ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אחמד גזאלין נגד המוסד לביטוח לאומי :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בשא001075/10

בל 002680/07

כב' השופטת אורית יעקבס

נציג ציבור (עובדים): מר ראובן גרובר

נציג ציבור (מעבידים): מר צבי הרשטיין

בפני:

אחמד גזאלין

בעניין:

המבקש/התובע

מאג'ד ג'נאם ואח'

ע"י ב"כ עוה"ד

- נגד -

המוסד לביטוח לאומי

המשיב/הנתבע

ארנה רוזן-אמיר

ע"י ב"כ עוה"ד

החלטה

1. ביום 11/1/01 הגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אשר ניתן על ידינו ביום 11/2/09 במסגרת תיק בל. 2680/07 (להלן:"פסק הדין"), עד להכרעה בערעור שהגיש, בחודש מרץ 2009, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים (עב"ל 211/09).

בנקודה זו נציין כי המבקש לא צרף לבקשתו העתק מהערעור שהגיש ועל כן אין בידינו מידע על שטען בו.

2. במסגרת פסק הדין דחינו את תביעת המבקש אשר הוגשה בקשר להחלטת המשיב בדבר שלילה רטרואקטיבית של גימלת הבטחת הכנסתו, מיום 1/2/03 וכן באשר להחלטה בדבר החוב שנוצר על שמו כתוצאה משלילה רטרואקטיבית זו.

בסעיף 18 לפסק הדין ציינו כי:

"לנוכח כל האמור לעיל, בהתחשב בעדויות ובראיות שהוצגו לפנינו, ובהתחשב בטענות הנתבע וחרף טענות התובע, אשר כאמור, לא הרשים אותנו במהימנותו, כלל ועיקר, הרינו קובעים כי בדין שלל הנתבע את זכאותו של התובע לגמלת הבטחת הכנסה מאז חודש פברואר 2003, בשל שימוש ברכב ובשל בעלות בצאן".

3. במסגרת הבקשה טען ב"כ המבקש את הטענות הבאות:

א. לאחרונה החל המשיב לקזז מהגמלה המשולמת למבקש סכומים שונים על חשבון החוב הנטען וזאת חרף העובדה כי ערעור על פסק הדין עדיין תלוי ועומד בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים. מדובר בהתנהגות שלא בתום לב.

ב. הקיזוז הנ"ל שמבוצע על ידי המשיב, מהווה פגיעה קשה במבקש ומותיר אותו ללא כל מקור הכנסה.

ג. המבקש הגיש, תחילה, את הבקשה, לבית הדין הארצי בירושלים אולם שם נקבע כי בית הדין אשר נתן את פסק הדין הוא שצריך להכריע בבקשה זו.

ד. לא ייגרם למשיב כל נזק מעיכוב ביצוע פסק הדין שכן במידה והערעור יידחה יוכל המשיב להמשיך בהליכי הקיזוז, מנגד, דחיית הבקשה תגרום למבקש נזק רב שכן הוא יישאר בלא מקור הכנסה.

4. המשיב מתנגד לבקשה כפי שהדבר צויין בתגובה שהוגשה ביום 19/1/10 (תגובה שהוגשה על ידי עו"ד אורנה רוזן - אמיר) ובהשלמת התגובה שהוגשה ביום 24/1/10 (ע"י עו"ד מסארווה) וזאת מהטעמים הבאים:

א. הבקשה הינה לקונית ולא עולה ממנה כל עילה המצדיקה את עיכוב ביצוע פסק הדין.

ב. סיכויי ערעורו של המבקש להתקבל, הינם קלושים.

ג. אם יזכה המבקש בערעורו הרי שהוא יקבל בחזרה את מלוא הכספים המקוזזים.

ד. המשיב פועל כדין ובהתאם להוראות פסק הדין.

ה. המשיב מקזז למבקש 10% מהגמלה, כאשר גובה הגמלה הינו 2,574 ₪ ועל כן אין לקבל את טענת המבקש כאילו הוא נותר ללא מקור מחיה.

ו. בהתאם להלכה הפסוקה - זכותו הבסיסית של מי שזכה בדין כי פסק הדין יבוצע ללא דיחוי ועיכוב ביצועו הוא בבחינת חריג. כאשר הסעד של עיכוב ביצוע יינתן רק בהתקיימם של שני תנאים - האחד, סיכויי הערעור להתקבל אינם משוללי יסוד, והשני, שהנזק שייגרם למבקש מאי הענות לבקשה גדול מן הנזק הצפוי למשיב.

ז. בעניין דנן, לא מתקיימים התנאים הנ"ל ולכן יש לדחות את הבקשה.

דיון והכרעה

5. תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, בכל הקשור לעיכוב ביצוע, מוחלות בבית הדין לעבודה מכוח תקנה 129 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב - 1991.

הכלל על פי תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי (להלן:"התקנות") הוא כי הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים, עם זאת, מקנה תקנה 467 לבית הדין שנתן את ההחלטה סמכות להורות על עיכובה עד להכרעה בערעור וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מן הכלל.

6. לענין שיקולי בית המשפט בדיון בעיכוב ביצוע של פסק דין או החלטה קבעה הפסיקה את השיקולים הבאים:

א. סיכויי ההצלחה בערעור.

ב. אם יזכה המערער בערעור, לאחר שפסק הדין או ההחלטה כבר בוצעו, אם יהיה מן הנמנע או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו.

(ולענין זה ראה בש"א 5/88 גורן נ. מחסני ערובה, פ"ד מב (1) 755)

7. במקרה שלפנינו, לא טרח המבקש להתייחס לסיכויי ערעורו ולכן לא ניתן לראותו כמי שהוכיח כי סיכויי ערעורו להתקבל אינם משוללי יסוד. זאת מעבר לעובדה שבמסגרת פסק דיננו, התייחסנו לרושם הבלתי מהימן שהותיר עלינו המבקש - התייחסות אשר לא הובהר לנו באיזה אופן התמודד ו/או מתכוון המבקש להתמודד עימה בערעורו.

בנוסף, המבקש לא הראה באיזה אופן יהיה מן הנמנע או קשה מאוד להשיב את המצב לקדמותו, במידה ויזכה בערעורו, שהרי, כפי שטען המשיב:"היה ויזכה המבקש בערעורו יקבל חזרה את מלוא הכספים המקוזזים".

יש לציין כי גם טענת המבקש לפיה קיזוז מהגמלה המשולמת לו פוגע ומותיר אותו ללא כל מקור הכנסה, אינה ממתיישבת עם טענת המשיב לפיה הוא מקזז מגמלתו של המבקש העומדת על 2,574 ₪ לחודש, רק 10%.

9. אשר על כן, ובשים לב לטענות המשיב, הרינו מורים על דחיית הבקשה.

10. רק בשל כך שמדובר בהליך הקשור לתביעה מתחום הביטחון הסוציאלי, איננו עושים צו להוצאות.

ניתנה היום י' בשבט, תש"ע (25 בינואר, 2010) בהעדר הצדדים.

אורית יעקבס - שופטת

מר ראובן גרובר

נציג ציבור (עובדים)

מר צבי הרשטיין

נציג ציבור (מעבידים)

ענבלמעורבים
תובע:
נתבע:
שופט :
עורכי דין: ארנה רוזן-אמיר