ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בבזאדה אברהם נגד בבזאדה מורטזדה :


בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

בשא010741/09

בתיק עיקרי: הפ 008113/09

בפני:

כב' השופטת רות שטרנברג אליעז

תאריך:

18/01/2010

בעניין:

בבזאדה אברהם

ע"י ב"כ עו"ד

נחום הופטמן

המבקש

נ ג ד

בבזאדה מרדכי

ע"י ב"כ עו"ד

ראובן פארן

המשיב

החלטה

בקשה לעיכוב ביצוע פסק בוררות מאושר (תקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). המשיב מתנגד לבקשה.

ככלל, הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים (תקנה 466), למעט מקרים יוצאי דופן שבהם קיים חשש שלא ניתן יהא להחזיר מצב לקדמותו. במקרה שבפנינו, לאור התוצאה הקניינית הנובעת מפסק הבוררות המאושר (דינו כדין פסק דין), יש מקום להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע, על מנת למנוע מצב בלתי הפיך, אם יתקבל הערעור. יובהר כי בנסיבות שלפנינו הורה הבורר הנכבד על העברה של זכויות במקרקעין, הדורשת שינוי הרישום. אשר על כן, נענית הבקשה באופן הבא: פסק הבוררות המאושר, על שני חלקיו, יומצא לרשם המקרקעין על מנת שתירשם הערה מתאימה בדבר פסק הבוררות המאושר. כמו כן, תיאסר עריכת כל דיספוזיציה במקרקעין נשוא פסק הבוררות, עד תום הליכי הערעור.

הוצאות הבקשה בסך 7,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, לפי התוצאה בערעור.

ניתנה היום ג' בשבט, תש"ע (18 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

רות שטרנברג אליעז, שופטתמעורבים
תובע: בבזאדה אברהם
נתבע: בבזאדה מרדכי
שופט :
עורכי דין: ראובן פארן,נחום הופטמן