ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משרד התמ"ת המחלקה נגד אהוד שוור :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה ת"א – יפו

בפני: כב' השופט שמואל טננבוים

פ 001701/08

17/01/2010

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

אהוד שוורץ

הנאשם

גזר דין

1. הנאשם הורשע בעבירות על פי סעיפים 2 (ב) (4) ו-2 (ב) (7) לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א – 1991 (להלן – החוק) וכן, על פי תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים) התש"ס – 2000.

2. על פי הכרעת הדין, הנאשם עוסק בחקלאות בשטחים אותם חכר במושב מזור. במסגרת עבודתו העסיק הנאשם ארבעה עובדים וסיפק להם מגורים במשק 51 ברח' השחר 23 אצל אביו עקיבא שוורץ. הנאשם העסיק את העובדים על פי היתר כדין.

ביום 14.12.05 ערכו מפקחי משרד התמ"ת ביקורת ובמסגרתה נמצא, כי הנאשם לא העמיד תנאי מגורים הולמים לרשות העובדים אשר שמותיהם מפורטים בכתב האישום. בנוסף, נטען בכתב האישום, כי הנאשם העסיק את העובדים מבלי שמסר להם פירוט שכר עבודה ששולם וסכומים שנוכו מהשכר. בביקורת חוזרת שנערכה ביום 1.1.06, התברר כי הליקויים תוקנו בצורה נקודתית וחלקית אולם עדיין נשארו חלק מהליקויים.

3. בטיעוניה לעונש טענה ב"כ המאשימה, כי החוק נועד גם להבטיח לציבור העובדים הזרים העסקה בתנאים הוגנים ומינימליים. עבירות על חוק זה הינם בגדר מכת מדינה.

ב"כ הנאשם טען, כי מדובר בעובדים זרים שהועסקו על פי היתר כדין, הנאשם הוא אדם שומר חוק ונעדר עבר פלילי ולא הורשע מעולם על עבירה על החוק. ענף החקלאות נמצא במשבר קשה ומצבו הכלכלי של הנאשם קשה כשמדובר על חובות של למעלה מ- 187,000 ₪ ויתרת הלוואה על סך של 230,000 ₪ בהחזרים חודשיים של 4,500 ₪. בנוסף, הנאשם תיקן את הליקויים בעלות בלתי מבוטלת.

4. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים; מחד את משמעות העבירות על החוק ומאידך את מצבו הכלכלי של הנאשם וכן את העובדה, כי מדובר בנאשם שאין לו עבר פלילי לרבות בעבירות מסוג העבירות בהן הורשע, כמו גם את העובדה, כי לפחות חלק מהליקויים תוקן, אני מטיל על הנאשם קנס בסך 50,000 ₪ אשר ישולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים שהראשון שבהם לא יאוחר מ-30 יום מיום קבלת גזר הדין.

בנוסף, הנני מחייב את הנאשם מכח סעיף 72 לחוק העונשין התשל"ז – 1977 ליתן התחייבות להימנע מהעבירות בהן הורשע תוך תקופה של שלוש שנים מיום מתן גזר הדין. היה ויפר התחייבות זו, יחוייב מיד בקנס המירבי הקבוע בחוק בעת ביצוע העבירה.

גזר הדין ישלח לצדדים בדואר.

ניתן היום כ"ה בטבת, תש"ע (11 בינואר 2010) בהעדר הצדדים.

שמואל טננבוים, שופט

אתי/מעורבים
תובע:
נתבע: אהוד שוורץ
שופט :
עורכי דין: