלשון המעטה שלא היתה בהירה בהשלמת החקירה הראשית, כל אלה מביאים אותנו למסקנה שהתובע לא השכיל להוכיח שביום הארוע ארע לו הארוע התאונתי בצד ימין כפי שהוא טען בפנינו.

נטל הראיה מוטל על התובע להוכיח את קיומם של התנאים שפורטו לעיל בסעיף 84 לחוק ומשלא עמד בנטל הזה דין תביעתו להידחות והיא נדחית בזה.

אין צו להוצאות.

ניתן היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

רעיה רטיג

נציגת ציבור

מאיר זמיר

נציג ציבור

ר. כהן - נשיא,

אב"ד

הקלדנית: אימבר