ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פרקש אלכסנדר ואח' נגד אליסיאן עזיז :


בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

ה"פ 008188/09

בפני:

כב' השופטת רות שטרנברג אליעז

18/01/2010

בעניין:

פרקש אלכסנדר ולאה

ע"י ב"כ עו"ד

ב. ליפשיץ

המבקשים

נ ג ד

אליסיאן עזיז

ע"י ב"כ עו"ד

משה חן

המשיב

החלטה

בקשה לאישור פסק בוררות ובקשה לביטולו (ס' 23 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968).

עסקינן בהחלטות בי"ד צדק "העדה החרדית" בירושלים מכ"ז תמוז תשס"ה וכ"ו סיוון תשס"ז, העוסקות בזכויות קנייניות של דיירים בבית משותף. לטענת המבקשים, אין מקום לאישור ההחלטות משני טעמים. הטעם האחד, לא מדובר בפסק בוררות ביניים כהגדרתו בס' 1 לחוק הבוררות ובס' יז' לתוספת. לראיה, הגישו המבקשים מסמך מ-ד' אייר תשס"ט (מב/1), בו מחווה בית הדין דעתו על כך שההליך טרם נסתיים ועל כן אין מקום להביא את פסק הדין לאישור ב"ערכאות". הטעם השני, קשור לתצהיר בנו של המשיב בהליך אחר בין אותם צדדים (בש"א 7937/09). בתצהיר נאמר מפורשות כי הבוררות נזנחה. משמע, גם אליבא דהמשיב, אין בפנינו פסק בוררות הניתן לאכיפה ולאישור.

מנגד, טוען המשיב כי במשך למעלה משנתיים לא הובעה הסתייגות מן הפסק של הבד"ץ, אשר סיים מחלוקת בין הצדדים שבפנינו. בפסק הצהיר בית הדין כי למבקש אין חלק ב"גג המריבה" וחייבו לחתום על בקשה להיתר בנייה שתוגש על ידי המשיב. לא הייתה בפסק כל הכרעה החורגת מן היחסים הקנייניים שבין הצדדים להליך זה. אכן, בשלב כלשהו נזנח הליך הבוררות באשמת המבקש, אך אין בכך כדי לאיין את תוקפן של החלטות הבד"צ שהראשונה מביניהן ניתנה לפני למעלה מארבע שנים.

הכרעה

בין הצדדים לבוררות נטושה מחלוקת באשר לזכויות בנייה בגג של בית משותף. מדובר בחלקים מן הרכוש המשותף של הבניין הרשום כבית משותף. ככלל, החלטה המתקבלת בקשר לשימוש ברכוש המשותף נוגעת לכל בעלי הזכויות בנכס ומכריעה בזכויות קנייניות IN REM. ואולם, עיון בפסק הבוררות מעלה כי הכרעת בית הדין נוגעת אך ורק למישור היחסים שבין המבקשים והמשיב (QUASI IN REM). מצב זה מאפשר דיון בזכויות של שני הצדדים לבוררות, מבלי שתהא לתוצאותיו השפעה על יתר בעלי הזכויות ברכוש המשותף. כפועל יוצא, ניתן לאשר את החלטות הבד"ץ האמורות, ככל שהן מתייחסות למערך הזכויות והחיובים שבין המבקשים והמשיב (ראו: סמדר אוטולנגי בוררות – דין ונוהל כרך א, 150 (מהדורה רביעית מיוחדת, 2005) והאסמכאות שם).

בשולי הדברים ייאמר כי לא היה ראוי לעשות שימוש במסמך שהוציא בית דין צדק לבקשת המבקשים (מב/1) זמן רב לאחר מתן ההחלטות דלעיל, הקובע כי החלטות הבד"ץ נשוא הליך זה אינן ראויות לאישור בבית משפט מחמת היעדר סופיות. טוב היה אם היו המבקשים נמנעים מעירוב בית הדין בהליך התלוי ועומד בבית המשפט. ההחלטות שנתקבלו על ידי בית הדין בתשס"ה ובתשס"ז, יצרו הסתמכות לגיטימית מצד המשיב ואף הפכו בינתיים חלוטות על פי דיני הבוררות. הבקשה לביטול פסק הבוררות הוגשה בחלוף המועדים הקבועים בחוק הבוררות ובתקנות סדרי הדין בענייני בוררות, התשכ"ט-1968. יצוין כי לא הוגשה בקשה להארכת מועד.

סוף דבר, הבקשה לביטול הפסק נדחית. כפועל יוצא, פסק הבוררות מאושר (סעיף 28 לחוק הבוררות).

המבקש ישא בשכר טרחה של ב"כ המשיב בסך 7,000 ₪ ובהוצאות המשפט שלו. חיובים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין, מה-1.2.10.

ניתנה היום ג' בשבט, תש"ע (18 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

רות שטרנברג אליעז, שופטתמעורבים
תובע: פרקש אלכסנדר ולאה
נתבע: אליסיאן עזיז
שופט :
עורכי דין: משה חן,ב. ליפשיץ