ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין להט נגד ישפה :


1

בית הדין הארצי לעבודה

בש"א 541/09

בפני הרשמת דוידוב-מוטולה סיגל

המבקש

ד"ר אפרים לחט

בעניין:

נ ג ד

המשיבות

1. ישפה הנדסה אינטרנשיונל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד רינגל

2. מלונות הטירה (1986) בע"מ

3. רחביה מקרקעין בע"מ (בכינוס נכסים)

ע"י ב"כ עו"ד מסר

החלטה

1. בפני בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים (עב' 2726/02; השופט אייל אברהמי), אשר ניתן ביום 9.7.09 ונמסר למבקש ביום 16.8.09, כך שהמועד האחרון להגשת ערעור בהתחשב בפגרה היה יום 30.9.09. הבקשה להארכת מועד הוגשה ביום 29.9.09.

רקע

2. המבקש התגורר באתר בית מלון בבנייה אשר היה שייך למשיבות, ושמר עליו, משך תקופה של למעלה מתשע שנים אשר הסתיימה ביום 16.12.01. בית הדין האזורי דחה את דרישתו לגמול שעות נוספות לאחר שהגיע למסקנה כי רוב שעות שהותו של המבקש באתר היו לצורך "הפגנת נוכחות גרידא" ואין להחשיבן כשעות עבודה. עם זאת, נפסקו לזכותו גמול עבודה בשבתות וחגים, פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לגמל, פיצויי פיטורים (שכן התפטר בשל נסיבות שלא ניתן להמשיך ולחייבו לעבוד בהן) ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים חלקיים.

דרישות נוספות – לפיצוי בגין אי מתן ימי מנוחה, דמי ביגוד, תשלום בגין ביצוע תיקונים באתר ופיצויי הלנת שכר – נדחו, וכך גם טענת הקיזוז של המשיבות.

טענות הצדדים

3. המבקש טוען כי הנו בן 78 וסבל החל ממחצית חודש ספטמבר מכאבי גב. לדבריו, יש לו השגות על פסק דינו של בית הדין האזורי והוא מבקש הארכת מועד בת 60 יום להגשת הערעור – כאשר את פרק הזמן הנ"ל ינצל גם לצורך תרגום מקצועי של הערעור מרוסית לעברית.

4. המשיבה 3 הגישה התנגדות לבקשה. לדבריה, התביעה הוגשה לבית הדין האזורי עוד בשנת 2002, ונמשכה שנים רבות בשל התנהלותו של המבקש. עוד ציינה כי המבקש לא צירף מסמך רפואי כלשהו להוכחת טענתו בדבר מצבו הרפואי.

5. המשיבות 1 ו – 2 לא הגישו תגובה כלשהי לבקשה, על אף ההחלטות בקשר לכך מהימים 1.10.09, 12.11.09 ו – 24.11.09. לכן ניתנת ההחלטה בלא להמתין לתגובתן.

הכרעה

6. המועד להגשת ערעור על פסק דין של בית דין אזורי נקבע בתקנה 73 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב – 1991 (להלן - "התקנות"), ועומד על 30 יום. סמכות בית הדין להארכת מועד נקבעה בתקנה 125 לתקנות, ומתאפשרת "מטעמים מיוחדים שיירשמו".

7. הפסיקה קבעה כי אין נוסחה נוקשה להגדרת "טעם מיוחד", וכל מקרה אמור להיבחן על פי נסיבותיו, כאשר דרך כלל יוכר "טעם מיוחד" כאשר התרחש אירוע שאינו בשליטת בעל הדין ו/או לא ניתן היה להיערך אליו מראש (ע"א 6842/00 ידידיה נ. קסט ואח', פ"ד נה(2) 904). האינטרסים המעורבים הינם זכות הגישה לערכאות מחד, ועקרון סופיות הדיון מאידך.

8. לאחר שקילת הבקשה והתגובה לה, אני סבורה כי יש לקבלה. זאת, בהתחשב במועד הגשתה – תוך כדי המועד החוקי להגשת הערעור. עצם הגשת הבקשה במסגרת המועד החוקי מהווה "טעם מיוחד" בפני עצמה, הן כיוון שיש בה כדי ללמד על שקידת המבקש לטפל בעניינו, והן כיוון שהנה שוללת את הסתמכות המשיבות על סופיות ההליכים (עא"ח 12/07 עוזיאל שניר – אבי זיקרי, מיום 29.4.07). בהתחשב בכך, אף אין צורך כי אכנס לבחינת סיכויי הערעור.

9. סוף דבר – הבקשה להארכת מועד מתקבלת. המבקש יגיש הודעת ערעור בחמישה עותקים, וכן ישלם את האגרה הנדרשת, תוך 15 יום; בכפוף לכך – ייפתח תיק ערעור. אין צו להוצאות בבקשה.

ניתנה היום כ"ו בטבת, תש"ע (12 בינואר 2010) ותישלח לצדדים.

דוידוב-מוטולה סיגל, שופטת

רשמת