ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמעון בוטבול נגד בטוח לאומי-סני :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 003266/07

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

22/09/2008

בעניין:

שמעון בוטבול

ע"י ב"כ עו"ד

בניטה אושרת

המערער

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

לימור ליבדרו

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 18/09/2007 אשר קבעה למערער נכות בשיעור 0%.

2. עיקר טענות המערער:

א. הוועדה לא התייחסה לכל המסמכים הרפואיים שהוגשו על ידי המערער. בפני הוועדה עמדו מסמכים רפואיים בודדים כמצויין בסעיף 12 לפרוטוקול.

ב. המערער התלונן פעם אחת בלבד בשנת 2004 על צפצופים באוזן למעט מקרה זה אין בתיקו הרפואי של המערער כל תלונה בגין צפצופים באוזן.

ג. הוועדה הרפואית לעררים חרגה מסמכותה, כאשר דנה בשאלת הקשר הסיבתי בין ליקוי השמיעה והטנטון לתאונה וזאת מאחר והפגיעה כבר הוכרה על ידי פקיד התביעות וזאת נוכח ההלכה שנקבעה בפסק דין אברהם ממרוד נ' המל"ל (עב"ל 386/06).

ד. על הוועדה היה לקבוע את שיעור אחוזי הנכות בהתאם למצבו הרפואי של המערער ולכל היותר על הוועדה היה להתייחס למצב רפואי קודם ככל שקיים מצב קודם.

3. עיקר טענות המשיב:

א. המשיב סבור כי ההכרה שניתנה על ידי פקיד התביעות הינה הכרה עקרונית בלבד ואין בקביעה זו בכדי לפגוע בסמכות הוועדה לדון בשאלת הקשר הסיבתי. לטענת ב"כ המשיב המקרה דנן שונה מהמקרה שנדון בפסק דין ממרוד בל 386/06 שכן במקרה דנן המערער נפגע בארוע חד פעמי בעוד פסק דין ממרוד דן במקרה של מערער שהיה חשוף לרעש באופן קבוע ולאורך שנים. המשיב ציין כי במקרה דנן למעט ההכרה העקרונית בארוע לא הוגשה חוות דעת לצורך ההכרה וזאת בשונה מהמקרה בפסק דין ממרוד.

ב. הוועדה התכנסה בעניינו של המערער בשני מועדים שונים. הוועדה בדקה את המערער והתייחסה לבדיקות שמיעה שהונחו בפניה וכן הפנתה את המערער לבדיקה חוזרת של מאפייני טנטון. החלטת הוועדה ניתנה לאחר שהוועדה קיבלה את תוצאות הבדיקה החוזרת של מאפייני הטנטון. המשיב טוען, כי החלטת הוועדה מפורטת, מנומקת ומושתת על ממצאי הבדיקות שעמדו בפניה.

דיון והכרעה:

4. סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משלוב], התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק") שכותרתו "קביעת דרגת נכות בעבודה" קובע לאמור:

"א. רופא או וועדה רפואית, יקבעו לפי כללים שנקבעו בתקנות -

1. אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה.

2. אם דרגת הנכות לעניין סימן זה, לפי מבחנים ובהתאם לעקרונות שהשר קבע לאחר התייעצות עם שר הבריאות.

(א1) קביעה כאמור בסעיף קטן (א) תעשה עם המבוטח הגיש תביעה לפי סעיף 104 (א) וכן אם המוסד או הנכה הגישו תביעה לקביעה מחדש של דרגת הנכות".

5. למרות שעל פי סעיף 118 הנ"ל לוועדה הרפואית הסמכות הבלעדית לקבוע את הקשר הסיבתי בין הפגיעה שהוכרה כ"תאונת עבודה" לבין מצבו הרפואי של הנפגע, הרי שבתיקים של ליקויי שמיעה המצב הוא שונה.

נקודת המוצא של הוועדה חייבת להיות כי מדובר בפגיעה בעבודה כאמור, ואין היא מוסמכת לשלול את הקשר הסיבתי בין הפגיעה שהוכרה על ידי פקיד התביעות לליקוי השמיעה, ככל שקיים לקוי שמיעה, זאת כפי שנפסק בהלכת ממרוד ראה: עב"ל 386/06 ממרוד נגד המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם, פסק דין מיום 8.3.07 וכן בעב"ל 587/07 מרדכי יזרעאל נגד המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם, פסק דין מיום 11.10.07).

6. עיון בהחלטת הוועדה מושא הליך זה, מעלה כי הוועדה הרפואית לעררים אשר דנה בעניינו של המערער, שללה את הקשר הסיבתי בין ליקוי השמיעה והטנטון ממנו סובל המערער לבין ארוע פגיעת הקסאם וזאת על אף העובדה כי ליקוי השמיעה והטנטון הוכרו על ידי פקיד התביעות.

7. מאחר והלכת ממרוד אינה מחריגה את המקרים בהם על אף ההכרה של פקיד התביעות הוועדה תהא רשאית לבחון את שאלת הקשר הסיבתי, לפיכך מקבל אני את טענת המערער כי נקודת המוצא של הוועדה חייבת להיות כי מדובר בפגיעה בעבודה ואין הוועדה מוסמכת לשלול את הקשר הסיבתי לאחר שפקיד התביעות אישר קיומו של קשר סיבתי.

8. באשר לטענת ב"כ המערער כי הוועדה לא התייחסה לכלל המסמכים שהונחו בפניה לא מצאתי פגם משפטי בהחלטת הוועדה. אין חובה על הוועדה להתייחס לכל מסמך בתיק הרפואי אלא אם מדובר בחוות דעת ו/או מסמך מהותי אחר.

9. לא מצאתי להעתר לבקשת המערער להחזיר את עניינו לוועדה בהרכב אחר שכן לא עולה כל חשש כי הוועדה נעולה בדעתה.

10. לאור האמור, עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתדון מחדש בליקוי השמיעה והטנטון. יודגש כי אין הוועדה מוסמכת לשלול את הקשר הסיבתי בין ליקוי השמיעה והטנטון ממנו סובל המערער לבין הפגיעה.

11. המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

12. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום 21 בספטמבר, 2008 (כ"א באלול תשס"ח) בהעדר הצדדים.

_____________________

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

שם הקלדנית: שמחה ורון