ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי - קיבוץ קרית ענבים ואח' :


בית הדין הארצי לעבודה

ברע000653/09

המוסד לביטוח לאומי המבקש

-

1. קיבוץ קרית ענבים
2. קיבוץ מגדל עוז המשיבים

החלטה

הנשיא סטיב אדלר

1. בקשה זו עניינה בעתירתו של המבקש (להלן: המוסד לביטוח לאומי) לדחיית תובענתם של המשיבים על הסף מחמת השתק ומניעות.

2. בשנת 2007 הגישו המשיבים תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים (בל 11113/07) שעניינה, בין היתר, בשאלת תוקפו והיקף תחולתו של תיקון 30 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 שהתקבל בכנסת ביום 30.11.1998. סוגיה זו היתה אף מושא העתירה בבג"ץ 370/01 שהוגש מטעם "מוסדות חינוך ותרבות של ברית התנועה הקיבוצית" ושני קיבוצים נוספים. העתירה נמחקה בסופו של דבר על ידי בית המשפט העליון ביום 15.1.2003 בשל תיקון 59 לחוק הביטוח הלאומי.

כעת טוען המוסד לביטוח לאומי, כי המשיבים מושתקים ומנועים מהגיש עתירתם לבית הדין האזורי, מאחר ועילת התביעה והסעד המבוקש בתובענתם היו הבסיס לעתירה בבג"ץ 370/01, שנמחקה.

3. נתתי דעתי לבקשת רשות הערעור ובאתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים.

הלכה פסוקה, היא כי "סעד המחיקה על הסף הוא סעד קיצוני ובית הדין אינו נוקט בו אלא במקרים חריגים. בתי הדין לעבודה נוהגים בזהירות יתרה בבואם להכריע בבקשה למחוק תביעה על הסף ומעדיפים להורות על בירור העניין לגופו, על פני סילוק התביעה על הסף (ע"ע 408/07 מדינת ישראל - משה כהן, ניתן ביום 13.2.2008).

בנסיבות העניין, כבית הדין האזורי, נחה דעתי, כי אין די בטיעוניו של המוסד לביטוח לאומי בכדי להורות על סילוק התובענה מבלי לבררה לגופה. טיעוניהם של הצדדים בסוגיית ההשתק, המניעות והייצוג ראוי להם שיבוררו על ידי בית הדין האזורי במסגרת ההליך העיקרי ויוכרעו על יסוד כלל הראיות בהליך.

4. ברי, כי הצדדים יוכלו לשוב ולשטוח את טיעוניהם מושא בקשה זו גם במסגרת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי, ככל שיוגש.

5. סוף דבר – הבקשה נדחית ללא צו להוצאות.

ניתנה בהעדר הצדדים היום ג' בשבט התש"ע (18.1.2010) ותשלח אליהם.

סטיב אדלר, נשיא