ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כ.ס.מ הנדסה נגד טכנוקריט בע"מ :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בש"א 003143/09

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

בש"א

17/01/2010

בעניין:

כ.ס.מ הנדסה ובניין בע"מ

המבקשת/החייבת/הנתבעת

נ ג ד

טכנוקריט בע"מ

המשיבה/הזוכה/התובעת

החלטה

הרקע והשתלשלות ההליכים המשפטיים

1. המבקשת/החייבת/הנתבעת (להלן-המזמינה או כ.ס.מ.) הזמינה בשנת 2008 עבודות מאת המשיבה/הזוכה/התובעת (להלן- המבצעת את טכנוקריט) בשני אתרים נפרדים:

(א) בבית משפחת דנציגר בישוב צופית, על פי הסכם מיום 7.7.08, תמורת 38,485 ₪ (להלן- העבודה בצופית);

(ב) באתר גבעת טל, קרית אתא, על פי הסכם מיום 19.8.08, תמורת 20,880 ₪ (לא כולל מע"מ) (להלן – העבודה בקרית אתא).

2. לגבי העבודה בקרית אתא הגישה טכנוקריט ביום 8.2.09 תביעה על סכום כסף קצוב בסך 25,488 ₪ בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים, על פי סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ו-1967 (להלן- חוק הוצל"פ).

3. ביום 24.3.09 הגישה המזמינה התנגדות לביצוע התביעה של טכנוקריט. ההתנגדות הוגשה בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים, ובה יש שני נימוקים עיקריים:

(א) העדר סמכות מקומית לבית משפט השלום בירושלים;

(ב) זכות קיזוז מהחוב בגין העבודה בקרית אתא של סכומים ששילמה המזמינה לטרנוקריט במסגרת העבודה בצופית.

יצויין, כי העבודה בצופית נפסלה על ידי האדריכל של משפחת דנציגר, וסוכם שטכנוקריט לא תקבל בגינה תשלום.

המזמינה טוענת כי שילמה לטכנוקריט מקדמה ותשלומים נוספים בסכום כולל של 6,731 ₪, אותו היא זכאית לקזז מהחוב לטכנוקריט בשל העבודה בקרית אתא.

4. ביום 7.4.09 הגישה המזמינה בקשה נפרדת (בש"א 3537/09) להעברת הדיון בהתנגדות לבית משפט השלום בתל-אביב, והבקשה הועברה על ידי כב' הרשמת תמר נמרודי להחלטת בית משפט זה.

5. ביום 24.5.09 ניתנה החלטה לפיה יועבר התיק לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו, אולם בקשת רשות ערעור על החלטה זו, שהוגשה על ידי טכנוקריט, התקבלה בהחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים ביום 19.7.09 (בר"ע 975/09), והתיק הוחזר לבית משפט זה.

6. מפאת "גלגוליו" של התיק והזמן שחלף, החלטתי לדון בבקשה, שהיא למעשה בקשה למתן רשות להתגונן, ולא להחזירה לידי כב' הרשמת נמרודי.

הדיון בבקשה התקיים ביום 12.1.10, ובמהלכו נחקר מר כמאל מנסור, נציג המזמינה.

הכרעה

7. השאלה שמתעוררת במקרה דנן הינה, האם זכאית המזמינה לקזז את הסכומים ששולמו על ידה לטכנוקריט בשל העבודה בצופית, שבוטלה, מסכום החוב שלה לטכנוקריט עבור העבודה בקרית אתא, ואם כן – האם ראוי ליתן לה רשות להתגונן.

8. עיון בתנאים הכלליים של ההסכם החתום בין הצדדים לגבי העבודה בקריית אתא מעלה כי בסעיף 6 נאמר במפורש:

"המזמין לא יהיה רשאי לקזז ו/או לעכב תחת ידיו כל סכום אשר יגיע לטכנוקריט ממנו על פי ההסכם שייכרת עם קיבולה של הצעה זו על ידיו (להלן-ההסכם) כנגד כל סכום שטכנוקריט תהיה חייבת לו מכל מקור שהוא ומכל סיבה שהיא".

מכאן, שהמזמינה ויתרה למעשה על כל טענת קיזוז.

9. בחקירתו בפניי אמר מר כמאל מנסור כי הוא קורא עברית, אך בעת החתימה על ההסכם לא ידע כי ויתר על זכות קיזוז.

מר כמאל מנסור אמר:

"את זה קראתי לאחר מכן, עכשיו אני יודע שזה כתוב"

(פרוטוקול עמ' 1 שורה 10).

על אף שהעד ניסה לומר כי סוכם בינו לבין אורי, מנהל העבודה של טכנוקריט, כי יש לקזז כל מה ששולם עבור העבודה בצופית (שם, שורה 7), הרי שמדובר בעדות בעל פה כנגד מסמך בכתב.

10. הלכה ידועה מימים ימימה היא, שאדם לא יישמע בטענה כי לא קרא או לא הבין מסמך עובר לחתימה עליו, ולמעשה חתימתו מהווה ראיה לכך כי הוא מקבל את תוכנו.

(ראה למשל ע.א. 467/64 שוויץ נ. סנדור ואח' פ"ד יט(2)113).

11. בנסיבות אלה, אני קובעת כי הואיל וטענת הקיזוז היא הגנתה היחידה של המזמינה הרי שהגנה זו היא הגנת בדים, ולכן אין ליתן רשות להתגונן.

למעלה מן הצורך יוער, כי אין באמור לעיל כדי למנוע מהמזמינה, אם רצונה בכך, להגיש כנגד טכנוקריט תביעה בשל העבודה בצופית, וזאת לבית המשפט המוסמך, כמוסכם בין הצדדים בסעיף 8 לתנאים הכלליים להסכם.

סוף דבר

12. לאור כל האמור לעיל, הבקשה למתן רשות להתגונן נדחית.

כ.ס.מ. תשלם לטכנוקריט הוצאות וכן שכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. סכום זה ישולם תוך 30 ימים, וישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן ההחלטה ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ב' בשבט, תש"ע (17 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהביתמעורבים
תובע: כ.ס.מ הנדסה ובניין בע"מ
נתבע: טכנוקריט בע"מ
שופט :
עורכי דין: