ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המוסד לביטוח לאומי נגד צלאל שמעון :


בית הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב - יפו

בל 004938/09

בפני:

כב' השופטת אפרת לקסר

תאריך:

18/01/2010

בעניין:

המוסד לביטוח לאומי

המערער

נ ג ד

צלאל שמעון

המשיב

פסק דין

1. לפני ערעור המוסד לביטוח לאומי על החלטת ועדה רפואית לעררים, (תחום נפגעי עבודה), (להלן: "הועדה" או "הועדה לעררים"), שהתכנסה בשתי ישיבות במועדים הבאים 4.6.09 ו – 10.9.09, וקבעה למשיב 77% נכות משוקללים עקב תאונת העבודה מיום 18.10.05.

יצויין, כי המשיב לקה ביום 18.10.05 באירוע מוחי. ביום 16.2.08 ניתן פסק דין בבית הדין האזורי לעבודה בתיק בל' 2376/07, המכיר בתאונת עבודה במקרה הנדון רק במעבר הזמן של כ – 4 שעות בין האירוע המוחי לבין הגעת התובע לביה"ח, (להלן: "פסק הדין הקודם").

2. לטענת המערער, טעתה הועדה בכך שבקביעת אחוזי הנכות, היא לא הפרידה בין האירוע המוחי, אשר אינו מהווה תאונת עבודה, לאור פסק הדין הקודם, לבין האירוע אשר כן הוכר כתאונת עבודה בפסק הדין הקודם והוגדר כ – "מעבר הזמן של כ – 4 שעות בין האירוע המוחי לבין הגעת התובע לבית החולים". לכן, לדבריו, שגתה הועדה כאשר לא ערכה כל דיון לגבי הנזק אשר נגרם עקב השיהוי בקבלת הטיפול שהוכר כתאונת עבודה, אלא קבעה את הנכות באופן כללי וללא הבחנה, גם עקב האירוע המוחי אשר לא הוכר ע"י בית הדין בפסק הדין הקודם.

3. לטענת ב"כ המשיב, הועדה לא התעלמה כלל ועיקר משאלת השיהוי שהוגדרה כתאונת עבודה ולא יכלה להתעלם ממנה. בתוך כך, הפנה המשיב לכתב הערעור שלו, שהונח בזמנו בפני הועדה, ובמסגרתו הובהר מפי מספר מומחים, כי אלמלא השיהוי, אפשר היה למנוע בסבירות גבוהה את הנזק שנגרם למשיב. הועדה עיינה בחוות דעתם של מומחים אלה.

4. כאמור, בימים 4.6.09 ו – 10.6.09 התכנסה הועדה לעררים לדון בעניינו של המשיב.

ביום 4.6.09 ערכה הועדה למשיב בדיקה פסיכיאטרית ונוירולוגית ועיינה בכל המסמכים הרפואיים שהיו בפניה. הועדה לעררים קבעה בפרק סיכום ומסקנות כדלקמן:

"לשם סיכום דיון הועדה מבקשת:

1. אבחון נוירופסיכולוגי מורחב.

2. חוות דעת רופא אורולוג בנוגע לתלונות על הפרעות במתן שתן עם דגש על קשר סיבתי לאירוע הנדון.

3. הועדה תתייחס בסיכום לחוות הדעת של ד"ר לקר וד"ר גרוס ותסכם ללא נוכחותו. לאור מורכבות התיק הועדה מבקשת אותו כדתי יחיד לועדה לשם התייחסות מנומקת ועמוקה לחוות הדעת של שני ניורולוגים ואורולוג".

ביום 10.6.09 התכנסה הועדה לעררים לישיבתה השניה, עיינה במסמכים הרפואיים הנוספים שדרשה, וקבעה בפרק הסיכום והמסקנות כדלקמן:

"הוועדה עיינה בחוות דעת של אורולוג ד"ר גורן מ-3.8.09 שקבע שאין נכות אורולוגית הקשורה לתאונה הנדונה. הועדה עיינה בדו"ח ניורו פסיכולוגי של ד"ר גגון מיום 8.7.09 . כמו כן עיינה הועדה בחוות דעתו של ד"ר לקר וד"ר בלה גרוס. הועדה קובעת נכות בגין חולשת פלג גוף ימין בגובה 30% לפי סעיף 29 (1)(א)(1).

בגין ... קוגניטיבית – לציין כי הכותרת האבחנתית של תסמונת אורולוגית מוחית כוללת גם הפרעה קוגנטית אשר תוארה ע"י נויורולוג, ובגינה ניתנה הנכות בדרג 1. הועדה בדיעה שתסמונת זו מזכה את התובע ב – 30% לפי סעיף 34 ד'.

לאור האמור לעיל הועדה מקבלת את ערר התובע".

5. הביקורת השיפוטית של בתי הדין לעבודה על פעילות והחלטות הועדות הרפואיות לעררים מוגבלת לשאלות משפטיות בלבד דוגמת טעות שבחוק, פגם משפטי, חריגה מסמכות, הפעלת שיקולים זרים או התעלמות מהוראה מחייבת (עב"ל 10014/08 יצחק הוד נ' המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לד' 213).

6. כבר נקבע כי הועדה הינה גוף מעין שיפוטי, וככזו מוטלת עליה החובה לנמק את החלטתה (דב"ע נד/0-154 דן יעקב לבל – המוסד לביטוח לאומי, פד"י כז 474), כאשר הנימוק צריך להיות ברור לכל ולא רק לרופא אחר (דב"ע נה/ 1-17 חיים כהן – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כח 535).

7. בענייננו, עיון בפרוטוקול הועדה משני המועדים בהם התכנסה, מגלה כי אין התייחסות של הועדה לאבחנה שבין האירוע המוחי עצמו, לבין פרק הזמן בין האירוע המוחי לבין הגעת התובע לביה"ח. ויודגש, תאונת העבודה כפי שהוגדרה בפסק הדין הקודם הינה - "מעבר הזמן של כ – 4 שעות בין האירוע המוחי לבין הגעת התובע לבית החולים". במצב דברים זה, לא ברור האם, בקביעת אחוזי הנכות, לקחה הועדה בחשבון גם את האירוע המוחי, שאינו בגדר תאונת עבודה, אם לאו. הצורך בהבהרה כאמור מהווה פגם משפטי המצדיק את קבלת הערעור.

לפיכך, הערעור מתקבל.

עניינו של המשיב יוחזר לועדה על מנת שתנמק החלטתה בעניין כדין.

ניתן היום ג' בשבט, תש"ע (18 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

א. לקסר, שופטת

קלדנית: אורית משולם.מעורבים
תובע: המוסד לביטוח לאומי
נתבע:
שופט :
עורכי דין: