ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מקמלאן דניאל נגד בנק לאומי :


בתי המשפט

1

בית משפט השלום ירושלים

ת.א. 8669/03

לפני כב' השופט רפאל יעקובי

18/01/2010

בעניין:

דניאל מקמלאן

התובע

נ ג ד

בנק לאומי למשכתנאות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יואל רוטמן

הנתבע

החלטה

1. בהמשך לדיון מ-27.12.09 ולהודעות שהוגשו ב-10.1.10, אין מנוס מהכרעה במה שעל הפרק, שעיקרו בשאלה האם התובע מושתק מלהעלות טענות שונות כלפי הנתבע (להלן: הבנק) ומסתעפים לה עניינים הקשורים להמשך אפשרי של ההליכים.

2. אקדים ואציין כי לאחר שקילת המכלול הגעתי לתוצאה שתפורט להלן, אשר בהמשך לה עשויים להסתיים ההליכים בתיק דנן, ועלולים הם להימשך במתווה שייקבע.

3. הקביעות המחייבות במסגרת החלטה זו הן אלה:

א. התובע מושתק מלטעון כלפי הבנק לבעלות בנכס הנדון (מדובר לכל הפחות בהשתק שיפוטי, אם לא למעלה מזה).

ב. התובע אינו מושתק מלטעון כלפי הבנק לזכותו להחזיק ולהשתמש בנכס, על כל הנובע מכך.

ג. ככל שיימשכו ההליכים, הרי שאחיו של התובע, יעקב מקמלאן, לא יצורף כנתבע נוסף בשלב המתקדם שבו אנו מצויים.

4. על האמור לעיל, שיש לו תוקף מחייב, אני מוצא לנכון להוסיף גם את הדברים שייאמרו להלן, הבאים על רקע מכלול השתלשלות העניינים עד כה.

5. לכאורה, ומבלי לקבוע מסמרות בדבר, הרי שהתובע זכאי להחזיק ולהשתמש בנכס. מבחינת התובע זהו המירב שיוכל להשיג מכח תביעתו, ואילו הבנק רשאי להתמודד גם על עניין זה, במגמה להשיג תוצאה שיסבור כי היא טובה יותר מבחינתו. עם זאת, לנוכח מכלול הנתונים (ובכלל זה הצעת התובע לשלם מיידית סכום מסוים, ושמכל מקום נמסר, כי ממילא שווי הנכס גם כשהוא תפוס גבוה בהרבה מסכום החוב) נראה שהתמודדות כזאת לא תועיל לבנק, ואף תזיק לו במובן של אובדן זמן ושל טורח מיותר.

בהמשך לכל שנאמר לעיל ולמו"מ הממושך שעד כה מומלץ לשקלל כל הנחוץ במגמה להגיע לפשרה שתייתר את המשך ההליכים בתביעה דנן.

למקרה שלא תושג פשרה כנ"ל, רשאי הבנק להודיע עד 3.2.10 אם הוא מוכן לכך שההליכים דנן יסתיימו עתה, כשהמשמעות היא שבהמשך למה שנקבע לעיל, הוא רשאי לממש את המשכון בכפוף לזכויות החזקה והשימוש של התובע. גם התובע רשאי להגיש עד אז הודעה, כפי שימצא לנכון. ככל שתהיה הסכמה לסיום ההליכים ולא תהיה הסכמה בנושא ההוצאות, יפסוק בית המשפט בקשר אליהן לאחר מתן הזדמנות טיעון.

צד שלא יודיע מאומה בפרק הזמן שנקבע ייחשב כמסכים לסיום ההליכים כנ"ל.

למקרה שיישאר צורך בכך, נקבע קדם משפט לדיון בכל הקשור להמשך הדרך ליום 9.2.10 בשעה 10:00.

6. לנוכח האפשרות שיתייתר הצורך בתוספת נימוקים ובכלל, הרי שככל שיישאר צורך בכך ייעשה הדבר בפסק הדין או בשלב מתאים אחר.

ניתנה בהעדר הצדדים היום, ג' בשבט תש"ע (18 בינואר 2010).

המזכירות תשלח ההחלטה אל התובע ואל ב"כ הנתבע.

רפאל יעקובי, שופט


מעורבים
תובע: דניאל מקמלאן
נתבע: בנק לאומי למשכתנאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: