ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סיגנביץ' מיכאל נגד מ.שטרן גינון וחקלאות בע"מ :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

דמ 003712/08

בפני:

כב' השופטת מ. אריסון-חילו

תאריך:

22/09/2008

בעניין:

סיגנביץ' מיכאל

התובע

- נ ג ד -

מ.שטרן גינון וחקלאות בע"מ

הנתבעת

נוכחים:

בשם התובע: בעצמו

בשם הנתבעת: מר דוד רווה

פרוטוקול

מר רווה:

אנו עוסקים בציוד גינון ושיפוץ קטפות כותנה, זה תחום עיסוקי במשך 32 שנים ושכרתי את התובע על מנת שיעבוד אצלי באותו תחום. נוצרה סיטואציה לא נעימה שהשנה העבודה ירדה לתפוקה של 0 מ- 140,000 דונם כותנה שהיה בארץ זרעו פחות מ- 50,000 כותנה, כלומר העבודה ירדה לפחות מ- 2/3. בגלל עלות המים וירידת הדולר.

התובע עבד אצלי במשך 11 חודשים, מ- 4/07.

אני אמור לקבל קטפות לשיפוץ ולכן במרץ תהיה לי עבודה של זריעת הכותנה, אבל כמעט ולא תהיה כותנה.

כשהתובע עבד אצלי כל החורף לא היתה עבודה, הוא קיבל שכר בזמן. כשנודע לי שבחודשים פברואר ומרץ שאין עבודה, בחודר מרץ קיבלתי באופן סופי ביטולים של כל העבודה, פיטרתי עובד אחד בינואר או בפברואר ולכן אמרתי לתובע בחודש מרץ שאין השנה עבודה, שיצא לחופשה ויחפש מקום עבודה אחר.

הוצאתי את התובע לחופשה על חשבון הימי חופשה שהיו לו.

זה היה פיטורים, אבל לפני שהוא סיים שנת עבודה אצלי.

התובע:

כשאני עבדתי אצל הנתבעת היתה עבודה. כשהגעתי לעבוד אצל הנתבעת נאמר לי שזו עבודה קבועה. בחודש מרץ הוא הוציא אותי לחופשה בטענה שאין עבודה, הגיעו לי 5 ימי חופשה ויצאתי לחופשה ומר רווה אמר לי שאין עבודה ושלא כדאי לי להישאר בעבודה.

מר רווה:

אין לי שום בעיה לתת לתובע מכתב פיטורים.

התובע לא ביקש מכתב פיטורים כמו שצריך, קיבלתי מכתב מעו"ד בגין כך.

אני נאלצתי לעבוד בטורקיה מאחר ובארץ לא היתה עבודה בכותנה השנה.

התובע היה עובד שעתי.

לעניין נסיעות, טענתו של התובע אינה נכונה. שילמתי לו נסיעות. התובע טוען כי הוצאות הנסיעות היו גבוהות מהתשלום שהוא קיבל בגין נסיעות. בנוסף לכך הוא הגיע עם רכב לעבודה. הגיע לתובע תשלום בגין חופשי חודשי, ואני שילמתי לו מעבר לעלות כרטיס חופשי חודשי, כמו לעובדים האחרים.

התובע:

בכרטיס העבודה שלי משנת 2007 כתוב עלות הנסיעות שלי, 18.80 ₪ ליום. אפשר לראות בתלוש השכר שהיתה תקופה שבה קיבלתי 2 ₪ פחות ליום.

מר רווה:

התובע היה מעורב בגניבה אצלי בעסק.

הצדדים מודיעים כי הם מקבלים את הצעת בית הדין לפשרה כדלקמן:

1. מבלי להודות בחבות כלשהי מצידה תשלם הנתבעת לתובע בפשרה פיצויי פיטורים בסך של 4,000 ₪.

2. הסכום ישולם בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים, כאשר המועד הראשון יחול ב- 23.10.08 והתשלום השני ב- 23.11.08.

3. לא ישולם תשלום כלשהו במועדו, הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. עם התשלום האמור, יסולקו סילוק מלא ומוחלט כל תביעות התובע מהנתבעת עקב תקופת עבודתו וסיום עבודתו של התובע אצל הנתבעת, וכן לא יהיו לצדדים בעתיד תביעות כלשהן זה כלפי זה, הנובעות מיחסי עובד ומעביד שביניהם וסיומם.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן להסכם פשרה זה תוקף של פסק דין.

6. כל צד ישא בהוצאותיו.

___________________ ____________________

התובע מר דוד רווה- מנהל הנתבעת

פסק - דין

אני מאשרת הסכם הפשרה דלעיל, ונותנת לו תוקף של פסק דין.

ניתן היום כ"ב באלול, תשס"ח (22 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

מ. אריסון-חילו, שופטת

003712/08דמ 710 שושי. כ