ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נגד בטיטו מכלוף :


1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

בר"ע 1014/09

לפני:

כב' השופט יצחק ענבר

17/01/2010

המבקשת

ע"י עו"ד אוהד אשר

נ ג ד

בטיטו מכלוף מיכה

המשיב

פסק-דין

1. לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים (כבוד השופטת מ' אביב) מיום 19/7/09 שקיבל את תביעת המשיב. הבקשה מתייחסת גם להחלטה לדחות את בקשת המבקשת לדחיית התביעה על הסף מחמת מעשה בית דין.

הרקע לבקשה

2. המבקשת ביטחה את דירתו של המשיב, עד אשר ביטלה את הפוליסה מחמת אי תשלום. המשיב נותר חייב למבקשת סכום של 302 ש"ח בגין הכיסוי הביטוחי עד למועד הביטול. המבקשת הגישה תביעה על סכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל. התנגדות שהגיש המשיב באיחור לא התקבלה. בנסיבות אלו המבקשת פעלה לגביית החוב בהוצאה לפועל, והטילה עיקול על חשבון הבנק של המשיב. כתוצאה מכך שילם המשיב את מלוא החוב בהוצאה לפועל. לאחר תשלום החוב הגיש המשיב תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים להשבת הכספים שנגבו ממנו. המבקשת הגישה בקשה לדחיית התביעה על הסף ולמתן ארכה להגשת כתב הגנה עד למתן החלטה בבקשה. בבקשה לדחיית התביעה על הסף נטען כי המשיב לא התגונן במועד ועל כן פסק הדין נגדו הפך חלוט; כלפי המשיב קיים מעשה בית דין, והוא אינו יכול לאיין את פסק הדין שניתן באמצעות הגשת תביעה לערכאה אחרת. בית משפט קמא דחה את בקשת המבקשת למתן ארכה להגשת כתב הגנה והורה למשיב להגיב לבקשה. המשיב הגיב לבקשה לדחייה על הסף בזו הלשון: "אני מתנגד לבקשת הדחייה כי אני חוזר ומציין כי בשום שלב לא נתתי הסכמה בעל פה וודאי לא בכתב להצטרף לביטוח האמור. יתרה מכך לא נשלחה אלי כלל פוליסה כלשהיא ולא הוצגה הוכחה כלשהי כי נתתי הסכמה להצטרף לביטוח". המשיב לא התייחס לטענה המשפטית בדבר מעשה בית דין. אף על פי כן בית משפט קמא קבע כי "לנוכח תגובת התובע אני דוחה את הבקשה למחיקת התביעה". המבקשת הגישה כתב הגנה וחזרה על טענתה כי קיים מעשה בית דין. בהמשך נתן בית משפט קמא פסק-דין, המקבל את התביעה במלואה, ונקבע בו שהמשיב לא התקשר עם המבקשת בפוליסת ביטוח, ושהוא אף פטור מתשלום הוצאות הסוקר שנשלח אליו בשל התנהלותה של המבקשת. פסק-דין נעדר אף הוא התייחסות לטענת המבקשת בדבר מעשה בית דין.

על פסק-דין זה הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי.

3. ביום 2/11/09 הוריתי למשיב להשיב לבקשת רשות הערעור בתוך 15 ימים. על פי אישור המסירה המצוי בתיק, המשיב קיבל את ההחלטה לידיו ביום 13/11/09. משלא הוגשה בתיק תגובה או כל בקשה אחרת מטעם המשיב החלטתי לברר את בקשת רשות הערעור ללא תגובת המשיב.

דיון והכרעה

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתיק בית משפט קמא החלטתי לקבל את בקשת רשות הערעור, לדון בה כבערעור, ולקבל את הערעור. להלן אפרט את טעמיי.

5. המשיב קיבל אזהרה, שלפיה עליו להגיש התנגדות לבקשת הביצוע בתוך 30 ימים (ת/2; וראו גם סעיפים 7-9 לכתב התביעה שגם מהם עולה שהמשיב למד על התביעה שהוגשה נגדו בחודש אוקטובר 2008). המשיב הגיש התנגדות רק ביום 27/11/08. ביום 3/12/08 קבעה ראש ההוצאה לפועל בתל אביב כי ההתנגדות הוגשה לכאורה באיחור ובהעדר בקשה נלווית מתאימה, הבקשה לא תתקבל. המבקש לא הגיש בקשה נוספת (עמ' 2, ש' 4-6 לפרוטוקול בבית משפט קמא), והליכי הביצוע בהוצאה לפועל נמשכו. רק לאחר שנסגר תיק ההוצאה לפועל בעקבות סילוק החוב הגיש המשיב תביעה משלו לבית משפט קמא.

6. על פי ההלכה הפסוקה, בעל דין שלא התגונן נגד תביעה שהוגשה נגדו בהליך הראשון וניתן נגדו פסק דין מנוע לשוב ולהעלות בהתדיינות נוספת טענות החותרות תחת הכרעה זו ומאיינות אותה. טעמיה של ההלכה בוארו על-ידי כב' השופטת נאור ברע"א 2237/06 בנק הפועלים נ' וינשטיין:

...פסק דין שניתן בהעדר הגנה ומכריע מכללא לטובת התובע בפלוגתא עיקרית, שהיא נושא ההתדיינות הראשונה וההכרעה בה היא בבחינת הכרעה שבלעדיה אין, מונע מן הנתבע לשוב ולהעלות בהתדיינות נוספת טענות החותרות תחת הכרעה זו. לאמיתו של דבר, כל מסקנה אחרת תחתור תחת הצורך להגיש כתבי הגנה, או בקשות רשות להתגונן או להתייצב לדיונים. בשיטה המאפשרת לנהוג כך, פסקי דין שניתנו בהעדר הגנה לעולם לא יהיו חלוטים. לא יהיה צורך בהגשת בקשה לביטול פסקי דין כאלה ולא תהיה משמעות למועדים להגשת בקשת הביטול. נתבעים יוכלו, גם בחלוף שנים (כפי שארע בענייננו), להפוך לתובעים ולטעון טענות נגד החיוב, לרבות טענות מרכזיות ביותר... כך ייפגע הן האינטרס של בעל הדין שזכה בדינו להגנה מפני הטרדות חוזרות ונשנות מצידו של בעל הדין שכנגד והן האינטרס הציבורי בסופיות הדיון ובניצול יעיל של המשאבים השיפוטיים המוגבלים. אם נאפשר לבעל דין לשוב ולהתדיין בעניין שכבר הוכרע, ייפגעו מתדיינים אחרים הממתינים ליומם בבית המשפט... שיקול נוסף שיש לשקול הוא הרצון לצמצם את האפשרות להכרעות סותרות באותה סוגיה... (שם, בפסקה 20).

7. במקרה שלפנינו הייתה למשיב הזדמנות להתגונן בגדרי התביעה לסכום קצוב שהתנהלה בהוצאה לפועל. המשיב היה יכול להגיש התנגדות במועד או להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות, אך הוא בחר שלא לממש את זכויותיו הדיוניות באותו הליך. בנסיבות העניין גובר עקרון סופיות הדיון, ואין הצדקה לאפשר למשיב "סיבוב שני" באותו עניין. על כן מן הראוי היה לדחות את תביעת המשיב על הסף.

סיכום

8. הערעור מתקבל ופסק דינו של בית משפט קמא מבוטל.

המשיב ישא בהוצאות המבקשת בסך 400 ש"ח.

הפיקדון יוחזר למבקשת באמצעות בא כוחה.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

ניתן היום ב' בשבט תש"ע (17 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

יצחק ענבר, שופט


מעורבים
תובע: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
נתבע: בטיטו מכלוף מיכה
שופט :
עורכי דין: ע"י עו"ד אוהד אשר