ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד חיים צדוק :


בתי המשפט

32

בדלתיים סגורות

בית משפט השלום ירושלים

פ 001754/06

בפני:

כב' השופט חיים לי - רן

תאריך:

17/01/2010

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י פרקליטות מחוז ירושלים

ע"י ב"כ עו"ד

י' קידר

המאשימה

נגד

חיים צדוק

ע"י ב"כ עו"ד פריג'

הנאשם

קבוע ליום 17.1.10

גזר דין

1. הנאשם, יליד 1956, סוכן ביטוח מטעם חברת מגדל לביטוח, הורשע, על יסוד הודאתו, בעבירות של גניבה ע"י מורשה וקבלת דבר במירמה, בכך שבתקופה שבין אפריל 2002 ובין יוני 2004, הפקיד בחשבונותיו הפרטיים כספים שהועברו אליו ע"י מבוטחת על ידו, ושנועדו למבוטחת, חברת כח אדם בשירותי בריאות הציבור לכיסוי ביטוחים לעובדיה במקרי מוות ונכות.

2. אין לנאשם הרשעות קודמות.

3. הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו תיטען המאשימה להטלתו של עונש מאסר בן 30 חודשים, בעוד הסנגור יטען להטלתו של עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות.

4. מעבר למעילה באמון המבוטחת, הקשה לכשעצמה, יש לשקול לחומרא כי אין מדובר באירוע חד פעמי אלא בשרשרת של הפקדות של כספים לא לו שעשה הנאשם לאורך כשנתיים וארבעה חודשים, ושאת התרחשותם תלה בשגגה, כביכול, שנפלה מלפניו בעת שהובא לידיעת המבוטחת, ע"י חברת מגדל, כי כספי הפרמיות שהמבוטחת משלמת אינם מתקבלים אצלה, וכי הפוליסה צפויה להיבטל.

5. בענישת הנאשם יש לתת משקל בכורה להיבט הציבורי שבענישה. סוכן ביטוח הוא מקצוע המושתת כולו על האמון המוחלט שחייבים מבוטחים לתת בו בהפקידם בידו לא רק את סודותיהם הכמוסים ביותר, אלא את מיטב כספם, מתוך תקווה כי לעת סגריר יעמדו לרשותם סכומי כסף שכשמם וכמטרתם, יבטיחו את שנועדו להבטיח בעת ששולמו.

על בתי המשפט לתרום חלקם בהגנה על הציבור מפני סוכני ביטוח כנאשם הנוהגים בכספים המופקדים בידיהם בנאמנות ע"י לקוחות, כבתוך שלהם, ע"י הטלת עונשים של ממש שירתיעו את האחרים לבל יזידון עוד כנאשם.

6. מתסקיר שירות המבחן עולה, בין השאר, כי הנאשם אינו רואה בהתנהגותו משום גניבה, אלא חוסר כספים בפוליסות של המבוטחת שנוצר משום שהעבירה סכומי פרמיות קטנים מהנדרש, באופן שכפה על הנאשם את הצורך להעביר כספים מפוליסה לפוליסה....!

זוהי כמובן, ראיה מצערת שאינה מעידה על הפנמת הפסול שבהתנהגות. לא זאת אף זאת. בדברו האחרון, המשתרע על פני כעמוד פרוטוקול, לא מצא הנאשם לנכון להביע חרטה כלשהי על מעשהו או להתנצל עליו. תחת זאת העלה טענות כלפי כולי עלמא, על הפרקליטות (על טיב השימוע שנעשה לו), על עורך דין אלמוני בעל שם (שהשיאו עצה כושלת לשמור על זכות השתיקה בחקירה) ועל ב"כ המאשימה (שלא התעמק די בתיק).

7. לקולא אשקול את הודאתו של הנאשם, שייתרה את הצורך לנהל משפט, את עדויות האופי שהושמעו לגביו מפני שני עורכי דין וחבר ילדות שלו, שקשרו לראשו כתרים של יושר ותמימות, את העובדה שרשיון סוכן הביטוח שלו נשלל, את העובדה שמשפחתו התפרקה בעקבות האירוע, את מצבו הנפשי כפי שמפורט בחוות דעתו של הפסכיאטר המחוזי ובשתי הפיסקאות הראשונות של העמוד השלישי של תסקיר שירות המבחן, ואת מצבו המשפחתי כפי שתואר על ידו, על ידי בנו וע"י חברו לילדות.

ביום 14.1.2010 הגיש הסנגור בקשה דחופה לדחיית הדיון אליה צירף מסמך מטעם חברת הביטוח "מגדל" בדבר מצב חובותיו של הנאשם לחברה, וביקש לדחות את הדיון מכיוון שהמסמך אינו מספק כרגע תשובה אמיתית לגבי השאלה איזה סכום מתוך הסכומים שחייב היה הנאשם לחברה הוחזר בגין מעשה גניבתו. לבקשה צורף מסמך לפיו נותר לנאשם חוב לחברה בגובה של מליוני שקלים בשל מעשיו בענין האגודה למען שירותי בריאות הציבור שאת כספה גנב.

בישיבת היום צירף הסנגור הסכם שנערך בין חברת הביטוח "מגדל" לבין הנאשם ממנו עולה כאילו אין ל"מגדל" תביעות כספיות נגד הנאשם.

הסנגור הוסיף בטיעוניו בעל-פה לביסוס הבקשה בישיבת היום, כי אין בידו ראיה בדבר הסכום שהוחזר לחברה בגין עבירותיו של הנאשם כלפי המבוטחת.

בנסיבות אלה, לא אוכל לקבוע דבר לענין שיעור הסכומים שהחזיר הנאשם לחברת הביטוח, אם החזיר.

8. שירות המבחן אמנם מציע כי יוטל על הנאשם עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות שכן שליחתו למאסר בפועל עלולה לגרום לנסיגה במצבו הנפשי, ברם, סבורני כי לא אוכל, בשקלול הנסיבות, לאמץ, בנסיבות, המלצה זו.

9. אני גוזר לנאשם את העונשים הבאים:

א. 24 חודשי מאסר לריצוי ממש.

ב. 6 חודשי מאסר בהם לא יישא הנאשם אלא אם בתוך שנתיים מיום שחרורו מהמאסר יעבור עבירה שעניינן גניבה בידי מורשה או קבלת דבר במירמה או מעילה באמון ויורשע בה בדין בתוך התקופה או לאחריה.

ג. אני דוחה את מועד ביצוע העונש עד ליום 17.2.2010 על מנת לאפשר לנאשם לערוך את הסידורים הדרושים לו לקראת כליאתו. באותו יום על הנאשם להתייצב, עד השעה 10:00, בתחנת המשטרה במגרש-הרוסים לשם תחילת ריצוי העונש.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום.

ניתן היום, 17.1.10 במעמד הנאשם, סניגורו, עו"ד פריג', וב"כ המאשימה עו"ד י. קידר.

חיים לי- רן, שופט