ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכה חיים נגד בטוח לאומי-סניף ח :

5

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 005382/05

בפני:

כב' השופטת מ. פריימן

תאריך:

22/09/2008

מלכה חיים

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

כמיל מויס

תובע

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף חיפה

נתבע

החלטה

1. התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה ותביעה לתשלום דמי פגיעה וטען כי נפגע בשמיעתו בשל רעש במקום עבודתו כעובד ייצור במחלקת פורניר במפעל בירמן תעשיות עצים ופרזול.

תביעתו נדחתה בנימוק, כי התובע לא עבד עבודה ממושכת בתנאי רעש ממוצע ומשוקלל של לא פחות מ- 85 דציבל ולכן, לא ניתן לראות בנזק לשמיעתו בגדר מחלת מקצוע.

על כן התביעה שבפנינו.

2. בכתב ההגנה טען הנתבע כי התובע כלל לא נחשף לרעש מזיק במהלך עבודתו, כי לא התקיימו בו התנאים הרפואיים ו/או העובדתיים לקיומה של מחלת מקצוע או תאונת עבודה על דרך המיקרוטראומה, וכי אין קשר סיבתי בין עבודת התובע והפגיעה הנטענת.

עוד נטען, כי הפגיעה, אם קיימת, נובעת ממצב תחלואתי טבעי ולחילופין, כי השפעת העבודה על הפגיעה הטענת פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים.

3. במהלך הדיון בפנינו, הודיע הנתבע כי הוא מסכים למינוי מומחה-יועץ רפואי לבחינת שאלת הקשר הסיבתי שבין תנאי עבודתו של התובע והליקוי הנטען באזניו לפי תורת המיקרוטראומה בלבד, היות והתובע לא היה חשוף לרעש מזיק של למעלה מ- 85 דציבלים בעבודתו.

4. לנוכח הודעת הנתבע, נדרש התובע להודיע עמדתו או להגיש סיכומים מטעמו, וזאת לא עשה (החלטות מיום 2/4/08, 29/4/08, 3/6/08).

אשר על כן, יש להניח כי התובע מסכים למינוי מומחה-יועץ רפואי על פי תורת המיקרטראומה בלבד.

5. על יסוד הראיות שבאו בפנינו, קובעים אנו על כן את עובדות המקרה כדלקמן:

א. התובע יליד 6.10.62.

ב. התובע עבד כפועל ייצור במחלקת הפורניר במפעל בירמן תעשיות עצים ופרזול מ- 7.11.93 ועד 22.12.03, תקופה של כ- 10 שנים.

ג. התובע עבד במשך 6 ימים בשבוע, 12-13 שעות עבודה ביום.

ד. בטופס התביעה ציין המעביד כי התובע עבד ב "קו הפורניר" ולא היה חשוף לרעש מזיק. המעביד נדרש להבהיר מהי עמדת עבודתו המדוייקת של התובע והשיב, כי התובע עבד בבקורת ונקיון שפכטל של פלטות מוגמרות, במרכז אולם הייצור.

התובע טען מחד, כי עבד על מכונת פרס- מכבש המבצע עבודות הדבקת פורניר בחום. על כך חזר בתצהירו ובעדותו.

מאידך, אישר כי עבד בניקיון הפלטות, לאחר שהפלטה יוצאת מהמכבש ומגיעה אליו (עמ' 3 לפרוטוקול).

גם ב"כ התובע אישרה במכתב מיום 3.4.05, כי התובע עבד בבקורת וניקיון שפכטל של פלטות מוגמרות. עם זאת נטען, כי עמדת עבודתו של התובע היתה בסמוך למכונת הפרס ולתנורי חימום המספקים חום למכבש שהפיקו רעש חזק, והיו מצידו השמאלי של התובע.

ה. על יסוד הראיות שבפנינו, קובעים אנו כי התובע עבד בעמדת ביקורת וניקיון שפכטל לפלטות, בסמוך למכונת הפרס ולמלטשת.

ו. במדידות רעש שהוגשו לנו, אין מדידת רעש לא למכשיר הפרס החם ולא לעמדת עבודתו של התובע.

מהמדידות עולה, כי אף במח' הנגרות לא הגיע הרעש לרמת "רעש מזיק" אלא ל- 80.8 דציבל, לכל היותר.

במחלקת הפורניר בה עבד התובע, עצמת הרעש נעה בין 79.4 דציבל (ליד אוזן העובד במלטשת הפורניר) ל- 80.6 דציבל (ליד אוזן העובד במחלקת פרס קר). אשר על כן, ובהעדר מדידות מדוייקות לעמדת עבודתו של התובע, קובעים אנו כי עוצמות הרעש שבמחלקת הפורניר לעיל, הן העצמות המירביות אליהן נחשף התובע.

ז. התובע לא השתמש באמצעי הגנה לאזניים.

ח. התובע החל לחוש בירידה בשמיעה וטנטון, לפי תצהירו, שלא נסתר, לאחר כ- 7 שנות עבודה.

6. הננו ממנים את ד"ר א. ברקו ממרכז רפואי הרצליה, רח' רמות ים 7 הרצליה פיתוח 46851 לשמש מומחה - יועץ רפואי (להלן:"המומחה") לשם מתן חוות דעת רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת, ככל האפשר, תוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

7. ואלה המסמכים הרפואיים אשר מצורפים להחלטה זו:

א. כרטיס רפואי כללי (קופ"ח לאומית ) ידני + ממוחשב.

ב. כרטיס א.א.ג (קופ"ח כללית) ממוחשב.

ג. מרפאות חוץ בי"ח נהריה.

ד. כרטיס רפואי תעסוקתי.

ה. תיק אשפוז בי"ח נהריה.

ו. בדיקות שמיעה מיום: 10.9.04 (רפאל שנהב), 5.1.05 (מכון גל).

8. ואלה השאלות שהמומחה מתבקש לענות עליהן:

א. האם סובל התובע מירידה בשמיעה ובאיזו מידה?

האם סובל התובע מטינטון, ובאיזו מידה?

ב. האם הליקוי בשמיעתו של התובע נגרם כתוצאה מחשיפתו לרעש במסגרת עבודתו, כמפורט בעובדות שלעיל?

ג. האם הרעש לו היה חשוף התובע, במהלך שנות עבודתו, גרם לו לפגיעות זעירות, חוזרות ודומות שניתן להבחין בהן ושאפשר לייחס אותן לזמן מסוים?

ד. אם התשובה לשאלה הקודמת חיובית, האם היו הפגיעות הנ"ל בעלות אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף אליהן פגיעות זעירות, דומות וחוזרות, נוצר המצב הקיים?

ה. אם לא, היש לראות במצב הקיים, תוצאה של תהליך תחלואתי רגיל?

ו. במידה והמצב הקיים נגרם גם בגין הליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה ובאיזו מידה?

9. שכ"ט המומחה ישולם מקופת בית הדין.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, 22.9.08, בהעדר הצדדים.

מ. פריימן

ש ו פ ט ת

פורת יורם

נציג עובדים

שור אביבה

נציגת מעבידים

005382/05בל 710 מורן ז.